HABER / YAZI / KONUŞMA / SÖYLEŞİ SEÇKİSİ

HABER / YAZI / KONUŞMA / SÖYLEŞİ SEÇKİSİ MAYIS 2021 (8.Sayı)

 • 8 Haziran 2021

SUNUŞ


Seçki’nin Mayıs ayına ait 8. sayısını okurlarımızın ilgilerine ve beğenilerine sunuyoruz. Bu Sayıda haberleri ve yorumları 17 konu başlığı altında kategorileştirdik. Yeri gelmişken, içeriği daha sade biçimde yansıtma amacıyla bazı konu başlıklarında haber sitelerinde kullanılan, genel kabul görmüş kısa başlıkları tercih ettiğimizi dikkatinize sunmak isteriz.
Mafya lideri Sedat Peker yurt dışından çektiği videolarla kamuoyuna sesleniyor.Sedat Peker’in ifşaatları ve itirafları toplumun geniş kesimlerinde ilgi gördü ve görüyor.Medya-Siyaset- Mafya ilişkisi üzerine klasik ve sosyal medyada yapılan tartışmalar milyonlarca insan tarafından merakla ve tutkuyla izleniyor.Evrensel’ den Serpil İlgün’ün gazeteci Bahadır Özgür ile yaptığı söyleşinin başlangıcında şu sorular yer alıyor: “Peki Sedat Peker neden bu videoları yayınlıyor? Yaşanan durum mafya baronlarının kavgası mı? Erdoğan için mitingler yapan, muhaliflere tehditler savururken önü açılan Peker, ne değişti de suç örgütü lideri muamelesi görmeye başladı? Neden tasfiye edildi? Kavganın bugünlerde ortalığa dökülmesinin derininde hangi nedenler ve ilişkiler var? Kavganın politik etkileri nerelere uzanıyor ve hangi güç ilişkilerini yansıtıyor?” Seçki’nin “Medya-Siyaset-Mafya Üçgeni” bölümündeki haberlerin,söyleşilerin ve yazıların okurlarımıza bu ve benzeri sorular üzerinde derinliğine düşünme fırsatı verecek zenginlikte olduğu kanatindeyiz.
Kobani, Gezi ve Soma davalarının hukuki değil,siyasi davalar oldukları yönünde kamuoyunda yaygın ve haklı bir kanaat var. “Kobani,Gezi ve Soma Davaları” bölüm başlığı altında yoğun haber trafiği içinde dikkatlerden kaçabilecek derinlikli haberleri ve güvenilir yorumları okurlarımızın istifadelerine sunabildiğimizi düşünüyoruz.
L.Doğan Tılıç BirGün’deki “İkizdere nere?” başlıklı yazısında “Ve şimdi; devletin şirket gibi yönetildiği bir ülkede, şirketle devletin iç içe geçtiği bir yönetimde, teyzelerin amcaların karşısına kendi evlatları olan askerleri dikerek, anaları babaları evlatlarına dövdürüp evlatlarına gazlatarak ağaçları katleden, kırmızı benekli alabalıkların oynaştığı dereyi çöplük yapan dozerlerin korunduğu yerin adı İkizdere.”diyor.Teyzelerin, amcaların İkizdere’deki görkemli direnişinin ayrıntlarını öğrenmek isterseniz “Çevre/İklim Krizi” başlıklı bölümde yer alan haberleri ve yazıları okuyabilirsiniz.

Bundan sonra “Sunuş”a Seçki’nin bazı bölümlerindeki yazı dizileri hakkında paragraf paragraf hatırlatmalar yaparak devam edeceğiz.

(i) Atilla Özsever’in, “Dünya” konu başlığı altında yer alan, BirGün’de yayımlanmış “ Tarihsel Faşizmden Yeni Faşizme” isimli yazı dizisinin bölüm sıra numaraları ve başlıkları şöyle: 1- Faşizmin yeşerdiği toprak, 2- Büyük Buhran’dan Nazizme, 3- İspanya iç savaşı ve faşizm, 4- Günümüzdeki yeni faşizm
(ii)Kurtuluş Ovalı’nın,”Sağlık” bölümünde yer alan, soL’da yayımlanmış üç bölümlük yazı dizisi “Küresel aşı eşitsizliği, aşı tekelleri ve ABD’nin 'şirinliği'” başlığını taşıyor.
(iii)Mustafa Durmuş’un T24’de yayımlanmış,”Ekonomi” konu başlığı altında yer alan “Cari açığa dayalı büyümeye devam” isimli yazı dizisinin bölüm sıra numaraları ve başlıkları şu şekilde: 1-Doğrudan yabancı sermaye yatırımları kurudu , 2- Portföy yatırımları paradoksu, 3- Dış borç stoku ve heba edilen 18 yıl

(iv)Ömer Madra,Bianet’teki 20/05/2021 tarihli yazısında “bianetin, bildiğimiz haliyle insanlık medeniyeti tarihinin en büyük – ve belki de sonuncu! – kavgasına her perşembe yayınlanacak "İklim ve Dünya Değişirken" yazı dizisiyle ışık “ tutacağını söyledi..Bunun ardından dizinin bianet’te (1) numaralı metni olarak Ebru Voyvoda’nın “Küresel iklim politikasının dışında bir ülke: Türkiye” başlıklı yazısının; (2) numaralı metni olarak da Özdeş Özbay’ın “İklim değişimi, güvenlikçi politikalar ve hayaletler” başlıklı yazısının okurlara sunulduğunu görüyoruz.Sözünü ettiğimiz üç yazı Seçki’nin “Çevre/İklim Krizi” bölümünde sizlerin ilgilerini bekliyor.

İletişim akademisyeni Prof.Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu’nun,”Basın” konu başlığı altında yer alan, bianet’te yayımlanmış “Gazetecilik ve kamu yararı” isimli yazısından yaptığımız aşağıdaki alıntıyla “Sunuş”u noktalıyoruz:

“Kamu yararı, güvenli, sağlıklı ve tam işleyen bir topluma sahip olmayı gerektirir. Demokraside gazetecilik bu konuda merkezi bir rol oynar. İnsanlara demokratik sürece katılmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri verir. Bu yüzden tüm ciddi gazeteciliğin kalbinde bir kamu hizmeti ahlakı var.
Gazetecilerin haberlerini yaparken başvurdukları en yaygın gerekçe, haberlerinin “kamu yararına" olmasıdır. Bu kavram, gerçeğe ulaşmak adına iktidara gerekli zor soruları sormak, zaman zaman başkalarının mahremiyetini ihlal etme pahasına gazeteciliğin ahlaki otoritesi ile etik uygulamaların sınırlarını test etmek için vurgulanan bu kavramdır.
Çoğu durumda, neyin kamu yararı olduğu neyin olmadığı açıktır. Ancak bazı durumlarda, örneğin özel yaşam veya siyasi figürlerin eylemleri ile ilgili haberler ve mahremiyet söz konusu olduğunda durum daha karmaşık bir hal alıyor, ayrım çok net olmayabiliyor.
Güç odakları, kamu yararı adına da olsa, ihmal, haksızlık ve yolsuzlukları ortaya çıkarmasından hoşnutsuzluk duyup gazeteciyi engelleyebilirler. Bu gibi durumlarda kamu yararı testi başka bir anlam kazanır. İktidarın kamu yararını nasıl tanımladığı haber alma özgürlüğünden ziyade toplumsal denetim ile ilgili olabilir.”

Esenlikler dileriz.

KONU BAŞLIKLARI

1-SİYASET

2-MEDYA-SİYASET-MAFYA ÜÇGENİ

3--DÜNYA

4-ADALET /  İNSAN HAKLARI

5-KOBANİ,GEZİ VE SOMA  DAVALARI

6-SAĞLIK

7-EKONOMİ

8-EMEK / YOKSULLUK

9-BASIN

10--KADIN

11-EĞİTİM / GENÇLİK

12-KENT

13-ÇEVRE / İKLİM KRİZİ

14-ANMA /KİTAP/ KÜLTÜR / SANAT

15-BİLİM VE TEKNOLOJİ

16-KANAL İSTANBUL

17-BOĞAZİÇİ’NDE ÖZERKLİK MÜCADELESİ

1-SİYASET

 • Erhan Nalçacı /  1 Mayıs ve düzenin meşruiyet krizi

Türkiye sermayesi kendini yatağına girmeye zorunlu hissettiği Batı emperyalizmi nedeniyle büyük ve tarihsel bir meşruiyet krizi ile yüz yüze bulunuyor.

soL, 01/05/ 2021 https://sol.org.tr/yazar/1-mayis-ve-duzenin-mesruiyet-krizi-31237

 • Güray Öz  / Algıcılarla gerçekçilerin savaşı

İnsanlar söylendiği gibi tarihlerini özgür iradeleriyle değil, seçemedikleri, verili geçmişten devrolan koşullar altında yaparlar ama kendileri yaparlar. Yani tarihin öznesidirler. Bu olağanüstü saptamayı tersten okumak, “koşullar böyle ne yapalım, elden ne gelir” demek teslimiyettir. Yorumlamakla yetinmezsek, tarihin aktif eylemci özneleri olarak var oluruz. Bütün olup bitenlerin sorumlusu da yine tarihin eylemli özneleri olarak bizleriz.

BirGün Pazar, 01/05/2021 https://www.birgun.net/haber/algicilarla-gercekcilerin-savasi-343234

 • Prof. Dr. Murat Somer: Otoriter rejimler işler kötüye gittiği için değişmezler

Muhalefet, iktidarın otoriter müdahalelerine karşı toplumsal hareketlerden dayanak alamıyor. Bunu aşabilmek için seçenekleri sokak siyaseti - Meclis siyaseti tercihinden çıkarmak lazım.

Serpil İlgün, Evrensel,  01/05/2021 https://www.evrensel.net/haber/431986/prof-dr-murat-somer-otoriter-rejimler-isler-kotuye-gittigi-icin-degismezler

 • Metin Çulhaoğlu /  Egemen ideoloji nasıl çalışır?

“Egemen ideoloji” denilen bir kategoriden söz edeceksek en başta bilinmesi gereken şudur: Egemen ideoloji, hiçbir zaman, kendini sorgulayan diğer ideolojileri tümüyle karşısına alan, o ideolojilerin her ögesini reddeden bir konumda yapılanmaz. Egemen ideolojinin yapılanmasında, her zaman, karşıt ideolojilere de değen, onlarla bir şekilde rezonansa giren, başka ideolojilere yönelenlerin “kafasını karıştıran” yanlar olur.

İleri haber, 01/05/ 2021https://ilerihaber.org/yazar/egemen-ideoloji-nasil-calisir-125716.html

 • Ali  Duran Topuz/ Şahitlik yasağı, içki yasağı, anti-medeniyet pamuğu

İçki yasağı kültürel düşmanlıktan kaynaklanıyor, fotoğraf çekme yasağı bir anti-hukuk işlemi ve yurttaş düşmanlığına yaslanıyor. Hepsi birbirini besliyor, birbirinden çıkıyor, birbirini açıklıyor.

Gazete Duvar, 01/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/sahitlik-yasagi-icki-yasagi-anti-medeniyet-pamugu-makale-1520949

 • Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, "AKP sonrasını düşünmek lazım" dedi

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, gündemdeki içki yasağına, yolsuzluğa, yoksulluğa, aşırı kutuplaşmaya dair soruları ve sorunları Cumhuriyet'e değerlendirdi.

İpek Özbey, Cumhuriyet, 03/05/2021  https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/prof-dr-ali-carkoglu-akp-sonrasini-dusunmek-lazim-dedi-1832945

 • Sami Selçuk /  Yeni anayasa "hukukun üstünlüğü" temeline dayanmalıdır

Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği ve yaşama geçirildiği bir ülkede, bütün hukuksal işlemler ve kimi eylemler hukukun soğukkanlı mantık süzgecinden geçirilirler. Toplumda hukuksal güven ve yarına inanç böyle sağlanır

T24, 03/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/sami-selcuk/yeni-anayasa-hukukun-ustunlugu-temeline-dayanmalidir,30848

 • Güven Gürkan Öztan /  Üç beş günlük yasak deyip geçme

İktidar “tam kapanmada” içki yasağını yeni bir genelgeyle düzenlemek yerine fiili olarak uygulatmayı tercih etti. Böylesi onlar için hem daha konforluydu hem de ileride başka yasakları bu şekilde tatbik edip edemeyeceklerinin bir provası niteliğindeydi. Zincir marketler ve esnaf, kapanmanın ilk gününde bu fiili zorlamaya direndi. Kolluk kuvvetleri, bazı yerlerde içki satışını “tebligat yok ama haberlerde söylendi” diyerek durdurmaya çalıştı. Hemen sonrasında iktidar, valiler marifetiyle oldubittiye kılıf diktirmeye karar verdi. Bu yazı yazılırken valiler peşi sıra İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları aldırarak illerde içki satışını yasaklatıyor.

BirGün, 03/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/uc-bes-gunluk-yasak-deyip-gecme-343398

 • Ergin Yıldızoğlu /  Rejim böyle, peki ya muhalefet?

 Siyasal İslamın AKP rejiminin liderliğinin, dinci entelijansiyanın, kafalarındaki hayalleri gerçek sandıklarını birçok kez vurgulamıştım. Geçen haftaki yazımda da bu “gerçeklik” sorununun, ülkenin jeopolitik sermayesini nasıl tükettiğini örneklemiştim. Rejim böyle, peki ya muhalefet, özellikle ana muhalefet partisinin liderliği?

Cumhuriyet, 03/05/ 2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/rejim-boyle-peki-ya-muhalefet-1832962

 • İlhan Uzgel   / Dış politikada serbest düşüş

Türkiye’nin dış politika tarihinde bu ölçüde bir yalnızlık ve köşeye sıkışmışlık yok. Özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinde, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kontrol ABD’nin eline geçmiş durumda.

Gazete Duvar, 03/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/dis-politikada-serbest-dusus-makale-1521085

 • Ruşen Çakır /  Öz yurdunda garip, öz vatanında parya olmak

İktidarın salgınla mücadele için devreye soktuğu tedbirleri kendi taraftarları için yok saymayı alışkanlık haline getirmesi Türkiye’de vatandaşların kanun karşısında hiç de eşit olmadıklarını gösteriyor. Bunlara ek olarak devletin yabancı turistlere izin verdiği şeyleri kendi vatandaşlarına yasaklaması durumu daha da acı hale getiriyor.

Medyascope, 03/05/ 2021 https://medyascope.tv/2021/05/03/oz-yurdunda-garip-oz-vataninda-parya-olmak/

 • DİB: İktidar dinci bir rejimi inşa etmeye çalışıyor

Demokrasi için Birlik, yaptığı açıklamada "İktidarın, pandeminin arkasına sığınarak kendisinden destek görmediği kesimlerin yaşam tarzına ve temel özgürlüklerine dönük geliştirdiği saldırılar eşik atlamış durumda" dedi.

Bianet, 03/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplum/243465-dib-iktidar-dinci-bir-rejimi-insa-etmeye-calisiyor

 • Oğuz Oyan /  Gemi azıya almak

Gemi azıya almak, toplumun tercihlerini ve taleplerini hiç dikkate almaksızın iktidar olmaksa, bu konuda dünyada hiçbir siyasi yönetim AKP iktidarının eline su dökemez herhalde.

soL, 04/05/ 2021 https://sol.org.tr/yazar/gemi-aziya-almak-31433

 • Fatih Yaşlı /  Genelge ve ötesi

Böylesine büyük bir yoksulluğun, böylesine derinleşmiş bir sefaletin yönetilebilmesi için hem sopaya hem de tevekküle ihtiyaç var.

soL, 05/05/2021 https://sol.org.tr/yazar/genelge-ve-otesi-31517

 • Kemal Can / Çuvallama günleri başlıyor

İktidar seçmeni, “ne yaptık biz” demiyor veya verdikleri katkıyla inşa edilen garabetten nedamet duymuyor belki ama bu ilişkinin derdine çare olmayacağını daha güçlü biçimde seziyor.

Gazete Duvar, 05/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/cuvallama-gunleri-basliyor-makale-1521331

 • Yusuf Tuna Koç / Yeni Osmanlı rüyasının sonu

Ankara, yeni Osmanlıcı dış politikanın sonuna geldi. Libya’dan Mısır’a, Suriye’den Arabistan’a uzanan bir U dönüşü yaşanıyor. ABD seçimleri ise Saray’ı emperyal uykulardan uyandırdı.

BirGün, 05/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/yeni-osmanli-ruyasinin-sonu-343634

 • Rıza Türmen: Hukukun ortadan kalktığı ülkelerde toplum genelgelerle yönetilir

Rıza Türmen, genelge ile polisin hukuka aykırı davranışlarından dolayı cezalandırılmasının engellenmek istendiğini aktarıyor. Ancak Türmen’in dikkat çektiği en önemli nokta ise genelge ile hukukun ortadan kaldırılması. Türmen şöyle açıklıyor: “Hukukun ortadan kalktığı ülkelerde toplum tamamen keyfi ve hukuka kanuna aykırı bir şekilde böyle genelgelerle yönetilir. Bu genelgeler Türkiye’de hukukun, hukuk devletinin rafa kaldırıldığını gösteriyor”

Şerif Karataş, Evrensel, 06/05/2021 https://www.evrensel.net/haber/432312/riza-turmen-hukukun-ortadan-kalktigi-ulkelerde-toplum-genelgelerle-yonetilir

 • Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?  – Prof. Dr. Fikret Adaman ve Doç. Dr. Galip Yalman ile “Türkiye’ye ve dünyaya sınıfsal bakmak”

Medyascope ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl Bir Dünya? Nasıl Bir Türkiye?” programının 61. bölümünde Pelin Oğuz‘un konukları, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mercator/İPM kıdemli araştırmacısı Prof. Dr. Fikret Adaman ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Yalman‘dı.

Pelin Oğuz, Medyascope, 06/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/06/nasil-bir-dunya-nasil-bir-turkiye-61-prof-dr-fikret-adaman-ve-doc-dr-galip-yalman-ile-turkiyeye-ve-dunyaya-sinifsal-bakmak-sinif-siyasetinin-gundemden-dusurulmesi-ya-da-etkisizlesti/

 • Rıfat Okçabol  /   Yasaklar ne saklıyor?

İktidar, topluma ‘istediğim her konuda yasak getiririm’ mesajını veriyor. 

soL, 07/05/ 2021 https://sol.org.tr/yazar/yasaklar-ne-sakliyor-31680

 • Güray Öz /  Yaşam tarzına sığınmış Laiklik

Laiklik; hurafeye politik özgürlük tanıyan, düşünceyi dogmaya kurban eden, bilimle “dünya düzdür” diyen safsata arasında eşitlik arayan bir politika değildir. Dogmalarda, yasaklarda ısrar eden Hıristiyanlık bu nedenle bilim karşısında sürekli geriledi, Hıristiyan teolojisi egemen konumunu terk etti. Bu trend bilimin gelişmesiyle süreklilik kazanacaktır.

BirGün Pazar, 08/05/2021 https://www.birgun.net/haber/yasam-tarzina-siginmis-laiklik-344008

 • Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk ile söyleşi : Fikirleri hâlâ yaşıyor

Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk ile o fırtınalı yılları konuştuk. Serpil Çelenk, “Denizleri de Mahirleri de yok ederek onların devrimci fikirlerini yok edeceklerini düşündüler. Tabii hayat bir kez daha onların yanılgısını suratlarına çarptı” diyor.

Latife Türkyılmaz, Söyleşi, BirGün, 06/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/fikirleri-hala-yasiyor-343752

 • Oğuz Oyan /  Bağımsızlık, uğruna mücadele gerektirir

Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972’de son sözlerini söylerken, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Kahrolsun emperyalizm” vurgusunu öne çıkarmıştı. Ne kadar haklı olduğunu anlamak uzun sürmeyecekti; 8 yıl sonra ABD güdümündeki 12 Eylül darbesi, Türkiye’nin bağımsızlığına -izleri bugün bile süren- kalıcı darbeler indirecekti. Evren-Özal iktidarları, Türkiye’nin o zamana kadar gördüğü en bağımlı iktidar tipini oluşturacaklardı.

BirGün Pazar, 08/05/2021 https://www.birgun.net/haber/bagimsizlik-ugruna-mucadele-gerektirir-344017

 • Levent Hekim /  Bağımsızlığı savunmak gerekir

49 yıl önce anti-emperyalist mücadelede hayatını kaybeden Denizler’in, Mahirler’in bize bıraktığı miras bu eğilimlerin dışında; bağımsız, kendi öz gücüne dayanarak mücadele etme geleneğidir. Bağımsızlığı savunmak gerekir. Çünkü tek adam rejiminin baskıcı, otoriter yönelimleri; emperyalizme bağımlılık ilişkileri içerisinde şekillenen devletin yapısından azade değildir.

BirGün Pazar, 08/05/2021 https://www.birgun.net/haber/bagimsizligi-savunmak-gerekir-344019

 • Hakan Güneş / 2021’de antiemperyalist olmak!

Ülkemizin tam bağımsızlığını savunmamız komşu halklara yönelik ülkemiz yöneticilerinin eylemlerine gözümüzü kapatmamız noktasına asla gelemez. Ülkemizdeki yabancı askeri üslerin kapatılmasını isterken, ülkemizin başka ülkelerde askeri üs kurmasını bağımsız dış siyaset olarak anlayamayız. Ne ülkemizde bir yabancı üsse izin vermeli ne ülkemizin başka ülkelerde askeri üsler kurmasına seyirci kalmalıyız. Emperyalizmin bir sistem olarak kavranması tam da bunu gerektirir.

Birgün Pazar, 08/05/ 2021  https://www.birgun.net/haber/2021-de-antiemperyalist-olmak-344021

 • Siyaset bilimci Alphan Telek, "Servete servet kattılar"

Alphan Telek, pandemiyle giderek yükselen sosyal eşitsizliği, güvencesiz bir ortamda yoksullaşan ve yoksunlaşan işçi kesimini, gençlerin beklentilerini ve siyasete yaklaşımları sorularımızla Cumhuriyet'e değerlendirdi.

İpek Özbey, Cumhuriyet, 10/05/2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset-bilimci-alphan-telek-servete-servet-kattilar-1834872

 • Demirtaş: Bana karşı özel bir kin olduğu belli

Selahattin Demirtaş, kendisine karşı özel bir kin ve kastın olduğunu ifade etti. Demirtaş, "Bunu, dönemin otoriter karakterinden bağımsız ele almak yanlış olur. Tüm muhalefete baskı yapılıyor" dedi.

Gazete Duvar, 10/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/demirtas-bana-karsi-ozel-bir-kin-oldugu-belli-haber-1521885

 • Oğuz Oyan /  İktidarın hesapları

Bu koşullarda, 'bir erken seçim olur mu?' sorusundan ziyade '2023 vadesinde bu seçimler gerçekten yapılır mı?' sorusu belki de daha anlamlı olmaz mıydı?

soL, 11/05/2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/iktidarin-hesaplari-304689

 • Murat Belge /  Yönetim Krizi

Bir süredir muhalefet, bütün ayrı kollarıyla, iktidarın ülkeyi yönetemediğini söylüyor; örneğin, “yönetemiyor, savruluyor” ibaresini sık sık kullanıyor. “Muhalefettir, söyler,” deyip geçecek bir durum da değil. Gerçekten, görünen bu. Her şey bir tuhaf. İktidar açısından söylenenle yapılan arasında uçurumlar var (bunu daha çok AKP cenahı için söylüyorum; Bahçeli açısından pek böyle bir durum yok.)

Birikim /Haftalık, 12/05/ 2021 https://birikimdergisi.com/haftalik/10600/yonetim-krizi

 • Kemal Can / Karpuzun içindeki çocuk

“Vatan toprağını arsaya çevirmenin” normal, “tarihi eser” yapmanın mümkün olduğunu düşünen bir aklın yukarıdan aşağıya nasıl bir zihniyet transferi yaptığını, nasıl tabana yaydığını gösteriyor durum.

Gazete Duvar, 12/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/karpuzun-icindeki-cocuk-makale-1522071

 • Anayasa profesörü Kemal Gözler: Son bir yıldır Türkiye’de bazı konularda fiilî bir yasaklama rejimine geçildi, bazı insan fiilleri genelgelerle yasaklanıyor

"İnsanların sokağa çıkması, sağlık personelinin istifa etmesi, alkollü içeceklerin satılması veya polislerin fotoğraflarının çekilmesi ancak kanunla yasaklanabilir"

T24, 14/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/anayasa-profesoru-kemal-gozler-son-bir-yildir-turkiye-de-bazi-konularda-fiili-bir-yasaklama-rejimine-gecildi-bazi-insan-fiilleri-genelgelerle-yasaklaniyor,952356

 • İngiltere’de 50’yi aşkın vekil Türkiye’deki hak ihlallerine dikkat çekti

Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Raab'a hitaben kaleme aldıkları mektupta Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Bianet, 14/05/2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244077-ingiltere-de-50-yi-askin-vekil-turkiye-deki-hak-ihlallerine-dikkat-cekti

 • Aydemir Güler / Sokağın sağı, solu

Özetle AKP’nin sığınacağı limanlar bize çaresizliğimizi anlatmamalı, suskunlukla onaylanmamalıdır. Biz o limanları ateşe vermeliyiz.

soL, 15/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/sokagin-sagi-solu-304934

 • Güray Öz /  Görünen köyün görmeyen kılavuzu…

Merkez Bankası olaylarında görüldüğü gibi krizi yönetecek beceriden yoksundurlar; gelir kaynaklarını bir avuç şirkete aktarmayı sürdürerek ayakta kalabileceklerini, “aşılandık” kampanyalarıyla turizmi kurtarabileceklerini sanıyorlar.

BirGün Pazar, 15/05/2021 https://www.birgun.net/haber/gorunen-koyun-gormeyen-kilavuzu-344752

 • Ülkü Doğanay : “Sarı maske, gülen yüz, helallik! Sorular hep iktidarın çalışmadığı yerden çıkıyor”

Ülkü Doğanay, salgın koşullarında miting, tören, açılış gibi alışageldiği siyasal iletişim araçlarına başvuramayan, ana akım medyayı ele geçireyim derken kendisi açısından da etkisizleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP), seçmeni ikna etmek için başvurduğu yeni mecralardaki başarısızlığını ve bu başarısızlığın sebeplerini değerlendiriyor.

Medyascope, 15/05/ 2021 https://medyascope.tv/2021/05/15/ulku-doganay-ile-mesela-56-sari-maske-gulen-yuz-helallik-sorular-hep-iktidarin-calismadigi-yerden-cikiyor/

 • Ece Temelkuran: Türkiye’de en çok neşe katledildi!

“Hiçbir zaman çok mutlu bir ülke değildi… Ama artık şaka yapılamayacak, hiçbir şekilde küçücük neşelere bile sığınılamayacak bir cendere içine sokuldu Türkiye

Murat Sabuncu,T24,16/05/ 2021 https://t24.com.tr/video/ece-temelkuran-turkiye-de-en-cok-nese-katletildi,38887

 • Ergin Yıldızoğlu /  ‘Peker-Ağar’ Rejimin ‘semptomudur’

Kapitalist bir ülkede “güçler ayrılığı”, “denetleme dengeleme” kurumları işlevsizleşmiş, devlet kurumlar arası ilişkilerden “adamlar” arası ilişkilere dönüşmüşse yasadışı “piyasaların”, güç simsarlığı faaliyetinin hızla genişlemesi de kaçınılmazdır. İşte bu nedenle, Peker-Ağar çatışması Rejimin genel karakterinin bir semptomudur. 

Cumhuriyet, 17/05/ 2021  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/peker-agar-rejimin-semptomudur-1836767

 • Oğuz Oyan /  Laiklik: Bugünden düne bakış

Yanıt, sermayenin isteyeceği türden, bir 'dün ile bugünün sentezi' üzerinden değil, radikal bir laiklik savunusu üzerinden verilmelidir.

soL, 18/05/2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/laiklik-bugunden-dune-bakis-305099

 • Taner Timur /  Yüz yıllık öykü: Antiemperyalizm ve bağımsızlık

Kurtuluş Savaşı’mız verilirken Rusya’da da çöken Çarlık rejiminin enkazı üzerinde sosyalist bir rejim kurma çabası içindeydiler. Düşman aynıydı; siyaset felsefeleri farklı olsa da, devrimci güçler aynı düşmana karşı savaşmışlardı.

BirGün, 19/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/yuz-yillik-oyku-antiemperyalizm-ve-bagimsizlik-345173

 • Kemal Can / Sonrayı daha sonraya bırakmak

Tek adama yaslanan düzen sorun yaratmaya devam ediyor ama karşısına konulan alternatif de, “sonra bakarız” demekten ileri gidemiyorsa, seçmen belirsizlikten kaçarken kararsızlığa yuvarlanıyor.

Gazete Duvar, 19/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/sonrayi-daha-sonraya-birakmak-makale-1522714

 • Dinçer Demirkent /  Şeref, haysiyet; makamlar, haklar

Bugün “şerefsizlik”in bu denli yaygın kullanımı, makamın, kamu makamı olmaktan çıkması ile ilgili. “Haysiyetsizlik”in yaygınlığının daha derin ve geleceğimiz için daha tehlikeli nedenleri var.

Gazete Duvar,20/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/seref-haysiyet-makamlar-haklar-makale-1522746

 • Aydemir Güler /  Krizin dibi mi?

Her şey emekçi kitlelerin düzenden kopuşuna ve örgütlü mücadeleye katılmasına bağlı olacak. Bu yol yeni bir dünyaya açılır. Yoksa kapitalizmin krizinin dibi yoktur. 

soL, 22/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/krizin-dibi-mi-305410

 • Güven Gürkan Öztan /  İktidarla iş tutmuş olanlar ecel teri döküyor

İktidar bloğunda ortalık toz duman. İşler iyi gitmeyince Saray’ın etrafındaki güç odakları birbirlerinden rahatsızlıklarını alenen ifade etmeye başladı. Peker’in açıklamalarıyla ayyuka çıkan kirli ilişkiler, iktidar içindeki çatlakları büyütüyor. Erdoğan ve Bahçeli sessiz kaldıkça çatırdama sesleri daha net duyuluyor. MHP’liler, tarikatlar, Perinçekçiler, Pelikancılar... şu anda olası bir çöküş senaryosunu hesaba katarak pozisyon alıyorlar. Kökten AKP’liler “sonradan gelenlerden”, sonradan gelenler ise birbirinden haz etmiyor.

BirGün, 24/05/2021 https://www.birgun.net/haber/iktidarla-is-tutmus-olanlar-ecel-teri-dokuyor-345745

 • Selahattin Demirtaş'ın savunmasının tam metni: Beni değil bütün muhalefet liderlerini içeriye atsanız yine seçimi kaybedeceksiniz

"Ey Soylu, bulduğun iki itirafçı beyanı bizim terörist olmamıza yetiyor da, senin bizzat koruma verdiğin adam çıkıp ifşada bulununca boş işler mi oluyor?"

T24,25/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/selahattin-demirtas-in-savunmasinin-tam-metni-beni-degil-butun-muhalefet-liderlerini-iceriye-atsaniz-yine-secimi-kaybedeceksiniz,954600

 • Rıza Türmen /  AKP sonrası Türkiye: Yeni bir demokrasi

İktidarın halkı kontrol ettiği bir sistemden, halkın iktidarı kontrol ettiği bir sisteme geçmemiz için önümüzde bir fırsat var

T24, 25/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/akp-sonrasi-turkiye-yeni-bir-demokrasi,31141

 • Oya Baydar /  Erdoğan'ın kendini bitirdiği gün

Kitleler nezdinde bugüne kadar yaratmaya çalıştığı ve yarattığı lider imajıyla birlikte, cumhurbaşkanlığı yeminini de çiğneyerek kendi hikâyesini ve şahsiyetini kendi elleriyle yok etme yoluna girdi

T24,27/05/ 2021https://t24.com.tr/yazarlar/oya-baydar/erdogan-in-kendini-bitirdigi-gun,31164

 • Murat Belge /  Dibe vurmak

Şu vardığımız noktadan sonra inecek fazla derinlik kalmadığını söyleyebiliriz

T24, 27/05/ 2021  https://t24.com.tr/yazarlar/murat-belge/dibe-vurmak,31162

 • Dinçer Demirkent /  Kalkması gereken perde: 2015’te ne oldu?

2015’in ikinci yarısında yaratılan hukuki boşluk artık kalıcı hale geldi. Bu boşlukta yasanın gücünü eline geçirenlerin soykütüğüne bakalım. 90’ların failleri bir anda türeyivermediler.

Gazete Duvar, 27/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/kalkmasi-gereken-perde-2015te-ne-oldu-makale-1523449

 • Sevilay Çelenk / 'Bay Meral' ya da 'Bayan Kemal' bir dil sürçmesi değildir

Eril şiddet dilinin içinden çıkıyor bu “bay ve bayan” biçimindeki “ad takmalar.” Bu tür nefret yüklü cinsiyetçi hitapları ergen ruhluluk biçiminde kodlayıp geçebiliriz ama aslında o kadar basit değil.

Gazete Duvar, 27/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/bay-meral-ya-da-bayan-kemal-bir-dil-surcmesi-degildir-makale-1523479

 • Barış İnce /  Gezi’nin tarihi, bizim tarihimiz…

Peki, bitti mi? “Gezi ruhu” denen şey bu topraklarda çeşitli vesilelerle kendini gösteriyor. İslamcı faşizme karşı kimi zaman kendiliğinden, kimi zaman yine sol demokratik güçlerin dayanışması ile toplum yerel seçimlerde, çevre direnişlerinde, sosyal medyada, adliye koridorlarında; yaratıcılıkla, neşeyle, dirençle kendini gösteriyor.

BirGün Pazar, 30/05/2021 https://www.birgun.net/haber/gezi-nin-tarihi-bizim-tarihimiz-346501

 • Yaşar Aydın / İktidarın kimyasını bozdu, muhalefete yeni bir yol açtı: İsyan sürüyor

Ülkenin dört bir yanında milyonlarca yurttaşın eşitlik, özgürlük ve adalet talebiyle sokaklara çıktığı Haziran İsyanı, 8 yaşında. Güncelliğini hâlâ koruyan isyan, yaratılmak istenen rejime karşı iktidarın kurgusunu bozarken muhalefete de yeni yollar açtı.

BirGün, 31/05/2021 https://www.birgun.net/haber/iktidarin-kimyasini-bozdu-muhalefete-yeni-bir-yol-acti-isyan-suruyor-346590

2-MEDYA-SİYASET-MAFYA ÜÇGENİ

 • Hakkı Özdal /  Kara para, ‘aşırı sağ unsurlar’ ve kokain

1987 ve 1997’deki gibi, yine bir kavganın başına değil ‘sonuna’ tanık oluyoruz belli ki. Rejim, damarlarında kan yerine dolaşan bu irin aktığı için ölmüyor, ölmekte olduğu için bu kirli nehir akıyor.

Gazete Duvar, 07/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kara-para-asiri-sag-unsurlar-ve-kokain-makale-1521580

 • Banu Güven /  Yorum: Adaletin girmediği yere mafya girer

Kazakistanlı muhabir Yeldana Kaharman’ın şüpheli ölümüyle ilgili iki yıl önce ortaya atılan iddiaların üstü kapatıldı. Aynı iddiaları Sedat Peker dile getirince her yerde haber oldu. Neden? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

DW Türkçe, 08/05/2021 https://www.dw.com/tr/yorum-adaletin-girmedi%C4%9Fi-yere-mafya-girer/a-57469398 

 • Tuğçe Tatari /  Türkiye Cumhuriyeti bir mafya devleti midir?

Türkiye bir mafya devleti midir ki, mensupları hakkında suç işlediği veya suça karıştığı iddiası varken yargılamadan, sessizce, tıpkı mafya düzenindeki gibi konular kapanmaktadır?

T24, 09/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/tugce-tatari/turkiye-cumhuriyeti-bir-mafya-devleti-midir,30930

 • SEDAT PEKER'DEN "DERİN DEVLET" VİDEOLARI  "Mehmet Ağar Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı"

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube hesabından paylaştığı üç videoyla kendisine yönelik operasyonlar hakkında konuştu. "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyen Peker, "derin devlet"e ilişkin iddialarda bulundu.

Bianet,09/05/2021https://bianet.org/bianet/insan-haklari/243812-mehmet-agar-cumhur-ittifaki-nin-ucuncu-ortagi

 • Ümit Kıvanç   /  'Peker çağırdı, ünlüler koştu'

Yaşananların en berbat tarafı, kötü adamların itiş kakışında biz sözde yurttaşların tamamen enayi yerine konmamız ve gelenin gidenin üstümüzden geçmesi.

Gazete Duvar, 10/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/peker-cagirdi-unluler-kostu-makale-1521835

 • Bir Sedat Peker portresi ve bir soru: Neden 'kadro dışı' kaldı?

Ülkücü mafya Sedat Peker kimdir? Nasıl ilişkileri var, son yıllarda neler yaptı, kavga neden başladı, nasıl buraya geldi? soL okurları için kısa bir tarih yolculuğu...

soL, 11/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/bir-sedat-peker-portresi-ve-bir-soru-neden-kadro-disi-kaldi-304672

 • Faruk Bildirici /  Sedat Peker'in videolarıyla döndük yine devlet-siyaset-mafya üçgenine

“Derin devletçiler, Pelikancılar, bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz” demiş, suç örgütü lideri Sedat Peker. Bu kadar iddialı konuşmakta haklı da. Zira Youtube’daki “Reis Sedat Peker” hesabından yayımladığı üç videonun izlenme sayısı şimdiden beş milyonu aşmış durumda.

Medya Ombudsmanı,11/05/2021 https://farukbildirici.com/sedat-peker-in-videolari/

 • Ahmet Şık / Sedat Peker videoları: Bize ne anlatıyor ne anlatmıyor?

Susurluk skandalının ardından Ağar'da temsiliyet bulan kadrolar tasfiye edilmiş, etkisizleştirilmişti. Doğan boşluğun Gülen cemaati kadrolarınca doldurulduğunu zaman içinde gördük. Gülenciler de tasfiye edilince yeniden ortaya çıkan boşluğa bir kez daha eskiler ikame edildi

T24,11/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/ahmet-sik/sedat-peker-videolari-bize-ne-anlatiyor-ne-anlatmiyor,30964

 • “Hapishanedeki kral”dan YouTube fenomenliğine

Uzun yargılamalardan peş peşe alınan ödüllere uzanan kariyerinde Sedat Peker bugün, yurtdışından çektiği videolarla kamuoyuna sesleniyor.

Ayça Söylemez, Bianet, 12/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/243921-hapishanedeki-kral-dan-youtube-fenomenligine

 • Ali Duran Topuz /  Devlet organı olarak mafya

Peker’in söyledikleri, savcılardan başka herkesi harekete geçirdi. En ilginci Ağar’ın cevabıydı: “Ben olmasam marinayı mafya alır.” Kim marinadaki “mafya kavgası”nı daha iyi izah edebilirdi?

Gazete Duvar, 13/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/devlet-organi-olarak-mafya-makale-1522173

 • Dinçer Demirkent /  'Devlet beni araştırsın'

Bugün Mehmet Ağar’ın hakkındaki iddialara karşı 'Devlet beni araştırsın' açıklaması yapabilmesi 'özelleşmiş' hukukun bir göstergesi. 'Aslında arkadaşlar, ne yaptığımı biliyor' demek istiyor.

Gazete Duvar,13/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/devlet-beni-arastirsin-makale-1522153

 • Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Koruma polisimi o verdi

Sedat Peker yeni yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine koruma polisi tahsis ettiğini ve kendisi hakkında soruşturma olursa haber vereceğini söylediğini iddia etti.

Gazete Duvar, 13/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerden-yeni-video-bana-suc-orgutu-demeyin-haber-1522181

 • Süleyman Soylu, Sedat Peker ve Mehmet Ağar'a yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in tartışma yaratan iddiaları hakkında bir açıklama yayınladı. Soylu, Mehmet Ağar'ın açıklamalarına da yanıt verdi.

Gazete Duvar, 13/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-sedat-peker-ve-mehmet-agara-yanit-verdi-haber-1522183

 • Barış Terkoğlu /  Mafyayla poz verenler mafyayı bitiremez

Hırsız görüyorsun. “Yakalayın” diye bağırıyorsun. Polis koşup yetişiyor. Cinayete tanık oluyorsun. “Katil, kaçıyor” diyorsun. Polis peşine düşüyor. Peki, iş mafyaya geldiğinde her şey neden bu kadar basit olmuyor? Ekmeğin de milletlerin de tarihi var. Elbette polisin de... “Neden” dediğimizin yanıtı belki de o tarihte gizli.

Cumhuriyet, 13/05/ 2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/mafyayla-poz-verenler-mafyayi-bitiremez-1835779

 • Yeşim Yaprak Yıldız: Faillerin ne kadar konuşacakları ne kadar gözden çıkarıldıklarına bağlı

Dr. Yeşim Yaprak Yıldız, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin 'fail' olarak görülmediğini söylüyor ve şöyle diyor: “Ne kadar konuştukları ne kadar gözden çıkarıldıklarına bağlı."

Gazete Duvar, 14/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/yildiz-ne-kadar-konusacaklari-ne-kadar-gozden-cikarildiklarina-bagli-haber-1522226

 • Murat Yetkin  /  Yıl 2021: “Mafyatik şahıs” ile İçişleri Bakanı düelloda

İçinde yaşayınca hiç öyle değil ama dışarıdan bakıldığında 2021 yılı Türkiye’si tam seyirlik görünüyor olmalı. Bir yandan ekonomide, demokrasi ve hukukta gedikler büyüyen ülkemizde, suç örgütleri, örtülü devlet yapıları, ticaret ve siyaset dörtgenindeki suçlama ve tartışmalar gündemi kapladı. Ve aslında o gediklerin bir sonucu bu tartışma. Tartışmanın -pek de sonuncusu olacak gibi durmayan- son bölümünde yeraltı dünyasının bildik isimlerinden biriyle ülkenin İçişleri Bakanının medya üzerinden söz düellosu bulunuyor. 

Yetkin Report, 14/05/ 2021 https://yetkinreport.com/2021/05/14/yil-2021-mafyatik-sahis-ile-icisleri-bakani-duelloda/

 • Siyasetbilimci Dinçer Demirkent ile söyleşi: “OHAL rejiminin yarattığı hukuki boşluğa, derin devletin soykütüğünde izini sürebileceğimiz kişiler ve kurumlar yerleşti”

Yeraltı dünyasında olanlar ne anlama geliyor? Siyasetbilimci Dinçer DemirkentMedyascope özel yayınında suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolarda öne sürdüğü iddiaların ne gösterdiğini değerlendirdi.  

Burak Tatari, Medyascope,14/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/14/siyasetbilimci-dincer-demirkent-ile-soylesi-ohal-rejiminin-yarattigi-hukuki-bosluga-derin-devletin-soykutugunde-izini-surebilecegimiz-kisiler-ve-kurumlar-yerlesti/

 • Mehmet Ağar: Susurluk çetesinden marina patronluğuna

Sedat Peker'in suçlamaları ve ardından Soylu'dan özür dilemesiyle gündemde olan Mehmet Ağar kimdir? Susurluk davasında "çete yöneticisi" olmaktan mahkûm edilen Ağar bugün nasıl bir "iş insanına" dönüştü?

Alican Uludağ, DW Türkçe, 14/05/2021 https://www.dw.com/tr/mehmet-a%C4%9Far-susurluk-%C3%A7etesinden-marina-patronlu%C4%9Funa/a-57529803

 • Ahmet Şık /  Peker nihayet konuşmaya başladı

Gidişata bakılırsa, mevcut savaşın Peker'in yayınlayacağı videolar ve iddialarla sınırlı kalmayacağı ve yeni cepheler açılarak büyüyeceğini söylemek mümkün…

T24, 14/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/ahmet-sik/peker-nihayet-konusmaya-basladi,31013

 • Hakkı Özdal / Yalıkavak’tan İkizdere’ye: Tek devlet, tek şirket

"Felaketler asla yalnız gelmez" kehaneti, ekonomik kriz ve salgının yanında bir devlet kriziyle yüzleştirerek bu rejim için de gerçekleşiyor. Susurluk-kriz-deprem döngüsü, benzer şekilde kuruluyor.

Gazete Duvar, 15/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/yalikavaktan-ikizdereye-tek-devlet-tek-sirket-makale-1522330

 • Gökçer Tahincioğlu / Sedat Peker'in söylemedikleri, Çakıcı, Ağar ve diğerleri

Peker, organize suç örgütü lideri ama Çakıcı değil mi? Neden yan yana gelmekte kimse beis görmüyor?

T24,15/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/sedat-peker-in-soylemedikleri-cakici-agar-ve-digerleri,31007

 • Peker'den Soylu'ya: Sen benim jokerimdin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Parça parça yapacağım, her hafta canını bir kere yakacağım” diyen Peker, Mehmet Ağar’la ilgili iddialarını da sürdürdü.

Bianet, 16/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244115-peker-den-soylu-ya-sen-benim-jokerimdin

 • Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını istedi

Sedat Peker'in videolarında öne sürdüğü iddiaların araştırılması için savcılığa başvuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ayrıca Peker'le ilgili de hakkındaki açıklamaları için suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar, 17/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialarinin-arastirilmasini-istedi-haber-1522548

 • Eymür: Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir

Sedat Peker'in açıklamalarını değerlendiren eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür: Bugünkü tablo çok daha vahim, 90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir.

 Gazete Duvar, 18/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/eymur-bu-gidisin-sonu-siyasi-cinayetlerdir-haber-1522607

 • Metin Çulhaoğlu  /  Kaba hatlarıyla Peker olayı

Özellikle 1980 sonrasının Türkiye’sinde “suç örgütleriyle” hiçbir ilişkisi olmayan siyasal iktidar ve siyaset alanına hiç uzantısı olmayan “suç örgütü” düşünmek mümkün değildir. Ekonomiden söz ediyorsak, bu “zorunlu” ilişki suç örgütlerinin “ilkel birikim”, bölüşüm/paylaşım gibi alanlarındaki kolaylaştırıcı işlevlerinden kaynaklanır.

İleri Haber, 18/05/2021 https://ilerihaber.org/yazar/kaba-hatlariyla-peker-olayi-126334.html

 • Fatih Yaşlı / Bütün yollar sağa çıkıyor

Peker aslında bize Türk sağının ne olduğunu, ülkeye neler yaptığını, içinde yaşadığımız durumun esas sorumlusunu hatırlatıyor.

soL, 19/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/butun-yollar-saga-cikiyor-305178

 • Süleyman Soylu'dan Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu: Örgüte bilerek ve isteyerek yardım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle Sedat Peker arasında arabulucu olduğu iddia edilen Hadi ve Süleyman Işık hakkında örgüt suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar, 19/05/ 2021https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soyludan-hadi-ve-suleyman-ozisik-hakkinda-suc-duyurusu-orgute-bilerek-ve-isteyerek-yardim-haber-1522757

 • "Medya devletin propaganda aracı görevini görüyor"

Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık'la tartışmalı görüşmesini değerlendiren gazeteci Faruk Bildirici, "Medya, bugün kirli yapılanmayı açığa çıkaran bir araç değil de devletin bir propaganda aracı görevini görüyor" diyor.

Deniz Barış Narlı , DW Türkçe,19/05/ 2021 https://www.dw.com/tr/medya-devletin-propaganda-arac%C4%B1-g%C3%B6revini-g%C3%B6r%C3%BCyor/a-57584393

 • Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı: Rezil ederim!

"Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem"

T24, 19/05/ 2021  https://t24.com.tr/video/sedat-peker-icisleri-bakani-soylu-ya-aracilik-yaptigini-yalanlayan-hadi-ozisik-la-gorusme-kayitlarini-yayinladi-rezil-ederim,38955

 • Ruşen Çakır / Sedat Peker bir devri sonlandırıyor

Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı ileri sürülen Hadi Özışık bunu çok sert bir şekilde yalanlayınca Peker kendisiyle yaptığı görüşmelerin videolarını sosyal medya hesabından yayınladı ve ortalık iyice karıştı. Peker’in bu son hamlesi, yeraltı dünyasıyla siyaset, iş ve medya çevreleri arasındaki ilişkilerde bir devrin sonlanmakta olduğunun işareti.

Medyascope, 19/05/ 2021 https://medyascope.tv/2021/05/19/sedat-peker-bir-devri-sonlandiriyor/

 • Sevilay Çelenk /  Ortalık toz duman: Bu sefer her şey başka türlü olacak mı?

Ortalık toz duman. Gümbürtüyle ortaya çıkan şey korkunç bir çöküş, her şeyden evvel ahlaki çöküş. Bu çöküşün altında kalmamanın bir yolu da topluma güven veren, kararlı seslenişlerden geçiyor.

Gazete Duvar, 20/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ortalik-toz-duman-bu-sefer-her-sey-baska-turlu-olacak-mi-makale-1522812

 • Ali Duran Topuz /  Kim siyasetçi kim mafya: Sedat Peker’in aşçıları

Peker altıncı videoda “firari değil sürgün” olduğu tezini işledi, bürokrasinin her yerinde güçlü olduğunu anlattı, Soylu’nun aşçısı dahil. Demirören’e “O medyayı beraber kurduk” demeye getirdi.

Gazete Duvar, 20/12/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kim-siyasetci-kim-mafya-sedat-pekerin-ascilari-makale-1522831

 • Sedat Peker: Milletvekili istedi, Hürriyet gazetesi baskınını ben yaptırdım

Sedat Peker, 2015'deki taşlı, sopalı Hürriyet gazetesi baskınında, bir milletvekilinin talebiyle kendilerinin de yer aldığı söyledi, "Milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz" dedi.

Gazete Duvar, 20/12/ 2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-peker-pis-isleri-kim-bilecek-cami-hocasi-mi-haber-1522819

 • Süleyman Soylu Cumhuriyet'i, Cumhuriyet Can Dündar'ı hedef aldı

Süleyman Soylu'nun hedefinde olan Cumhuriyet, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ı hedef aldı: Soylu'nun örnekleri İkinci Cumhuriyetçi ekibin yönettiği döneme denk gelmektedir.

Gazete Duvar, 21/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-cumhuriyeti-cumhuriyet-can-dundari-hedef-aldi-haber-1522919

 • Anadolu Ajansı, bakanlara "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabiri kovdu!

Anadolu Ajansı (AA), bakanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir Musab Turan'ın iş akdini feshetti. Turan'ın gri pasaport ve basın kartı iptali için de kurumlara bildirim yapıldığı belirtildi.

T24, 21/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/anadolu-ajansi-bakanlara-ak-parti-ismi-saibelerle-anilan-soylu-dan-daha-mi-kucuk-diye-soran-muhabiri-kovdu,953884

 • Erk Acarer / Sedat Peker, Metin Külünk’ü işaret etti!

Sedat Peker açıklamalarını sürdürürken, Cumhur İttifakı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istiyor. Devekuşunu oynamak fayda sağlayabilir mi? Mümkün görünmüyor. Anlatılanlar, sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun etrafındaki çemberi daraltmıyor, tepeye de uzanıyor.

BirGün, 22/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-metin-kulunk-u-isaret-etti-345565

 • Berkant Gültekin /  Demirören-Mansimov denklemi: Tahterevalli

Geçmişte Mansimov’la yakın olan kritik isimler bugün Demirörenlerin yanında. Bir tahterevalli misali, Mansimov düşerken Demirörenler ve ‘eski dostlar’ yükseliyor. Futbolla başlayan olaylar zinciri, Kuper’in “Futbol asla sadece futbol değildir” sözünü bir kez daha tasdik ediyor.

BirGün,22/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/demiroren-mansimov-denklemi-tahterevalli-345585

 • Gazeteci Bahadır Özgür: Karşımızda, mafya hesaplaşmasını aşan bir çözülme var

Peki Sedat Peker neden bu videoları yayınlıyor? Yaşanan durum mafya baronlarının kavgası mı? Erdoğan için mitingler yapan, muhaliflere tehditler savururken önü açılan Peker, ne değişti de suç örgütü lideri muamelesi görülmeye başlandı? Neden tasfiye edildi? Kavganın bugünlerde ortalığa dökülmesinin derininde hangi nedenler ve ilişkiler var? Kavganın politik etkileri nerelere uzanıyor ve hangi güç ilişkilerini yansıtıyor?Gazete Duvar yazarlarından, Gazeteci Bahadır Özgür’le konuştuk.

Serpil İlgün, Evrensel, 22/05/2021  https://www.evrensel.net/haber/433482/gazeteci-bahadir-ozgur-karsimizda-mafya-hesaplasmasini-asan-bir-cozulme-var

 • Merdan Yanardağ /  Düzenin mafyalaşması!

Sonuç olarak, net bir şekilde ifade etmek gerekirse; AKP iktidarı suni bir denge üzerinde duruyor. Uzun bir süredir, kendisini olduğundan daha güçlü gösteren AKP iktidarı, gerçek kudretinin çok üzerinde bir iktidar gücünü kullanıyor. Oysa bu iktidarın ne kadar zayıf ve kırılgan olduğunu, daha dün çek-senet tahsilatı yapan bir çetenin lideri durumundaki Peker’in açıklamaları bile ortaya koyuyor. Bir mafia liderinin hamleleriyle derinden sarsılan bir iktidarın, derin bir meşruiyet sorunu yaşadığı açığa çıkıyor. Peker’in ifşa eyleminin bir anlamı varsa eğer, o tam bu noktada bulunuyor.

BirGün, 23/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/duzenin-mafyalasmasi-345646

 • Oğuz Oyan / Hukuk yoksa devleti kim kontrol eder?

Suç çetelerinin, iktidarla kolkolayken, çıkar çatışmasına düşerek iktidardakilerin foyalarını ortaya saçmaları, 17-25 Aralık 2013 türünden bir iç hesaplaşmadır aynı zamanda. İktidarın karanlık yüzünü geniş kitlelere gösteren bu süreci hor görecek değiliz. İtirazımız, bunun iktidarın ilk dönemlerini dışarda bırakmasına, hatta 1990’lara gönderme yapılarak 1990 öncesinde de var olan sistemik yani sermaye düzenine içkin, iktidar-sermaye-suç çeteleri ilişkilerinin perdelenmesinedir...

BirGün Pazar,23/01/ 2021 https://www.birgun.net/haber/hukuk-yoksa-devleti-kim-kontrol-eder-345660

 • Sedat Peker’den 7. video: Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleri, yeni kokain rotası, Soylu, Ağar ve Binali Yıldırım’ın oğluna dair iddialar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı 7. video ile iddialarını sürdürüyor. 90’larda Mehmet Ağar ve Korkut Eken ile birlikte çalıştığını söyleyen Peker, gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesinin ilk kendisinden istendiği, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın kokain işinde olduğu, Uğur Mumcu cinayetinin arkasında Mehmet Ağar’ın bulunduğu gibi gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu.

BirGün, 23/05/ 2021  https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-7-video-ugur-mumcu-ve-kutlu-adali-cinayetleri-yeni-kokain-rotasi-soylu-agar-ve-binali-yildirim-in-ogluna-dair-iddialar-345647

 • Ali Duran Topuz /  Sedat Peker’in ilk somut delili, mezar soygunu ve tuğla

Peker, yedinci videoda Kutlu Adalı cinayeti vesilesiyle ilk defa delil vererek yeni bir şey söylemiş oldu. Savcılar çalışır mı? Sanmam, öyle olsa Susurluk raporlarından sonra çalışırdı.

Gazete Duvar, 23/05/ 2021https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-ilk-somut-delili-mezar-soygunu-ve-tugla-makale-1523092

 • Gökçer Tahincioğlu / İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında beraat kararları bozuldu

İstinaf mahkemesi, aralarında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken’in olduğu 19 sanığın, 18  faili meçhul cinayetten yeniden yargılanmasına karar verdi. Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak. 5 Nisan’da oy birliği ile alınan karar, bazı avukatlara bugün tebliğ edildi.

T24, 23/05/ 2021https://t24.com.tr/haber/istinaf-mahkemesinden-jitem-davasinda-tarihi-karar-mehmet-agar-ve-diger-saniklar-hakkinda-beraat-kararlari-bozuldu,954118

 • Mehmet Y. Yılmaz /  Kutlu Adalı dosyasını açma zamanı

Peker eski defterlerini açtıkça kim bilir daha hangi isimleri duyacağız. Merak ettiğim şu: Bir savcı harekete geçecek mi? Bir savcı bu dosyayı yeniden açacak mı?

T24, 24/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-y-yilmaz/kutlu-adali-dosyasini-acma-zamani,31122

 • İrfan Aktan / Sedat Peker'in örgütü

Kamuoyunun karşısına beyaz gömlekle çıkan “devlet adamlarının” arka bahçede işledikleri suçların önemli kısmının tanığı veya aktörü olan Peker’in itirafnamesi buradan itibaren başka aşamaya geçiyor.

Gazete Duvar, 24/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-orgutu-makale-1523131

 • Gazetecilik örgütleri: Artık susan herkes suç ortağıdır

Sedat Peker'in iddialarına TGS, RSF ve DİSK Basın-İş sessiz kalmadı. TGS "Tuğla çekilsin, duvar yıkılsın", Basın-İş "Artık susan herkes suç ortağıdır", RSF de "Peker’in yaptığı açıklamalar soruşturulmalı" açıklaması yaptı.

Bianet, 24/05/2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244530-gazetecilik-orgutleri-artik-susan-herkes-suc-ortagidir

 • Dünya basını: Mafyanın iddiaları hükümeti sarsıyor

Türkiye'de son günlerin siyasi dinamiklerine damga vuran iddialar ve tartışmalar New York Times'tan Arab News'a dünya basınında da çeşitli haber ve analizlerle tartışılıyor. Son bir haftada yayınlanan dikkat çekici haberleri derledik.

Pınar Tarcan, Bianet, 24/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/medya/244519-dunya-basini-mafyanin-iddialari-hukumeti-sarsiyor

 • Peker, Soylu, Ağar, Yıldırım için suç duyurusu

İzmir Barosu Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusu yaptı; Soylu’nun görevinden alınmasını istedi.

Bianet, 24/ 05/ 2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244539-peker-soylu-agar-yildirim-icin-suc-duyurusu

 • Kemal Can ile 5 Soru 10 Cevap: “Tripod-kamera savaşları hem kulisleriyle hem verilen tepkilerle, iktidar içindeki çatışma ve çözülme hakkında bize epey fikir veriyor”

“5 Soru 10 Cevap” programının bu bölümünde Kemal Can, aşağıdaki sorulara cevap aradı:

-Sedat Peker videoları nasıl bilgileri ortaya serdi?-Peker’in ifşaatları kimleri ve nasıl harekete geçirdi?-Korunaklı alanda bekleyip dışında kalabilen var mı? -Bu sefer yaşananlar öncekilerden daha farklı mı? -Kalıcı sonuç için meseleye nasıl yaklaşmak gerekir? 

Medyascope, 24/05/ 2021 https://medyascope.tv/2021/05/24/kemal-can-ile-5-soru-10-cevap-137-tripod-kamera-savaslari-hem-kulisleriyle-hem-verilen-tepkilerle-iktidar-icindeki-catisma-ve-cozulme-hakkinda-bize-epey-fikir-veriyor/

 • BBC ismi verilmeyen AKP 'kaynaklarından' aktardı : Soylu doğruyu söylemiyor

BBC Türkçe'ye konuşan bir 'hükümet yetkilisi' İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili açıklamalar yaptı. AKP'li kaynak, 'Parti için çok ciddi bir kriz söz konusu' dedi

soL, 24/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/bbc-ismi-verilmeyen-akp-kaynaklarindan-aktardi-soylu-dogruyu-soylemiyor-305558

 • Ali Duran Topuz / Süleyman Soylu, Süleyman Soylu’yu köşeye sıkıştırırken

İçişleri Bakanı Soylu, Erhan Tuncel-Peker irtibatına ilişkin söylediklerini aydınlatmak zorunda. Peker’e yönelttiği tecavüz suçlamasının nasıl 'abra kadabra' edildiğini, yani ortadan kaldırıldığını da

Gazete Duvar, 25/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-suleyman-soyluyu-koseye-sikistirirken-makale-1523248

 • Ruşen Çakır / Süleyman Soylu bize ne anlattı, ne anlatmadı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün geceki üç saatlik Habertürk yayınında verdiğinden çok vermediği cevaplar ve üstü örtülü mesajlarla dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli’nin kendisine sahip çıkması bu mesajların bazılarının alındığının işareti.

Medyascope, 25/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/25/suleyman-soylu-bize-ne-anlatti-ne-anlatmadi/

 • Ruşen Çakır / Erdoğan tercihini Soylu’dan yana yaptı: Sedat Peker şimdi ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süren sessizliğini bozdu ve bugünkü AKP grup toplantısında, dün MHP lideri Bahçeli’nin yaptığı gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıktı. Bu neyi, nasıl değiştirebilir?

Medyascope, 26/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/26/erdogan-tercihini-soyludan-yana-yapti-sedat-peker-simdi-ne-yapacak/

 • Halkın yüzde 50'den fazlası Peker'e "inanıyor" ve seçim istiyor

Yöneylem'in araştırmasına göre, halkın yüzde 68,9 ise “Siyaset-mafya ilişkisinin eskiden olduğu gibi devam ettiğini" düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50,1'i se Türkiye'nin “kötü yönetildiğini" belirtiyor.

Bianet, 26/05/2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244691-halkin-yuzde-50-den-fazlasi-peker-e-inaniyor-ve-secim-istiyor

 • Korkut Eken, Adalı cinayetiyle ilgisi olmadığını öne sürdü

Gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin faillerinden biri olduğu iddia edilen eski yarbay Kutlu Eken, "Atilla Peker ile KKTC'ye gittim. Devletin yetkilileri, istihbarat birimleri bilmiyorlar mı?" dedi.

Bianet,27/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244713-korkut-eken-adali-cinayetiyle-ilgisi-olmadigini-one-surdu

 • Ümit Kurt –Oğuz Alyanak /  Bir tripodla bir cep telefonunun ortaya çıkardığı: Kriz içinde bir devlet

“Bu devlet için kendi payına düşen pis işleri yapan benim gibi kirli bir insandan başka kim bilebilir bu pis sırları”, diye soruyor Peker.

Gazete Duvar, 27/ 05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/bir-tripodla-bir-cep-telefonunun-ortaya-cikardigi-kriz-icinde-bir-devlet-haber-1523496

 • Kavganın öteki yüzü: Soylu'yu hedef alan Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan kimdir?

Soylu için 'açıklamalarından toplum rahatsız' diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan adeta Soylu'ya meydan okurken, ikili arasındaki gerilim Soylu-Albayrak kavgasına dayanıyor.

soL, 28/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/kavganin-oteki-yuzu-soyluyu-hedef-alan-emniyet-mudur-yardimcisi-mustafa-caliskan-kimdir

 • Gökçer Tahincioğlu / Suç itirafları ve sahte kahramanlar

Bu insanlar, 40 yıldır, terörü bahane edip, üstelik terörün boyutlanmasına zemin hazırlayarak, topluma yalan söylüyor, milliyetçileri hassasiyetleri olanları da kahramanlık masallarıyla avutuyor. Asıl ayıp, 40 yıldır bu çetecilerin cezalandırılmamasıdır. Gerisi boş laf ve çetelere teslim olmuşluğun itirafıdır

T24, 29/05/2021https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/suc-itiraflari-ve-sahte-kahramanlar,31179

 • Zeynel Lüle / Karanlıkta işlenen cinayet

6 Temmuz'da bir anda sokaktaki ışıklar söner, aydınlandığında ise Adalı'nın sol şakağından vurularak infaz edildiği anlaşılır. Cinayetten bir ay sonra Galip Mendi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı görevinden ayrılarak Ankara'ya döner. Mendi, 15 Temmuz sonrası tutuklanan orgeneraller arasında yer alır, sonra da Jandarma Genel Komutanı yapılır

T24, 20/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/zeynel-lule/karanlikta-islenen-cinayet,31185

 • Mehmet Kuzulugil / Yalıkavak Marina: Foklardan çalınan limanın uzun hikayesi

Kamhiler 49 yıllığına kiralıyor. Akdeniz foklarının limanı Yalıkavak'ın Yalıkavak Marina olmasının hikayesi böyle başlıyor. Devamı Malta'daki şirketle, Müdür koltuğundaki Ağarlarla geliyor.

soL, 28/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/yalikavak-marina-foklardan-calinan-limanin-uzun-hikayesi-305904

 • Doç. Dr. Esra Arsan: Siyasi elitler, adalet yerine korku vadediyor

Mafyanın rahatça iş görebilmesi için kendilerine yolu açacak siyasilere, bürokratlara, polislere ve tabii gazetecilere ihtiyaçları var. Diğerlerinin de kirli işlerini gördürmek için mafyaya.

Serpil İlgün, Evrensel, 29/05/ 2021 https://www.evrensel.net/haber/434030/doc-dr-esra-arsan-siyasi-elitler-adalet-yerine-korku-vadediyor

 • Timur Soykan: Uyuşturucu devletin damarlarında geziyor

Soykan mevcut eroin hattına Güney Amerika’dan Türkiye ve Ortadoğu’ya uzanan kokain hattının eklendiğini, devletin Kolombiya’da yakalanan 5 ton kokainle ilgili sessizliğinin normal olmadığını söylüyor.

İrfan Aktan, Gazete Duvar, 29/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/timur-soykan-uyusturucu-devletin-damarlarinda-geziyor-makale-1523684

 • Peker: "Tayyip Abi bir dahaki videoda baş başa konuşacağız"

Peker, 8. videosunda SADAT'ın "Sedat Peker yardım konvoyu" üzerinden Suriye'ye, cihatçı el Nusra'ya silah, araç, mühimmat ve ekipman yolladığını öne sürdü.

Bianet, 30/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/siyaset/244862-tayyip-abi-bir-dahaki-videoda-bas-basa-konusacagiz

 • SADAT tekrar gündemde, nedir bu SADAT?

Sedat Peker, SADAT'ın El Nusra'ya yardım ettiğine ilişkin "Benim üzerimden yardım gidiyordu. Samimi söylüyorum. Ama ben yollamadım, SADAT'çılar yolladı" dedi.

Bianet, 30/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244866-sadat-tekrar-gundemde-nedir-bu-sadat

 • Suriye'de El Nusra'ya silah gönderildiği iddiası: Kim ne demişti?

Sedat Peker'in El Nusra'ya silah yollandığı iddiası 2014'ten bu yana muhalefet tarafından da dile getiriliyordu. Tuğrul Türkeş MHP'de olduğu dönemde "Vallahi silahlar Türkmenlere gitmiyordu" demişti.

Gazete Duvar, 30/05/ 2021   https://www.gazeteduvar.com.tr/suriyede-el-nusraya-silah-gonderildigi-iddiasi-kim-ne-demisti-haber-1523810

 • SADAT'tan Sedat Peker'e yanıt: İspatlasın

SADAT'tan yapılan yazılı açıklamada, Peker’in “hedef saptırmaya çalıştığı” belirtildi ve “İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz" denildi

Bianet, 30/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244870-sadat-tan-sedat-peker-e-yanit-ispatlasin

 • Can Dündar: Silahları yazdık diye başımıza gelmedik kalmadı

Can Dündar Youtube üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün doğruluğu birinci ağızdan tescillenen haberin bedelini sadece ben değil, o TIR’ları yakalayan savcılar ve yargıçlar da ödedi. Gerçek ortaya çıktı ama gerçeği tamamı ortaya çıkmadı henüz" dedi.

Bianet, 30/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/militarizm/244871-can-dundar-silahlari-yazdik-diye-basimiza-gelmedik-kalmadi

 • Mehmet Ali Güller /  Sedat’lı, SADAT’lı Nusra silahlarının öyküsü

 Silahla yakalanan ünlü MİT TIR’larından bir süre sonra, 20 Kasım 2015’te mafya lideri Sedat Peker’in TIR’ları AKP hükümetinin bilgisi ve onayıyla Suriye’ye gitmişti. TIR’ların üzerinde “Bayırbucak Türkmenlerine Sedat Peker’den destek konvoyu” yazıyordu.

Cumhuriyet, 31/05/ 2021  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/sedatli-sadatli-nusra-silahlarinin-oykusu-1840547

3-DÜNYA

 • Mühdan Sağlam / Rusya’nın salgın desteği: Önce çocuklar ve kadınlar

Salgın süreci tedbirlerin yanında toplumların anladıklarını hissetme isteğinin en üst düzeyde olduğu zaman. İşte bu noktada önlemlerin ötesinde liderlerin toplumu anlayan konuşmaları önem kazanıyor.

Gazete duvar, 01/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/rusyanin-salgin-destegi-once-cocuklar-ve-kadinlar-makale-1520909

 • Mühdan Sağlam /  Milliyetçilik Hindistan’ın gözyaşlarına çare olmuyor

Hindistan’da son durum şöyle: Günlük 400 bin vaka ve 4 bine yakın ölüm. Vaka sayısı ve ölüm oranı bir rekora işaret ediyor, oysa son iki aydır Hindistan halkları zaten cehennemi yaşıyor.

Gazete Duvar, 02/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/milliyetcilik-hindistanin-gozyaslarina-care-olmuyor-makale-1520987

 • Hindistan'da bir günde 4 bin 205 kişi öldü: 'Burası cehennem gibi'

Hindistan'da son bir günde 4 bin 205 kişinin Covid-19'dan ölmesiyle yeni bir 'rekor' kırıldı. Vaka sayısı 23 milyonu aştı.

Gazete Duvar, 12/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/hindistanda-bir-gunde-4-bin-205-kisi-oldu-burasi-cehennem-gibi-haber-1522129

 • Kolombiya'da protestocuların zaferi: Hükümet, KDV artıran 'vergi reformu'nu geri çekti

Kolombiya'da hükümetin vergileri artırma girişimine karşı günler süren protestolar zaferle sonuçlandı. Hükümet, 'vergi reformu' adı altında sunulan yasayı tamamen geri çek

Gazete Duvar, 03/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kolombiyada-protestocularin-zaferi-hukumet-kdv-artiran-vergi-reformunu-geri-cekti-haber-1521119

 • Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde en az 23 eylemci öldü

Kolombiya'da vergi yasasına karşı protestolar, eşitsizlik ve yoksulluk karşıtı bir harekete dönüştü. 'Toplumsal olaylara müdahale birimi' ESMAD'ın eylemcilere ağır silahlarla saldırdığı belirtiliyor.

Gazete Duvar, 06/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kolombiyada-hukumet-karsiti-gosterilerde-en-az-23-eylemci-oldu-haber-1521470

 • Serhat Tutkal: Kolombiya’nın tüm büyük şehirleri polis saldırısı altında

Kolombiya’da yaşananları, barış sürecini, pandemi yönetimini, siyasi infazları ve halkın öfkesine neden olan konuları, Kolombiya Ulusal Üniversitesi’nden akademisyen Serhat Tutkal’a sorduk.

Mühdan Sağlam, Gazete Duvar, 07/05/2021https://www.gazeteduvar.com.tr/serhat-tutkal-kolombiyanin-tum-buyuk-sehirleri-polis-saldirisi-altinda-haber-1521596

 • Ülkü Doğanay /  Otoriter yönetimlerden pandemiyi fırsata çevirme dersleri

Milyonlarca çocuk, genç, yaşlı ve kadın, “bir kriz geldiğinde yönetimin gözünde tek kelimeyle var olmadıklarını bildikleri” için erkenden yollara dökülen Hindistanlı göçmen işçiler gibi yalnızız...

Gazete Duvar, 04/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/otoriter-yonetimlerden-pandemiyi-firsata-cevirme-dersleri-makale-1521218

 • Mine Yıldız / Avrupa sağ popülistlerinin pandemi krizine tepkisi: Pandemi krizini fırsata çevirdiler

İktidardaki sağ partiler salgını, otoritelerini yeniden üretmek, yeniden pekiştirmek, muhalefeti baskı altına almak ve neoliberal politikaların altında ezilen halkı etkisizleştirmek için bir fırsat olarak gördüler.

BirGün, 11/05/2021 https://www.birgun.net/haber/avrupa-sag-populistlerinin-pandemi-krizine-tepkisi-pandemi-krizini-firsata-cevirdiler-344303

 • Ergin Yıldızoğlu /  Biden’ın ilk 100 günü

Geçen hafta Biden yönetiminin “100. günü!” tamamlandı. Biden ilk kez Senato ve meclisin ortak toplantısında konuştu; yaptıklarını, bundan sonra yapmayı planladıklarının arkasındaki mantığı açıkladı. Böylece “Neo-liberalizm geride mi kalıyor”, “Gündemde yeni bir ekonomik model mi var” soruları etrafında tartışmalar yoğunlaştı.

Cumhuriyet, 06/05/ 2021  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/bidenin-ilk-100-gunu-1833830

 • Erhan Nalçacı /  ABD İran ile neden uzlaşma eğilimi gösteriyor?

Şimdi ne oldu, yoksa liberallerin Biden hakkında söyledikleri doğru muydu? Yoksa Biden, ABD tekellerinin bir araççığı değil de ilkeleri olan gerçek bir cı

soL, 08/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/abd-iran-ile-neden-uzlasma-egilimi-gosteriyor-31749

 • HakkıÖzdal /  9 Mayıs: İnsanlığın zafer bayramı

Faşizm, kapitalist toplum düzeni için bir ‘istisna’, bir ‘sapma’, geçmişte kalan bir ‘kötü anı’ değildir; güçlenen kapitalizmin, merkezileşen, yoğunlaşan sermayenin bir fonksiyonu olarak ‘güncel’dir.

Gazete Duvar, 09/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/9-mayis-insanligin-zafer-bayrami-haber-1521838

 • Metin Çulhaoğlu /  Kendinde – kendisi için – yeniden kendinde

Geçtiğimiz hafta, Sovyetler Birliği’nin Nazi güçlerini ezerek Berlin’e girmesinin ve bayrağını Reichstag’a dikmesinin yıldönümüydü.

İleri Haber, 11/05/ 2021 https://ilerihaber.org/yazar/kendinde-kendisi-icin-yeniden-kendinde-126083.html

 • Sosyal Demokratların başbakan adayı resmen Olaf Scholz oldu

Sosyal Demokrat Parti'nin bugün yapılan kongresinde, Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz'un başbakan adaylığı oy çokluğu ile resmen kabul edildi.

DW Türkçe, 09/05/2021 https://www.dw.com/tr/sosyal-demokratlar%C4%B1n-ba%C5%9Fbakan-aday%C4%B1-resmen-olaf-scholz-oldu/a-57477399

 • Myanmar'da ordudan silahlı müdahale: 780 sivil öldü

Myanmar'da askeri darbeye karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi. 3 bin 826 kişi ise gözaltında.

Bianet, 10/05/2021 https://bianet.org/bianet/dunya/243821-myanmar-da-ordudan-silahli-mudahale-780-sivil-oldu

 • Fehim Taştekin /  Şeyh Cerrah: Apartheid yansımaları 

Uluslararası medyanın "çatışma" diyerek işgalciyle mağduru eşitlediği klişelerden aklımızı ve vicdanımızı muhafaza edebilirsek Filistinlilere dayatılan apartheid rejiminin çirkinliğini anlayabiliriz.

Gazete Duvar, 10/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/seyh-cerrah-apartheid-yansimalari-makale-1521852

 • Ruşen Çakır / Hamaset Filistinlilerin yaralarını saramıyor

Doğu Kudüs’te Filistinliler Cuma gününden beri, sivillerin de desteğini alan İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kalıyor. Türkiye’de siyasi iktidarın ve İslamcı grupların tepki ve protestoları geçmiş örneklere kıyasla çok zayıf. Bunun tek nedeni salgın ortamı değil.

Medtascope, 10/05/2021  https://medyascope.tv/2021/05/10/hamaset-filistinlilerin-yaralarini-saramiyor/

 • Ruşen Çakır /  Filistin dramı: Türkiye’de ve dünyada İslamcılığın iflasının tescili

7 Mayıs’tan beri Filistin ve İsrail’de yaşananlara dünyanın ve tabii ki Türkiye’nin seyirci kalması belki yeni bir olay değil. Fakat yeni olan Filistin sorununun gerek dünya, gerekse Türkiye’de artık eskisi gibi ilgi yaratmaması, dayanışma duygularını harekete geçirmemesi.

Medyascope,12/05/ 2021  https://medyascope.tv/2021/05/12/filistin-drami-turkiyede-ve-dunyada-islamciligin-iflasinin-tescili/

 • Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs özgürlüğe kavuşmadan barış olmaz

"Bardak taştı artık! Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz” diyen Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs özgürlüğe kavuşmadan barış olmaz."

Gazete Duvar,13/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/filistin-devlet-baskani-abbas-kudus-ozgurluge-kavusmadan-baris-olmaz-haber-1522175

 • Kudüs sorunu | Çatışmaların güncel nedeni ne?

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar yine sivillerin ölümüne neden oluyor. Kökleri geçmişe dayanan meselede bugünkü çatışmalar nasıl başladı? Çözüm mümkün mü? Diğer devletler ne yapabilir? Yazar Faik Bulut anlatıyor.

Dilek Şen, Bianet, 13/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/dunya/244032-kudus-sorunu-catismalarin-guncel-nedeni-ne

 • İsrail, Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombaladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden bombaladı. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 109 kişi yaşamını yitirdi,

Bianet, 14/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/dunya/244041-israil-gazze-seridi-ni-kara-hava-ve-denizden-bombaladi

 • Filistin’de gençler mücadeleden vazgeçmiyor

Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi her zamankinden daha hayati bir yerde duruyor. Dünyanın dört bir yanındaki sosyalistlerin Filistin halkıyla dayanışması en önemli köşe taşlarından biri.

Yusuf Tuna Koç, BirGün, 16/05/2021 https://www.birgun.net/haber/filistin-de-gencler-mucadeleden-vazgecmiyor-344856

 • Fehim Taştekin /  İlk günaha dönüş ve 48’in isyanı 

Kutsal topraklardaki ilk günah bir kez daha kendini hatırlatıyor; 1948’in kâbusu geri dönüyor. Netanyahu bu sayede belki yolsuzlukla suçlandığı dosyalardan hapse girmekten kurtulabilir.

Gazete Duvar, 17/ 05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ilk-gunaha-donus-ve-48in-isyani-makale-1522497

 • YAKIN GELECEKTE ATEŞKES OLASI MI? Gazze'de "en ölümcül" Pazar günü yaşandı

BM Güvenlik Konseyi çatışmalar için toplanırken, Gazze'deki Filistinli yetkililer, Pazar gününün İsrail ile mevcut çatışmanın başlamasından bu yana en ölümcül gün olduğunu söylediler.

Bianet, 17/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/dunya/244147-gazze-de-en-olumcul-pazar-gunu-yasandi

 • Hayri Kozanoğlu /  Tek ülkede sosyal demokrasi mümkün mü?

Geniş sol cepheler önümüzdeki döneme damgasını vuracak. Solun politikalarını hayata geçirememesinin yanı sıra, Corbyn’in, Sanders’in önünü kesmek için uygulanan entrikaları da akıldan çıkarmamak gerekiyor

BirGün, 18/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/tek-ulkede-sosyal-demokrasi-mumkun-mu-345066

 • Fehim Taştekin / 21 Mayıs, Çerkes acısı ve Kafkasya'nın kilitli kapısı 

Asimilasyon süreci nesilden nesile geri döndürülemez şekilde derinleşiyor. Haliyle soykırım artık etno-kültürel varoluş ve yok oluş bağlamında anılıyor.

Gazete Duvar,20/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/21-mayis-cerkes-acisi-ve-kafkasyanin-kilitli-kapisi-makale-1522813

 • İsrail-Filistin ateşkesi: Taraflar temkinli

İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militan grup Hamas arasında ateşkes bugün sabaha karşı yürürlüğe girdi. İki taraf da "zafer" olarak adlandırdığı ateşkesle ilgili "temkinli" açıklamalar yaptı.

Bianet, 21/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/dunya/244403-israil-filistin-ateskesi-taraflar-temkinli

 • 157. YIL  21 Mayıs Çerkes Soykırımı | Muhaceret

Hem Kafkas sahillerinde ve hem de Karadeniz’in Türk sahillerindeki tüm görgü tanıkları göç sırasında Çerkeslerin açlıktan, soğuktan, bulaşıcı hastalıklardan kitleler halinde öldüğüne şahit oldular. Sürgün sırasında 500 bin kişi öldü.

Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplum/244397-21-mayis-cerkes-soykirimi-muhaceret

 • Atilla Özsever / Tarihsel Faşizmden Yeni Faşizme 1- Faşizmin yeşerdiği toprak

1920’ler İtalya’sında ekonomik bunalım, siyasal kriz, burjuvazinin “devrim” korkusu ve liberal demokrasinin çaresizliği, faşizmin oluşmasına yol açan başlıca faktörlerdi. Mussolini iktidara geldiğinde liberal bir tavır gösterdi, hükümetinde faşist olmayan 10 bakan vardı. İhtiyatlı davranıp diktatörlüğünü hemen ilan etmedi, krallık kurumuna sesini yükseltmedi. Sosyalist güçler, 1943’te “İtalyan Birleşik Proleter Sosyalist Partisi”ni oluşturdu. Politik çekişmeler son buldu, böyle bir kadro etrafında birleşme sağlandı ve faşizmi yıkan bir güç doğdu.

BirGün, 22/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/fasizmin-yeserdigi-toprak-345589

 • Atilla Özsever / Tarihsel Faşizmden Yeni Faşizme 2- Büyük Buhran’dan Nazizme

1929 ekonomik bunalımı, Almanya’da yoğun bir işsizliğe neden olurken savaş yenilgisi de ciddi bir çöküntüye yol açmıştı. Bu durumdan yararlanan Adolf Hitler ve Nasyonal Sosyalist Parti, faşist bir rejim inşa etti. Alman sermaye sınıfı başlangıçtan itibaren Hitler’e destek verdi. Kapitalistler, Hitler’i sol güçlere karşı güvenlik kaynağı olarak görürken diğer yandan da ekonomik yıkımları Hitler’in saldırgan politikasıyla aşmayı düşünüyorlardı.

BirGün, 23/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/buyuk-buhran-dan-nazizme-345679

 • Atilla Özsever / Tarihsel Faşizmden Yeni Faşizme 3- İspanya iç savaşı ve faşizm

Cumhuriyetçi hükümet, faşist güçlere karşı gereken önlemleri almayınca General Franco’nun başlattığı ayaklanma iç savaşa dönüştü. Üç yıl süren iç savaşta İtalya ve Almanya da İspanyol faşistlerine destek verdi. İspanya’daki antifaşistlerin sloganı şuydu: No Pasaran. Yani faşizme ve Madrid’e geçit yok. Halk, kadını ve erkeğiyle büyük direnç gösteriyordu. Batı Avrupa basını ise Madrid’in düşeceği yönünde haberler yapıyordu.

BirGün, 24/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/ispanya-ic-savasi-ve-fasizm-345759

 • Atilla Özsever/  Tarihsel Faşizmden Yeni Faşizme 4- Günümüzdeki yeni faşizm

Macaristan, Polonya, Brezilya gibi ülkelerde otoriter, baskıcı yönetimler iş başında. Donald Trump’ın Amerika’sında da neofaşist bir kalkışma oldu. Türkiye’de de dinci faşizan bir süreç inşa edilmek isteniyor. Liberal demokrasinin çıkmaza girmesi, güçler ayrılığı ilkesinin bozulması, yargının bağımsızlığının aşınması, güvenlik güçlerinin demokratik protesto gösterilerini şiddetle bastırması, basın özgürlüğünün kısıtlanması giderek yaygınlaşıyor.

BirGün, 25/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/gunumuzdeki-yeni-fasizm-345898

 • 1Pablo Abufom /  Şili’de halk, diktatör kalıntılarını siliyor

Şili halkı, neoliberalizmi bitirecek yapısal reformlar lehine tercih yaptı. Diktatör Pinochet’in devrilmesinden bu yana kazanılan en büyük zafer. Şimdi toplumun ve işçi sınıfının önderliğinde köklü yapısal reformlar yapma zamanı.

BirGün, 24/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/sili-de-halk-diktator-kalintilarini-siliyor-345763

 • Samoa'da ilk kadın başbakanın parlamentoya girmesi engellendi

Samoa'da görevi bırakmayı reddeden mevcut Başbakan Malielegaoi, seçilmiş başbakan Fiame Naomi Mata'afa ve lideri olduğu parti üyelerinin parlamentoya girmesini engelledi.

Gazete Duvar, 24/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/samoada-ilk-kadin-basbakanin-parlamentoya-girmesi-engellendi-haber-1523195

 • Hakan Güneş /  Türkiye’de İslamofobi ve İsrail’de anti-Semitizm!

Dün başlayıp bugün devam etmekte olan “Uluslararası Medya ve İslamofobi” sempozyumu iktidarın tüm kanallarında öne çıkardığı bir etkinlik. Özellikle son bir ayda Filistin’de yaşananlar karşısında mazlum Filistin halkının dışlanmasını, zulme uğramasını meşrulaştıran uluslararası ve Siyonist medyanın tutumu düşünüldüğünde İslamofobi gündeminin üstüne gidilmesi son derece anlamlı. Ancak bir ötekileştirilme, dışlanma biçimi bile başka bir dışlamanın aracı haline getirilebildiği gerçeği de yanıbaşımızda duruyor. Netanyahu iktidarı İsrail’in şiddet siyasetini eleştirenleri her seferinde anti-Semitizmle eleştiriyor. 

BirGün, 26/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/turkiye-de-islamofobi-ve-israil-de-anti-semitizm-345996

 • Korkut Boratav / 'Güney'de sınıf mücadeleleri: Kolombiya

Önce 2021 ayaklanmasının sonucunu beklemek gerekiyor. Sonra da Mayıs 2022 seçimine sağ-salim ulaşabilmek…

soL, 28/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/guneyde-sinif-mucadeleleri-kolombiya-305827

 • MustafaDurmuş / Kolombiya'da vergi isyanının ortaya çıkardığı gerçekler

Kolombiya'da gündeme getirilen ve halkın tepkisiyle geri çekilen vergi kanunu teklifi hükümetin ileri sürdüğü gibi 'sosyal dayanışma' olarak nitelendirilemez. Bu teklif gerici/regresif, yoksulun ve düşük orta gelirlilerin vergi yükünü ve mevcut eşitsizlikleri daha da artıran sermaye yanlısı düzenlemelerden oluşuyor

T24,30/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/kolombiya-da-vergi-isyaninin-ortaya-cikardigi-gercekler,31199

 • Brezilya Bolsonaro'ya karşı ayakta: 'Hükümeti virüsten daha tehlikeli'

Brezilya'da 200 kentte on binlerce kişi, korona virüsü salgınındaki kötü yönetimi nedeniyle azledilmesi için aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı sokağa indi.

Gazete Duvar, 30/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/brezilya-bolsonaroya-karsi-ayakta-hukumeti-virusten-daha-tehlikeli-galeri-1523796?p=5

 • Fehim Taştekin / Suriye seçimleri neyi değiştirir? 

Demokratik, adil, şeffaf bir seçimden değil; savaş, işgal ve kuşatmaya rağmen düzenlenen bir seçimden bahsedilebilir.

Gazete Duvar, 31/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/suriye-secimleri-neyi-degistirir-makale-1523818

 • Ergin Yıldızoğlu / ‘Yeni bir modernite’… mi?

 Marx, “Katı olan her şey eriyor”, şair Hugo von Hofmannsthal, “Ayaklarımın altında zemin kayıyor” sözleriyle modernite dönemini betimliyorlardı: O zaman, hızlı dönüşümler insanın bilişsel haritasını dağıtıyor, olanaksız görülen şeyler hızla sıradanlaşıyordu. Son yıllarda siyasi, ekonomik, teknolojik süreçlerdeki hızlanma, aklıma “yeni bir modernite (karanlık yüzüyle birlikte) mi” sorusunu getirdi.

Cumhuriyet, 31/05/ 2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/yeni-bir-modernite-mi-1840541

 • Nusra Cephesi'nin kısa tarihi ve iddialar

"Organize suç örgütü lideri" olmakla suçlanan Sedat Peker, son videosunda Türkiye'den Nusra cephesine silah gittiğini öne sürdü. ABD Başkanı Biden da 2014'te benzer bir iddiada bulunmuştu. Nusra Cephesi'nin tarihine baktık.

Bianet, 31/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/dunya/244913-nusra-cephesi-nin-kisa-tarihi-ve-iddialar

4-ADALET / İNSAN HAKLARI

 • "Ayhan Çarkın, Hüsamettin ve Soner'in infaz edildiğini itiraf etti"

Cumartesi İnsanı Betül Sinanoğlu, "Hüsamettin Yaman ve Soner Gül dosyasındaki cezasızlığı sonlandırmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal görevidir" dedi.

Bianet, 01/05/2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/243397-ayhan-carkin-husamettin-ve-soner-in-infaz-edildigini-itiraf-etti

 • Berrin Sönmez /   Kanunsuz emir, hukuksuz karar, haksız eylem planı

Salgında okullar kapanmasa bütün sınıfların hepsinde kendisini sınıf başkanı seçecekmiş izlenimi veren yeni bir kararla Cumhurbaşkanı, kendi kendisini İnsan Hakları Eylem Kurulu Başkanı seçmiş.

Gazete Duvar, 02/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kanunsuz-emir-hukuksuz-karar-haksiz-eylem-plani-makale-1521012

 • "Genelgeyle kolluğun yasaya aykırı davranışları gizlenecek"

TİHV, Emniyetin gazetecilerin eylemlerde görüntü almasına karşı yayınladığı genelgeye ilişkin, "Kolluk güçlerinin yasa dışı müdahaleleri sırasında işlenen işkence ve hatta öldürme suçlarının üstünün örtülmesi sonucunu doğuracaktır" dedi.

Bianet, 01/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/243414-genelgeyle-kollugun-yasaya-aykiri-davranislari-gizlenecek

 • İHD’den Dersim için beş talep

İnsan Hakları Derneği, katliamın yıldönümünde Dersim adının da iadesi dahil taleplerini sıraladı.

Bianet, 04/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/243527-ihd-den-dersim-icin-bes-talep

 • Tolga Şirin / Kamera genelgesinin özü Anayasa'ya aykırı

Polis ve kamu gücü kullananlar ile sıradan yurttaş ve kişisel alandaki durumlar arasındaki fark önem taşıyor

T24,04/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/kamera-genelgesinin-ozu-anayasa-ya-aykiri,30857

 • 36 baro 'ses ve görüntü yasağı'nın iptali için dava açtı

36 baro ayrı ayrı polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet genelgesinin iptali için Danıştay’da dava açtı.

soL, 04/05/ 2021 https://sol.org.tr/haber/36-baro-ses-ve-goruntu-yasaginin-iptali-icin-dava-acti-31497

 • Yargıtay: 9 kişinin öldüğü köy yakma talimatını Yüzbaşı Karaoğlu verdi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2 Ekim 1993'te aynı aileden 9 kişinin yanarak öldüğü, Vartinis (Altınova) katliamının sorumlusunun Yüzbaşı Bülent Karaoğlu olduğuna karar verdi.

Gazete Duvar, 05/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/yargitay-9-kisinin-oldugu-koy-yakma-talimatini-yuzbasi-karaoglu-verdi-haber-1521383

 • SAVCI BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİ  Bülent Şık: Memleket çocuklarının canı sağ olsun

Bülent Şık, hakkındaki beraat kararına savcılık itirazını "Bir toplumun esenliği başkalarının haklarını, hayatlarını koruyabiliyor olmamıza bağlı. Dolayısıyla, böyle apaçık bir hakikat varken ortada bu davanın Yargıtay’a taşınacak olması bile bana tuhaf geliyor" diye yorumladı.

Evrim Kepenek, Bianet, 05/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/243593-bulent-sik-memleket-cocuklarinin-cani-sag-olsun

 • Gökçer Tahincioğlu /  Bir görüntü, iki cinayet

Görüntüler olduğunda bile kuşa dönmüş cezalar veren bir sistem, olmadığında, öleni yargılayıp, istediği gibi suçlu ilan edebiliyor… Ve bir koro tarafından alkışlanıyor diye de doğru yaptığını sanıyor

T24, 08/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/bir-goruntu-iki-cinayet,30912

 • Fikret İlkiz /  İnsan hakları eylem planında Kopenhag kriterleri

Hukuk devletinde bireyin devlete karşı sahip olduğu temel hak ve özgürlükler, hukuk devletinin çekirdek özüdür. Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa hizmet için var olduğu düşüncesine göre; devlet gücünün asıl sahibi halktır.

Bianet, 17/05/ 2021https://bianet.org/bianet/hukuk/244118-insan-haklari-eylem-planinda-kopenhag-kriterleri

 • TİHV’DEN SEMPOZYUM  “Dünya, bağışık olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılacak”

Düşünür Étienne Balibar, “Salgın Sonrası Dönemde İnsan Hakları Gündemi” sempozyumunda konuştu: “Aşının dağıtımı, milliyetçi, emperyalist, post emperyalist politikaların ve az sayıdaki ilaç şirketi arasındaki şiddetli rekabetin bir aracı haline geldi.”

Ayça Söylemez, Bianet, 20/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244368-dunya-bagisik-olanlar-ve-olmayanlar-diye-ikiye-ayrilacak

 • Pandemi kısıtlamalarını eleştiren savcı görevden uzaklaştırıldı

Pandemi dönemindeki kısıtlama uygulamaları eleştiren Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı.

BirGün, 20/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/pandemi-kisitlamalarini-elestiren-savci-gorevden-uzaklastirildi-345358

 • HSK uzlaşısı: 'Siyasal iktidarın yaşamını devam ettirme, ona payanda olma dışında işe yaramıyor'

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın HSK uzlaşması tepki çekerken, eski Anayasa Mahkemesi raportörü, soL yazarı Ali Rıza Aydın, düzenlemeyi soL'a değerlendirdi.

soL, 22/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/hsk-uzlasisi-siyasal-iktidarin-yasamini-devam-ettirme-ona-payanda-olma-disinda-ise-yaramiyor

 • Kayıplar peşinde 26 yıllık direniş

Cumartesi Anneleri, tam 26 yıldır kayıplarının akıbetini ve faillerini soruyor. 26 yıllık direnişi BirGün’e anlatan Cumartesi Anneleri, ülkede hak, hukuk ve adaletin olmadığını söyledi: “Kemiklerimiz için mücadele ediyoruz”

Dilan Esen, BirGün, 27/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/kayiplar-pesinde-26-yillik-direnis-346143

 • Gezi'de ölenleri adalet talebiyle selamlıyoruz

Gezi direnişi boyunca öldürülen sekiz kişiyle ilgili açılan davalarda "para cezası", "beraat" "iyi hal" indirimleri uygulandı. Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili dava dahi açılmadı.

Ruken Tuncel, 29/05/2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244857-gezi-de-olenleri-adalet-talebiyle-selamliyoru

5-KOBANİ,GEZİ VE SOMA DAVALARI

 • Demirtaş: Savunma falan almayı boş verin, karar açıklayın demişler

Demirtaş, Kobanê davasıyla ilgili olarak "Bir hakimler heyetinden ziyade, Cumhur İttifakı temsilcisi gibi davranmaları boşuna değil. Mahkeme heyeti açık bir siyasi çalışma yürütüyor" dedi

Gazete Duvar, 03/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/demirtas-cakma-goebels-fahrettin-ile-cakma-gestapo-sefi-soyluya-inanan-kalmadi-haber-1521146

 • KOBANÎ DAVASI'NDA 2. DURUŞMA   Demirtaş: Hakim koltuğunda Erdoğan, Bahçeli, Soylu oturuyor

AİHM kararını aleyhe kullanabilmek için çeviride sahtecilik yapıldığını söyleyen HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, “Hakim koltuğunda Erdoğan, Bahçeli, Soylu; savcı koltuğunda ise yandaş medya ve trol ordusu oturmakta” dedi. Dava 20 Mayıs Perşembe devam edecek.

Bianet,18/05/2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244225-demirtas-hakim-koltugunda-erdogan-bahceli-soylu-oturuyor

 • “7 Haziran’dan beri HDP’yle uğraşıyorsunuz”

Bugünkü duruşmada söz alan Gültan Kışanak: “7 Haziran’da Türkiye’de bir umudun mümkün olduğunu, farklı kimliklerin yan yana siyaset yapabileceğini gösterdik. Hemen bir siyasi darbe fitili ateşlendi, o gün bugündür HDP ile uğraşıyorlar.”

Bianet, 20/08/ 2021 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244345-7-haziran-dan-beri-hdp-yle-ugrasiyorsunuz

 • “Maddi olaylar mahkemenin talimat aldığını gösteriyor”

Kobanî davasında yargılanan HDP’lilerin avukatları bugünkü beyanlarında, mahkemenin adil ve tarafsız yargılama yapacağına inançlarının olmadığını dile getirdi. Mahkeme tüm talepleri reddetti.

Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/siyaset/244429-maddi-olaylar-mahkemenin-talimat-aldigini-gosteriyor

 • Kobanê Davası: Yargılama hukuki ve kanuni değil

Kobanê Davası'nın ikinci duruşması bitti. Ancak geriye birçok soru işareti kaldı. Avukat Cahit Kırkazak duruşmalarda yaşananları ve neden reddi hakim talebinde bulunduklarını anlattı.

Hacı Bişkin, Gazete Duvar, 22/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kobane-davasi-yargilama-hukuki-ve-kanuni-degil-haber-1523051

 • Avukat Can Atalay: Yurttaşın sokakta itiraz hakkı elinden almak isteniyor

İstinaf mahkemesinin, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozmasıyla, 3. Gezi davasının ilk duruşması 21 Mayıs’ta İstanbul’da görülecek. Cumartesi Söyleşisi’nde bu hafta Taksim Dayanışması’ndan ve davanın sanıklarından Av. Can Atalay’la, iktidarın Gezi’den suç çıkarma ısrarının nedenlerini konuştuk. Kararın hukuki değil siyasi olduğunu belirterek, “AKP bu güçlü direniş fikrini tarihen karalayamazsa, kendi siyasal ajandasında önemli bir gedik açılmış olacak” diyen Atalay, aynı zamanda bir gelecek tasavvuru içindeki AKP’nin sıradan yurttaşın sokakta itiraz edebilmesinin önünü kapatmak için her vesileyle Gezi’yi karalama yoluna gittiğini vurguluyor. 

Serpil İlgün, Evrensel, 15/05/2021 https://www.evrensel.net/haber/432963/avukat-can-atalay-yurttasin-sokakta-itiraz-hakki-elinden-almak-isteniyor

 • Gezi Davası | Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verdi

Mahkeme başkanı kararın oy çokluğuyla alındığını açıkladı. Başkan karara muhalif kalarak Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Hikmet Adal, Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244405-gezi-davasi-mahkeme-osman-kavala-nin-tutukluluguna-devam-karari-verdi

 • Gökçer Tahincioğlu /  Gezi davasında AİHM kararı böyle yok sayıldı: Tarihe geçecek yöntem

İki kez beraatle sonuçlanmasına rağmen, Yargıtay’ın, “bozun ve torba dava haline getirin” kararından sonra yeniden görülmeye başlanan Gezi davasının ilk duruşması, tarihe geçecek bir “yok sayma” yöntemine sahne oldu. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala hakkındaki, “derhal serbest bırakılmalı, ağır hak ihlali var” kararını uygulamamak için, AİHM kararını uygulanmış saydı.

T24, 21/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/gezi-davasinda-aihm-karari-boyle-yok-sayildi-tarihe-gececek-yontem,953852

 • Osman Kavala : "Mahkemeler tutukluluğumu bayrak yarışına dönüştürdü"

Mahkeme Başkanı Sercan Karagöz'ün tahliye istediği Osman Kavala Gezi davasının bugünkü duruşmasında yaptığı savunmada "AİHM kararının etrafından dolanmak için icat edilmiş olduğu aleni hale gelmiş olan casusluk suçlamasıyla ilgili hiçbir bulgu olmadığını iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor" dedi.

Bianet, 21/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244455-mahkemeler-tutuklulugumu-bayrak-yarisina-donusturdu

 • Adalet arayışı sürüyor: "Soma'yı unutmadık"

Manisa Soma'da yedi yıl önce yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren 301 yurttaş anılıyor. "Türkiye'nin en büyük işçi katliamlarından biri Soma'da yaşandı. Unutmadık, unutturmayacağız."

Bianet, 13/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplum/244023-adalet-arayisi-suruyor-soma-yi-unutmadik

 • Mahkeme ara kararı açıkladı: Soma davasında bir sonraki duruşma 14 Haziran'da

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işlettiği madende alınmayan tedbirlerin getirdiği katliamda 301 maden işçisinin yaşamını yitirmesiyle ilgili görülen Soma Katliamı davasının ikinci duruşması, bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Heyetin reddettiği hakimin reddi talebine yönelik itiraz, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bir sonraki duruşma 14 Haziran Pazartesi saat 09.00'da yapılacak.

BirGün, 24/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/mahkeme-ara-karari-acikladi-soma-davasinda-bir-sonraki-durusma-14-haziran-da-34577

6-SAĞLIK

6-SAĞLIK

 • Prof. Dr. Kayıhan Pala: Aşı yok, hareketlilik sürüyor, bizi zor günler bekliyor

Endişe verici 3 varyanta Hindistan varyantının da eklenmesini alarm verici bir uyarı olarak değerlendiren Pala, “Daha sıkı önlemler almalıyız. Ancak ne uluslararası ulaşımla ne de şehirler arası seyahatlerin kısıtlanmasıyla ilgili bir karar yok. Önümüzdeki 2 ay içinde aşı gelme ihtimali de olmadığı için bizi zor günler bekliyor. Kapanma sonrası vakalar biraz düşebilir ama sonrası için şu an çok umutlu değilim” diye konuştu.

Vural  Nasuhbeyoğlu, Evrensel, 01/05/2021 https://www.evrensel.net/haber/432015/prof-dr-kayihan-pala-asi-yok-hareketlilik-suruyor-bizi-zor-gunler-bekliyor

 • Pınar Okyay   / BioNTech aşısı ve doz aralığı

En önemli konu iki doz arasında hastalığa yakalanmamak. Bu da bir kez daha bulaşı önlemekle ilgili önlemlere getiriyor bizi

T24, 03/05/ 2021  https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-okyay/bio-n-tech-asisi-ve-doz-araligi,30855

 • İstanbul Tabip Odası raporu: Anadolu'ya 'mutantlı' kavimler göçü yaşandı

İstanbul Tabip Odası, Nisan ayına ilişkin raporunu yayımlandı. Raporda 'Tam kapanma' sırasında yaşanan göçte, mutasyonun ülkenin geneline yayıldığına dikkat çekildi.

Gazete Duvar, 04/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-tabip-odasi-raporu-anadoluya-mutantli-kavimler-gocu-yasandi-haber-1521288

 • Feride Aksu Tanık / ADALET VE EŞİTLİK İÇİN- Hayatı eve sığmayanlar aşılanmalı!

AKP hükümetinin aşılarla ikircikli bir ilişkisi var. Aşılara yönelik tedirginliği besleyen, aşı karşıtlığı ile mücadele etmeyen ama küresel bir salgın söz konusu olduğunda aşıya tutunan ikircikli bir politika bu.

Bianet, 04/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplum/243499-hayati-eve-sigmayanlar-asilanmali

 • Türkiye toplumsal bağışıklıkta hangi düzeyde?

Salgının başından bu yana uzmanlar koronavirüsü toplum bağışıklığının sonlandıracağını söylüyor. Peki, Türkiye toplum bağışıklığında hangi aşamada? Sürü bağışıklığı ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Batu Bozkürk, DW Türkçe,07/05/2021 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-toplumsal-ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C4%B1kl%C4%B1kta-hangi-d%C3%BCzeyde/a-57461088

 • İstanbul Tabip Odası'ndan Prof. Ceyhan'a destek: Tıbbın şarlatanlarının 10 ortak özelliği

Sosyal medyada hedef gösterilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a meslektaşlarından destek geldi. İstanbul Tabip Odası, “Şarlatanların saldırısına karşı bilim insanlarının yanındayız” açıklaması yaptı.

Gazete Duvar, 08/05/ 2021https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-tabip-odasindan-prof-ceyhana-destek-tibbin-sarlatanlarinin-10-ortak-ozelligi-haber-1521683

 • E. Hakim Nilgün Kurtoğlu /  Polisiye tedbirlerle salgın yönetilemez

Bir yıldan uzun zamandan beri salgının yarattığı kriz var. En son karşımıza çıkan genelgeyle polisiye bir uygulama ile karşı karşıya bırakılıyoruz. Marketten her istediğimizi alamayacağız ayrıca doğru alışveriş yaptığımıza karar verilecek.

BirGün, 08/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/polisiye-tedbirlerle-salgin-yonetilemez-344004

 • DSÖ’den 6. aşı kullanım onayı: Sinopharm

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi. Örgüt, böylelikle 6'ncı COVID-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu

Bianet, 08/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/saglik/243779-dso-den-6-asi-kullanim-onayi-sinopharm

 • Bülent Şık /  Ya hep beraber batacağız ya birbirimize tutunarak yaşayacağız

Önümüzdeki yıllarda açığa çıkması neredeyse kesin olan ve etkileri çok daha ağır olabilecek yeni salgınlara hazırlık yapabilmek için şimdiden çalışmaya başlamak gerekmez mi?

Bianet, 11/05/2021  https://bianet.org/bianet/toplum/243877-ya-hep-beraber-batacagiz-ya-birbirimize-tutunarak-yasayacagi

 • Özge Yücel /   Aşı karşıtlığı ve laiklik ilkesi

Laikliğin yalnız kamusal mekânlarda, kamusal ilişkilerde esas olduğuna ilişkin kanı çok yaygın olsa da hatalıdır. Laikliğin kişilere değil, devletlere atfedilmesi de aynı mantık yürütmeye dayanıyor. Oysa laiklik, devletten bağımsız olarak toplumsal ilişkilerin odağında bulunan bir ilkedir. Toplumsal ilişkilerde ister istemez her bireyin birbiriyle çatışan menfaatleri sebebiyle alınan her karar, bir tercihtir ve menfaat çatışmasının çözümünde her tercihin gözettiği bir denge vardır.

BirGün, 11/05/2021 https://www.birgun.net/haber/asi-karsitligi-ve-laiklik-ilkesi-344304

 • Erinç Yeldan /  Kârların aşısından halkların aşısına...

 Covid-19 pandemisine karşı geliştirilen aşılama savaşımı ağır aksak ilerliyor. Bu satırların yazıldığı sırada dünyada aşılanan insan sayısı 1 milyar 300 milyona ulaşmıştı. Ancak bu rakamın son derece yanıltıcı olduğunu unutmamamız gerekmekte. Zira veriler, aşıya erişimde acımasız bir eşitsizliğin söz konusu olduğunu gösteriyor: Bugüne değin yapılan aşıların yüzde 80’inin en yüksek gelirli on zengin ülkede uygulanmış olduğu gözleniyor. Bu yalın gerçek karşısında dünyada birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin vurguladığı sözcük aşı soykırımı

Cumhuriyet, 12/05/2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/erinc-yeldan/karlarin-asisindan-halklarin-asisina-1835558

 • 12 Mayıs Hemşireler Günü: İnsan olduğumuzu unuttunuz

SES, hemşireler günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarını ve ailelerini benzeri görülmemiş düzeyde riske maruz bırakıldı. Bu nedenle sağlık çalışanlarının sayısı giderek artıyor" ifadelerine yer verdi.

Bianet, 12/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/saglik/243969-12-mayis-hemsireler-gunu-insan-oldugumuzu-unuttunuz

 • Bağımsız bir komisyon tarafından Dünya Sağlık Örgütü için hazırlanan rapor, koronavirüs salgınının “önlenebilir” olduğunu ortaya koydu

Bağımsız bir komisyon tarafından Dünya Sağlık Örgütü’ne hazırlanan raporda koronavirüs salgınının önlenebilir olduğu ortaya çıktı. Raporda, ülkelerin daha hızlı tepki vermeleri halinde koronavirüs salgınının önlenebileceği ihtimaline vurgu yapıldı. 

Medyascope, 12/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/12/bagimsiz-bir-komisyon-tarafindan-dunya-saglik-orgutu-icin-hazirlanan-rapor-koronavirus-salgininin-onlenebilir-oldugunu-ortaya-koydu/

 • Geçim derdi, depresyon, tutulamayan yas: Pandeminin Türkiye’ye psikolojik bedeli

Psikiyatrist Agah Aydın ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, pandeminin psikolojik etkilerini yorumladı

T24,15/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/gecim-derdi-depresyon-tutulamayan-yas-pandeminin-turkiye-ye-psikolojik-bedeli,952458

 • Asıl risk sonbaharda

Pazartesi günü başlayacak açılma dönemine ilişkin konuşan Cesuroğlu, “Yaz döneminde çok sivri pikler beklemiyoruz. Ancak esas risk sonbaharda. Böyle devam ederse 2021 sonbaharı 2020’den çok farklı olmayacak” dedi. İlk açılması gereken yerlerin okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olduğunu söyleyen Cesuroğlu, salgın yönetiminde tam kontrol sağlanana kadar özellikle kalabalık etkinlikler ile toplantıların yapılmaması gerektiğini belirtti.

İsmail Arı, BirGün, 15/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/asil-risk-sonbaharda-344743

 • Toplum nefes alamaz hale geldi

Aşılamadaki gecikmeyle toplumsal bağışıklığın da geciktiğini vurgulayan Prof. Dr. Tanık, “Hastalıktan korunmanın sorumluluğu yurttaşa aitmiş gibi yansıtılarak, iktidar sorumluluklarından sıyrılıyor” dedi.

İsmail Arı, BirGün, 16/05/2021 https://www.birgun.net/haber/toplum-nefes-alamaz-hale-geldi-344871

 • İktidar salgını kontrol altına almaktan çok uzak

Salgını kontrol altına almak için günlük vaka sayılarının bin 200’lere kadar düşmesi gerektiğini vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Her gün vakaların ne durumda olduğunu anlayabilmemiz için 450 binin üzerinde test yapmamız gerekir. Oysa Türkiye’de hiçbir zaman bu rakamlara yaklaşamadık” dedi.

İsmail Arı, BirGün,17/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/iktidar-salgini-kontrol-altina-almaktan-cok-uzak-344931

 • Kalabalık alanlarda tarama testleri yapılmalı: Hastaların yarısı semptomsuz

Sadece semptom gösterenlere test yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, “Covid-19’a yakalananların neredeyse yarısı semptom göstermiyor ve virüsü yayıyor. Bu yüzden yaygın test yapılmalı” dedi.

İsmail Arı, BirGün, 18/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/kalabalik-alanlarda-tarama-testleri-yapilmali-hastalarin-yarisi-semptomsuz-345056

 • Kurtuluş Ovalı /  Küresel aşı eşitsizliği, aşı tekelleri ve ABD’nin 'şirinliği' – 1

Küresel aşı eşitsizliği aşıları istifleyen zengin ülkelerin inisiyatifine bırakılmışken emperyalist ABD’nin fikri mülkiyet hakkında yaptığı açıklama eşitsizliğin giderilmesi için 'umut' olabilir mi?

soL, 15/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/kuresel-asi-esitsizligi-asi-tekelleri-ve-abdnin-sirinligi-1-304937

 • Kurtuluş Ovalı / Küresel aşı eşitsizliği, aşı tekelleri ve ABD’nin 'şirinliği' – 2

Küresel aşı eşitsizliği aşıları istifleyen zengin ülkelerin inisiyatifine bırakılmışken emperyalist ABD’nin fikri mülkiyet hakkında yaptığı açıklama eşitsizliğin giderilmesi için “umut” olabilir mi?

soL, 16/05/2021 https://haber.sol.org.tr/haber/kuresel-asi-esitsizligi-asi-tekelleri-ve-abdnin-sirinligi-2-304981

 • Kurtuluş Ovalı / Küresel aşı eşitsizliği, aşı tekelleri ve ABD’nin 'şirinliği' – 3

Küresel aşı eşitsizliği aşıları istifleyen zengin ülkelerin inisiyatifine bırakılmışken emperyalist ABD’nin fikri mülkiyet hakkında yaptığı açıklama eşitsizliğin giderilmesi için ‘’umut’’ olabilir mi?

soL, 17/05/2021 https://haber.sol.org.tr/haber/kuresel-asi-esitsizligi-asi-tekelleri-ve-abdnin-sirinligi-3-305039

 • Bülent Şık /  İkizdere, Kaz Dağları, bağışıklık sistemimiz ve Covid-19 aşısı

Bizden ırak coğrafyalarda gerçekleştiğini düşündüğümüz her yıkım süreci günün sonunda masadaki yemek tabağının içinde önümüze gelir. Gıdalardaki toksik kimyasal kalıntıları ile gelir, gıdaların besin öğesi içeriğindeki azalma ile gelir, susuzluk ya da salgınlarla gelir…

Bianet, 18/ 05/ 2021  https://bianet.org/bianet/saglik/244206-ikizdere-kaz-daglari-bagisiklik-sistemimiz-ve-covid-19-asisi

 • TTB: Genelgelerden hastalık ve yoksulluk çıkıyor

Türk Tabipler Birliği, dün başlayan "kademeli normalleşme"de üç hafta önceki hatalara tekrar dönüldüğünü ve hükümetin yanlışta ısrar ettiğini ifade etti. TTB, "Uyarılarımızın dikkate almama hali topluma hastalık, yoksulluk, ölüm getiriyor" dedi.

Bianet,18/05/2021   https://bianet.org/bianet/saglik/244259-ttb-genelgelerden-hastalik-ve-yoksulluk-cikiyor

 • Pınar Okyay /  Pandemi ne zaman ve nasıl bitecek?

Pandeminin bitişi ile ilgili farklı senaryolar olsa da, aslında iki temel senaryo var

T24, 24/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-okyay/pandemi-ne-zaman-ve-nasil-bitecek,31125

 • Türkiye'nin koronavirüs tablosu ne söylüyor?

Türkiye nüfusa oranla vaka sayısı yüksekliğinde dünyada beşinci sırada. Kısıtlamalar vakalarda düzenli bir düşüş sağlamadı. Türkiye'deki vaka ve aşı tablosunu Profesör Şebnem Korur Fincancı yorumladı.

Pınar Tarcan, Bianet, 26/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/saglik/244649-turkiye-nin-koronavirus-tablosu-ne-soyluyor

 • Haluk C. Çalışır / Maske, mesafe, hijyen, iyi de yeterli mi?

Peki, nedir bu “maske, mesafe, hijyen” üçlüsünün bilimsel arka planı? Bu önlemler bizi hastalığa yakalanmaktan korur mu? Toplumda hastalığın yayılmasını durdurur mu? Bu üçlünün dışında bulaşmayı önleyecek işe yarar bir yöntem yok mu?

Bianet, 27/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/saglik/244685-maske-mesafe-hijyen-iyi-de-yeterli-m

7-EKONOMİ

 • Pandeminin gölgesinde 1 Mayıs: İşçilerin hak kayıplarında artış

DİSK'e göre şu anda ücretsiz izne çıkarılan 2,7 milyon kişi ve ailesi günde 50 TL'yle yaşamak zorunda. Bir yılda 177 bin işçi de Kod-29'la işten çıkarıldı. Türkiye bu yıl 1 Mayıs'a pandeminin gölgesinde girdi.

Pelin Ünker, DW Türkçe, 01/05/ 2021 https://www.dw.com/tr/pandeminin-g%C3%B6lgesinde-1-may%C4%B1s-i%C5%9F%C3%A7ilerin-hak-kay%C4%B1plar%C4%B1nda-art%C4%B1%C5%9F/a-57392240

 • Prof. Dr. Kamil Yılmaz ile söyleşi: “İktidarın salgına ekonomi açısından verdiği tepki tamamen yanlış, bunlar bir iktisatçının onaylayabileceği kararlar değil”

Hafta Sonu Siyaset‘in 70. bölümünde Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz ile salgında tam kapanma kararının özellikle ekonomi açısından yeterli olup olmadığını, genel olarak salgında ekonominin nasıl yönetildiğini ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve geldiği günden bugüne kadar olan performansını konuştuk.

Murat Aksoy, Medyascope, 01/05/ 2021 https://medyascope.tv/2021/05/01/hafta-sonu-siyaset-70-prof-dr-kamil-yilmaz-ile-soylesi-iktidarin-salgina-ekonomi-acisindan-verdigi-tepki-tamamen-yanlis-bunlar-bir-iktisatcinin-onaylayabilecegi-kararlar-degil/

 • Prof. Mustafa Durmuş: Kaynak olmadığından değil niyet olmadığından halka destek verilmiyor

Prof. Dr. Mustafa Durmuş, desteksiz kapanmanın politik bir tercih olduğunu belirterek "Mevcut iktidarın Hindistan‘daki Modi ve Brezilya’daki  Bolsonaro hükümetleriyle ortaklaşan yanları var" dedi.

Gazete Duvar, 02/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/prof-mustafa-durmus-kaynak-olmadigindan-degil-niyet-olmadigindan-halka-destek-verilmiyor-haber-1520989

 • Alp Altınörs /  Kripto borsaları-günümüzün banker skandalı

Bitcoin gibi ‘mucizevi’ kazanç kapıları kural olarak kitleselleşince batar, iflas eder ve kapanır. Ama sınıf dayanışması kitleselleşince tüm emekçilerin yaşamını değiştirir, güzelleştirir.

Artı Gerçek, 02/05/ 2021 https://artigercek.com/yazarlar/alp-altinors/kripto-borsalari-gunumuzun-banker-skandali

 • Serdar Şahinkaya   /  Bir harita, bahtı değişen şehirler ve deniz yolları…

Şehirlerin bahtlarını değiştiren o devlet fabrikaları ve müştemilatı 1986’da çıkarılan Özelleştirme Kanunu ile birlikte babalar gibi satılmış ve günümüze neredeyse izleri kalmamıştır.

soL, 03/05/ 2021  https://sol.org.tr/yazar/bir-harita-bahti-degisen-sehirler-ve-deniz-yollari-31349

 • Bahadır Özgür /  Peker, Ağar ve ortadaki ‘pamuk şekeri’

Milyarlarca dolarlık sektörün halka halka başka işlere, alanlara yayıldığı; sanatçısı, sporcusu, gazetecisinin de bulunduğu kocaman bir havuz var karşımızda.

Gazete Duvar, 03/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/peker-agar-ve-ortadaki-pamuk-sekeri-makale-1521106

 • Hayri Kozanoğlu /  Yoksulların enflasyonu Varsılların enflasyonu

Nisan ayında enflasyonun tamamen kontrolden çıktığı görülüyor. Tüketici fiyatları aylık %1.68 artarken, yıllık enflasyon da %17.14’e kadar çıktı. Çekirdek enflasyon olarak da nitelenen; işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın dışındaki fiyat artışlarını gösteren endeks ise yıllık %18.11 artmış durumda. Bunun yorumu; mevsimlik, kontrolünüz dışındaki kalemleri düştüğünüz takdirde, enflasyonun daha da yüksek seyretmesi dikkat çekiyor.

BirGün, 04/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/yoksullarin-enflasyonu-varsillarin-enflasyonu-343533

 • Alp Altınörs /  2021 mali krizinin temel özellikleri

Döviz kurundaki artış reel sektörün sermaye maliyetlerini ve borçluluk düzeylerini boğucu derecede tırmandırdı. Enflasyon yoksulluğu artırdı.

Atı Gerçek, 05/05/2021 https://artigercek.com/yazarlar/alp-altinors/2021-mali-krizinin-temel-ozellikleri

 • Mustafa Özer /  'Bacasız sanayi' nelere kadirmiş!

“Bacasız sanayi” olarak da adlandırılan turizm sektörü, dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de oldukça öneme sahip ve “olmazsa olmaz” sektörlerden birisi olarak kabul edilmektedir.

İleri Haber, 05/05/2021 https://ilerihaber.org/yazar/bacasiz-sanayi-nelere-kadirmis-125852.html

 • "Çiftçi mahsulünü pazara değil çöpe gönderiyor"

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, 'tam kapanmanın' tam bir plansızlık örneği olduğunu söyleyerek "En azından çiftçiler böyle bir dönemde, pandemi döneminde desteklenmeliydi" dedi.

Hikmet Adal, Bianet, 05/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/tarim/243576-ciftci-mahsulunu-pazara-degil-cope-gonderiyor

 • Korkut Boratav /   Dünya Bankası’na göre 2020’de Türkiye

DB Raporu’ndan aktardığım tespitler, 2020’de 'milyonlarca insanın yoksullaşmasına' yol açan 'bölüşüm şoku'na ışık tutuyor

soL, 07/05/2021 https://sol.org.tr/yazar/dunya-bankasina-gore-2020de-turkiye-31676

 • EKONOMİ-POLİTİK: KRİZ ÜZERİNE –II 20. yüzyıl kapitalizmi ve krizleri

İktisatçı Ümit Akçay ve siyaset bilimci Galip Yalman'ın "Kriz Üzerine" başlıklı sekiz bölümlük podcast dizisinin ikinci bölümü: 20. yüzyılın kapitalizminin krizleri nelerdi, doğurdukları iktisadi, siyasi ve toplumsal sonuçlar neler oldu? 

Bir+Bir, 06/05/2021https://www.birartibir.org/podcast/1149-20-yuzyil-kapitalizmi-ve-krizleri

 • Ozan Gündoğdu / 7 yıllık faiz inadı arkasında enkaz bıraktı: Politikanın iflası

7 yıl önce faiz lobisi söylemleriyle yola çıkan iktidar arkasında büyük bir enkaz bıraktı. Bu sürecin savunucuları dünyanın en büyük 7’nci faizini ülkeye dayatıyor ama sorumlular burnundan kıl aldırmıyor.

BirGün, 08/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/7-yillik-faiz-inadi-arkasinda-enkaz-birakti-politikanin-iflasi-344020

 • Mustafa Durmuş / Cari açığa dayalı büyümeye devam | Doğrudan yabancı sermaye yatırımları kurudu (1)

Doğrudan yabancı yatırımcı artık hem daha az geliyor, hem de asıl olarak gayrimenkul almaya geliyor

T24, 09/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/cari-aciga-dayali-buyumeye-devam-dogrudan-yabanci-sermaye-yatirimlari-kurudu-1,30926

 • Bahadır Özgür /  310 milyon dolar ‘kara para’ ve bazı sorular

Türkiye’deki son yılların en büyük kara para aklama davası yine soru işaretleriyle dolu. Sezgin Baran Korkmaz ne kadar kara para akladı? Ve elini kolunu sallayarak nasıl çıktı gitti?

Gazete Duvar, 11/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/310-milyon-dolar-kara-para-ve-bazi-sorular-makale-1521951

 • Mustafa Özer / Bir ihtimal daha var, o da stagflasyon mu yoksa slumpflasyon mu desem!

Bir ekonomi stagflasyonda ise, o ekonomide büyüme oranı düşüyor, işsizlik ve fiyatlar artıyor demektir. Yani ekonomi durgunluk ve enflasyonu aynı anda yaşıyor demektir. Başta petrol fiyat artışları olmak üzere, emtia fiyat artışlarının bu soruna neden olduğu bilinmektedir. Artan gıda ve petrol fiyatları yanında, sürekli değer kaybeden ulusal paramızın aramalı ve girdi ithalatını pahalılaştırması; ara malı ve girdi ithalatı ile üretim yapabilen sanayimizi üretim yapamayacak duruma getirebilecektir. Umarım bu işin sonu, negatif büyüme oranları ile yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü slumpflasyona varmaz.

İleri Haber, 12/05/ 2021 https://ilerihaber.org/yazar/bir-ihtimal-daha-var-o-da-stagflasyon-mu-yoksa-slumpflasyon-mu-desem-126124.html

 • Ali Rıza Güngen  /  Zorlu bekleyişe devam

Türkiye’nin 2017-18’de elinde bulunan mali alanı artık yok. 2019’dan bu yana hoyratça kullanılan devridaim makinasının yeni eklemelerle korunması da önceki yıllara nazaran daha zor.

Gazete Duvar, 14/05/ 2021https://www.gazeteduvar.com.tr/zorlu-bekleyise-devam-makale-1522199

 • Korkut Boratav /  Commerzbank'tan Türkiye eleştirileri

Commerzbank notu, Türkiye’de para politikalarında ani değişmelere bağlı bir çevrim senaryosu betimliyor. Alman bankasının görüşleri, Türkiye’nin dış finansman sorunları açısından önem taşıyor

soL, 14/05/ 2021  https://haber.sol.org.tr/yazar/commerzbanktan-turkiye-elestirileri-304868

 • Katırcıoğlu: Ekonominin tamiri zor, erken seçime gitmek zorunda kalacaklar

HDP Milletvekili Prof. Erol Katırcıoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların tamir edilmesinin zor olduğunu söyledi, “Bir erken seçime gitmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor" dedi.

Gazete Duvar, 15/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/katircioglu-ekonominin-tamiri-zor-erken-secime-gitmek-zorunda-kalacaklar-haber-1522322

 • Dr. Necdet Oral /  Hasat başladı çiftçiler perişan

Küçük aile işletmeleri tasfiye olmaya; buna karşılık büyük işletmelerin ve tarım şirketlerinin ağırlığı artmaya başladı. Tarım/gıda sistemi uluslararası sermayenin çıkarlarına göre şekillendirildi.

BirGün, 15/05/2021 https://www.birgun.net/haber/hasat-basladi-ciftciler-perisan-344772

 • Enflasyonun perde arkası

Ülkede sadece 40 kişiden birinin alabildiği otomobilde yaşanan fiyat hareketleri, 415 ürün kaleminin hesaplandığı TÜİK enflasyonunu elektrik faturasından 2,5 kat, yumurtadan ise 7,5 kat daha fazla etkiliyor.

Ozan Gündoğdu, BirGün, 15/05/2021 https://www.birgun.net/haber/enflasyonun-perde-arkasi-344778

 • Mustafa Durmuş /  Cari açığa dayalı büyümeye devam | Portföy yatırımları paradoksu (2)

Bu yılın ilk üç ayında da devam etmekte olan cari açığın finansmanı konusundaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin (en iyimser yaklaşımda dahi) önümüzdeki süreçte bu akımlardaki dalgalanmalar yüzünden ciddi bir istikrarsızlığın içine düşebileceğine, hatta bir ödemeler dengesi krizinin patlak verebileceğine işaret ediyor

T24,16/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/cari-aciga-dayali-buyumeye-devam-portfoy-yatirimlari-paradoksu-2,31024

 • Serdar Şahinkaya /  'Gıda Emperyalizmi' ya da 'Zeytinyağlı Yiyemem Aman…'

Bu ezgi, kapsamlı bir zihin yıkama operasyonun parçası olarak tarihteki yerini almıştır. Ezginin kıvraklığı ve kıpırtısı, sözlerin manasını süreç içerisinde örtmüş olabilir.

soL,16/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/gida-emperyalizmi-ya-da-zeytinyagli-yiyemem-aman-304982

 • Mühdan Sağlam /  Kamu bankalarının kaybını kim ödeyecek?

Devlet bir yandan toplumu borçlandırarak pandemiyle baş ederken kamu bankalarını da yıllara yayılacak bir düşük kârlılık/zarara sürüklüyor.

Gazete Duvar, 19/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kamu-bankalarinin-kaybini-kim-odeyecek-makale-1522642

 • Korkut Boratav /  Ocak-Mart 2021’de sermaye hareketleri

Borç krizi kehanetleri tutarsa, IMF’ye gider; durumu bu sefer de “idare eder”. Düzen muhalefeti IMF özlemi içindedir; kolaysa eleştirsin… 

soL, 21/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/ocak-mart-2021de-sermaye-hareketleri-305325

 • Mustafa Durmuş / Önce sosyal adalet!

Bugün akaryakıtta ÖTV artırımı nedeniyle gündeme gelen zam, hibe desteğinin halktan vergi biçiminde alınarak fonlanacağını gösteriyor. Ne hoş değil mi?

T24, 21/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/once-sosyal-adalet,31079

 • Mustafa Durmuş   / Cari açığa dayalı büyümeye devam | Dış borç stoku ve heba edilen 18 yıl (3)

Son 18 yıldır ülkeye dış kaynak biçiminde gelen 1 trilyon dolar civarındaki para çok zengin bir azınlık kitlenin ve plütokrasinin yaratılmasında kullanılırken,  ülkenin ekonomik olarak kalkınma ve gelişme çabaları, bu yönde bu zamana kadar sağlanan kazanımlar ve sınırlı demokrasisi de rafa kaldırıldı

T24, 23/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/cari-aciga-dayali-buyumeye-devam-dis-borc-stoku-ve-heba-edilen-18-yil-3,31108

 • Ali Rıza Güngen /  Kahraman sanayici krize karşı

İSO toplantısında sanayicilerin enflasyon konusundaki söylemi, iktidar blokundaki büyük sermaye gruplarının süregiden rahatsızlıklarını ifade ediyor.

Gazete Duvar, 28/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kahraman-sanayici-krize-karsi-makale-1523515

 • Çalışanları fakirleştiren, krediye dayalı büyüme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ekonomideki yüzde 7'lik büyümeye en büyük katkı, krediye dayalı tüketim harcamalarından geldi. Çalışanların aldığı pay ise yüzde 3,5 azaldı.

Gazete Duvar, 31/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/calisanlari-fakirlestiren-krediye-dayali-buyume-haber-1523876

8-EMEK / YOKSULLUK

 • Sömürü düzenini birlikte yıkacağız

Tüm yasaklara rağmen emekçiler mücadele etmeye, bulundukları her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeye devam ediyor. Hakları için direnişte olan işçi kadınlar, “Bu sömürü düzenini yıkacağız” diyor.

BirGün, 01/05/ 2021  https://www.birgun.net/haber/somuru-duzenini-birlikte-yikacagiz-343233

 • Zafer Aydın / Yeniden kurma vaadi olarak 1 Mayıs

Kapitalizmde iktisadi bir kategori olarak işçi sınıfı varlığı, karşı sınıf karşısında kimliğini ve gücünü ortaya koymasıyla anlam kazanır. Bir başka ifadeyle işçiler sınıf mücadelesi içine girdikçe, rol üstlendikçe, sahip olduğu potansiyel gücü kullandıkça sınıf kimliği tanımlanabilir hale geliyor. Patron işçilere iş verip, onları sömürerek zenginleşirken, sömürüye itiraz eden, bu itiraz etrafında örgütlenen işçiler, bireysel olarak yaşadıkları güçsüzlüğü, çaresizliği aşmış oluyorlar.

BirGün Pazar, 01/05/ 2021  https://www.birgun.net/haber/yeniden-kurma-vaadi-olarak-1-mayis-343247

 • Birleşik Mücadele Güçleri Taksim'e çıktı: Yaşasın 1 Mayıs!

Birleşik Mücadele Güçleri 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e çıktı. Grup, gözaltıları protesto etti.

Hacı Bişkin, Gazete Duvar, 01/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/birlesik-mucadele-gucleri-taksime-cikti-yasasin-1-mayis-haber-1520973

 • Taksim'de gözaltına alınanların sayısı 100'ü aştı

Harbiye, Ömer Hayyam, Mecidiyeköy, Kazancı Yokuşu, Dolmabahçe ve Osmanbey'den Taksim'e çıkmak isteyen işçiler ve öğrenciler gözaltına alındı.

Vedat Örüç, Bianet, 01/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/emek/243384-taksim-de-gozaltina-alinanlarin-sayisi-100-u-asti

 • Mustafa Durmuş /  Salgında 1 Mayıs: Rüyayı gerçeğe dönüştürmek hâlâ mümkün!

Bizi birbirimize daha fazla yabancılaştıran mevcut sosyal trendlere karşı direnç geliştirebiliriz, olabildiğince çabuk sokaklara geri dönebiliriz. Bir yandan düzeni eleştirirken, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halklara ve tüm topluma gerçek seçeneğin ne olduğunu anlatabiliriz, direnebiliriz, mücadeleyi yükseltebiliriz

T24, 02/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/salginda-1-mayis-ruyayi-gercege-donusturmek-hala-mumkun,30834

 • Murat Meriç /  Bugün Mayıs 1… Yeni 1 Mayıs şarkımız

Ozan Çoban’ın hayali, hayalimiz. İlk 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz. Bu yıl yapamadık, umudumuz önümüzdeki yılda.

Gazete Duvar, 02/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/bugun-mayis-1-yeni-1-mayis-sarkimiz-makale-1520999

 • Türkiye işçi sınıfının dünü, bugünü ve yarını – Hakan Koçak, Mustafa Kemal Coşkun ve Çağla Ünlütürk: “1 Mayıs’ta işçilerin toplumsal muhalefeti meydanlara taşıması, egemenler için travma yaratıyor”

Gülçin Karabağ, konukları sosyolog Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uzmanı Doç. Dr. Hakan Koçak ve Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar grubu (KEFA) üyesi Doç. Dr. Çağla Ünlütürk ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Türkiye işçi sınıfının dünü, bugünü ve yarını ile özellikle salgının işçi sınıfını üzerindeki etkileri hakkında konuştu.

Medyascope, 02/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/02/turkiye-isci-sinifinin-dunu-bugunu-ve-yarini-hakan-kocak-mustafa-kemal-coskun-ve-cagla-unluturk-1-mayista-iscilerin-toplumsal-muhalefeti-meydanlara-tasimasi-egemenler-icin-travma-yaratiyor/

 • Çöplerden karton toplayan Ramazan Bulut: Sokağa çıkmaya mecburum

Bekçiler kağıt toplayarak geçinen Ramazan Bulut’a sokağa çıktığı için ceza kesti. Ekmeğini çöpten karton toplayarak kazandığını belirten Bulut, “Hapse de atsalar cezayı ödeyecek param yok” dedi.

Vecdi Erbay,Gazete Duvar,03/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/coplerden-karton-toplayan-ramazan-bulut-sokaga-cikmaya-mecburum-haber-1521108

 • Aziz Çelik /  Türkiye’nin Covid-19 ile imtihanı: Nakit destek yok onun yerine borçlandırma var

AA’nın sakladığı gerçek şu: Türkiye yurttaşlarına doğrudan nakit destek açısından G20 ve “yükselen piyasa” ülkeleri içinde Meksika ile birlikte sonuncu sırada. Ama likit destekte (borçlandırma, faizli kredi) ön sıralarda. Anlaşılan AA likit destekleri nakit destek olarak sunmaya kalkmış! Oysa arada dağlar kadar fark var.

BirGün, 03/05/2021  https://www.birgun.net/haber/turkiye-nin-covid-19-ile-imtihani-nakit-destek-yok-onun-yerine-borclandirma-var-343415

 • "Tek çadırda kalabalık aileler, temiz suya erişimin büyük sorun"

Hak temelli savunuculuk çalışmaları yürüten Hayata Destek de mevsimlik tarım işçileri ve çocukları için alınması gereken acil önlemleri paylaştı.

Bianet, 05/05/2021 https://bianet.org/bianet/emek/243606-tek-cadirda-kalabalik-aileler-temiz-suya-erisimin-buyuk-sorun

 • TEMEL GELİR GÜVENCESİ YAŞATIR PLATFORMU:  "5 milyon kişiye her ay 2 bin TL destek verilsin"

Temel Gelir Güvencesi Yaşatır Platformu “Kamu kaynakları halkın ihtiyaçlarını önceleyerek kullanılırsa, bütçe, ağırlıklı olarak savaşa, operasyonlara, silahlanma harcamalarına ayrılmazsa gelir güvencesi mümkün” açıklaması yaptı.

Bianet, 06/05/2021  https://bianet.org/bianet/insan-haklari/243644-5-milyon-kisiye-her-ay-2-bin-tl-destek-verilsin

 • Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 25,8

TÜİK verilerine göre mart ayında dar tanımlı işsizlik yüzde 13,1, geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 25,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişi oldu.

Gazete Duvar, 10/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/issizlik-yuzde-kac-mart-2021-haber-1521863

 • DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 9,2 milyona ulaştı

DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 25,8 olurken geniş tanımlı işsiz sayısı da 9,2 milyonu buldu.

soL, 10/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/disk-ar-genis-tanimli-issizlik-92-milyona-ulasti-304658

 • Aziz Çelik /  Alternatif enflasyon hesaplama suçu!

TÜİK her şeyden önce şunu öğrensin: Demokratik bir hukuk devletinde bütün kamu kurumları ve kamu görevlileri hesap verir, yaptıkları eleştirilir ve sorgulanır. TÜİK bilim insanlarını jurnallemek yerine TÜİK’e yönelik güven düşüklüğünün nedenlerini araştırsa çok daha iyi yapar. Bu güvensizlik uzmanlar arasında da yaygın.

BirGün, 10/05/2021 https://www.birgun.net/haber/alternatif-enflasyon-hesaplama-sucu-344197

 • Dört kişiden biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Ekonomik krizin en önemli göstergelerinin bir yoksulluk oranı. TÜİK ve Metropoll Araştırma şirketi, Türkiye’de yoksulluk oranıyla ilgili yaptıkları farklı araştırmalarda benzer sonuçlara ulaştı.

Gazete Duvar, 10/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/dort-kisiden-biri-temel-ihtiyaclarini-karsilayamiyor-haber-1521894

 • DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bu sistemin vadedeceği bir şey kalmadı; sendikaların da özeleştirel bir yaklaşım içinde olması gerekir

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, T24 ekranında Murat Sabuncu’nun hazırladığı “Türkiye’de hayat ne zaman bayram olur?” serisinin konuğu oldu. Çerkezoğlu, Sabuncu'nun sorularını yanıtladığı video söyleşide neoliberalizmin geldiği aşamadan emek ve sendikal harekette yaşanan krize ve pandemide emekçilerin durumuna kadar pek çok konuda değerlendirme yaptı.

T24, 13/05/ 2021https://t24.com.tr/video/disk-genel-baskani-arzu-cerkezoglu-bu-sistemin-vaat-edecegi-bir-sey-kalmadi-sendikalarin-da-ozelestirel-bir-yaklasim-icinde-olmasi-gerekir,38817

 • Aziz Çelik /  Hayali istihdam artışı mı

TÜİK’e göre kış ortasında ve pandemi ortamında üç ayda sanayide 328 bin, hizmetlerde ise 591 bin yeni istihdam yaratılmış. Ancak ilginç biçimde bu istihdam artışı kadınlara hiç uğramamış. Erkek istihdamı 1 milyon 87 bin artarken kadın istihdamı sadece 6 bin artmış.

BirGün, 17/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/hayali-istihdam-artisi-mi-344956

 • Gamze Yücesan Özdemir /  Motorları maviliklere süreceğiz

Moto kuryelere sözümüz olsun, motosiklete binmenin özgürlük olacağı bir sosyalist toplum ve sosyalist çalışma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

soL, 17/05/ 2021  https://haber.sol.org.tr/yazar/motorlari-maviliklere-surecegiz-305041

 • SORUNLAR VE ÖNERİLER: YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI-1 “Elde yok avuçta yok, 4 çocuk var”

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, kayıtsız olarak çalışmanın kadınlarda çok fazla yaygın olduğunu söylüyor. Bayar’a göre, kadın yoksulluğunun çözülmesi için uzun soluklu politikalara ihtiyaç var.

Evrim Kepenek, Bianet, 18/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244129-elde-yok-avucta-yok-4-cocuk-var

 • SORUNLAR VE ÖNERİLER: YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI-2 “Gelirimiz yok, çöpten geçiniyoruz”

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı, kadın yoksulluğunun engellenememesinde devletin ihmalleri olduğuna dikkat çekiyor.

Evrim Kepenek, Bianet, 19/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244184-gelirimiz-yok-copten-geciniyoruz

 • SORUNLAR VE ÖNERİLER: YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI-3  İstanbul Sözleşmesi yoksullukla mücadele için de elzem

Güvencesiz koşullarda yaşayan kadınlar, yoksulluğun derinleştirdiği sosyal dışlanma ve eşitsizlik, ekonomik güvensizlik gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda.

Evrim Kepenek, Bianet, 20/05/2021  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244314-istanbul-sozlesmesi-yoksullukla-mucadele-icin-de-elzem

 • SORUNLAR VE ÖNERİLER: YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI-4   5 soruda regl yoksulluğu

Konuşmamız Gerek Derneği'nden İlayda Eskitaşçıoğlu , “Türkiye'de kamusal alanlarda, özellikle devlet okullarında menstrüel ürünlerin ücretsiz temin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki bu modeller İskoçya ve Yeni Zelanda'da çok başarılı bir şekilde uygulanıyor” diyor.

Evrim Kepenek, Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244384-5-soruda-regl-yoksullugu

 • SORUNLAR VE ÖNERİLER: YOKSULLUĞUN KADINLAŞMASI-SON   Prof. Dr. Levent: Yoksulluk kronikleşiyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Levent, “Değişen gerçekliğe istatistiksel değerlendirmelerimizi nasıl adapte etmeliyiz?”

Evrim Kepenek, Bianet, 22/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244462-prof-dr-levent-yoksulluk-kroniklesiyor

 • Hüsnü Öndül / İnsan hakları ve yoksulluk

Derin Yoksulluk Ağı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan Derin Yoksulluk ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri’ni Türkçeye çevirdi ve yayımladı. İnsan Hakları Derneği de Derin Yoksulluk Ağı’nın bu çok değerli çalışmasına İHD web sitesinde yer verdi.

Evrensel, 27/05/ 2021   https://www.evrensel.net/yazi/88793/insan-haklari-ve-yoksulluk

9-BASIN

 • Haber Analiz: Gerçeği karart yurttaşı kapat

AKP’ye itiraz edersen terörist, bunu sokakta ifade edersen aşırı terörist, Erdoğan’ı eleştirirsen de vatan hainisin. Ülkenin geleceğine dair alınan siyasal ve ekonomik kararlar da bunların kelime dağarcığıyla sınırlı kalıyor.

Yaşar Aydın, BirGün, 03/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/haber-analiz-gercegi-karart-yurttasi-kapat-343411

 • Duayen gazeteciler, Basın Özgürlüğü Günü'nde durumu değerlendirdi: Sadece lafta kaldı

Duayen gazeteciler Hıfzı Topuz, Altan Öymen ve Turgay Olcayto, basın özgürlüğünün geçmişten bugüne değişen durumunu BirGün’e değerlendirdi. Topuz, "Uluslararası istatistiklerde sıraya sondan girmemiz büyük bir utanç" derken, Öymen ise "Basın özgürlüğünün varlığını ispat etmek artık kolay olmaktan çıktı" diye konuştu. Olcayto, "Basın özgürlüğünü engelleyen iktidar zorbalıkla ayakta kalamaz" ifadelerini  kullandı.

 Dilan Esen,BirGün, 03/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/duayen-gazeteciler-basin-ozgurlugu-gunu-nde-durumu-degerlendirdi-sadece-lafta-kaldi-343403

 • TGS'den 'Basın belada' kampanyası

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Basın belada" kampanyasıyla gazetecilerin sorunlarına dikkat çekti, son bir yılın basın verilerini paylaştı.

Bianet, 03/05/2021 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243477-tgs-den-basin-belada-kampanyasi

 • Genelgeye karşı kampanya: #BuradayızKayıttayız

Belgeselciler, aktivistler, gazeteciler ve belgesel fotoğrafçılar, kamusal alanda görüntü alınmasına yasak getiren genelgeyi kabul etmediklerini açıkladı.

Bianet, 03/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243486-genelgeye-karsi-kampanya-buradayizkayittayiz

 • Türkiye’de 'gazeteci yargılamalarının' anatomisi

Press in Arrest’in raporuna göre Türkiye uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekte sürekli olarak yetersiz kalıyor.

Bianet, 04/05/2021 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243532-turkiye-de-gazeteci-yargilamalarinin-anatomisi

 • Yüksekova Haber 21’inci yaşına girerken...

Yüksekova Haber Gazetesi, 5 Mayıs 2000'de kurulmuştu fakat büyük emeklerle büyüttüğümüz gazetemiz 30 Ekim 2016 tarihli 676 nolu KHK ile kapatıldı. Ancak bunu kabullenmiyoruz. Çünkü suç işlemedik, suçlu değiliz. Yeni yaşımız kutlu olsun.

Necip Çapraz, Bianet, 06/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplum/243618-yuksekova-haber-21-inci-yasina-girerken

 • MHP'nin gazetecilerle sorunu ne: Yanıt 2018 seçim sonuçlarında

MHP ile gazeteciler arasındaki bu gerilim yeni değil. Bu gerilim, 2018 seçimlerinin ardından kurulan denklemde MHP'nin iktidar bloğu içindeki gücünün artmasıyla ilgili.

soL, 06/05/ 2021https://sol.org.tr/haber/mhpnin-gazetecilerle-sorunu-ne-yanit-2018-secim-sonuclarinda-31619

 • Basın Konseyi :"Siyasetçilerin gazetecileri hedef alması, politikanın çirkin yüzüdür"

Basın Konseyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in Ebru Baki’ye yaptığı sözlü saldırı için "Basına karşı yeni bir ‘hiza verme’ gayretkeşliğidir" dedi.

Bianet, 06/05/2021 https://bianet.org/bianet/medya/243682-siyasetcilerin-gazetecileri-hedef-almasi-politikanin-cirkin-yuzudur

 • HABER OLANLARIN HABER SİTESİ TELGRAF "Bu Telgraf sana, hemen oku, katla ve harekete geç"

1 Mayıs'ta imece usulü bir taptaze bir internet haber sitesi yayın hayatına başladı. Adı Telgraf.

Bianet, 06/05/2021 https://bianet.org/bianet/medya/243647-bu-telgraf-sana-hemen-oku-katla-ve-harekete-gec

 • Cumhuriyet'ten Süleyman Soylu'nun hedef göstermesine yanıt: İçişleri Bakanlığı tehdit makamı değildir

Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef gösteren açıklamalarına yanıt verdi: İçişleri Bakanlığı, gazeteleri suçlama ve tehdit etme makamı değildir.

Gazete Duvar, 12/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhuriyetten-suleyman-soylunun-hedef-gostermesine-yanit-icisleri-bakanligi-tehdit-makami-degildir-haber-1522081

 • Medya Ombudsmanı Bildirici: Avrupa'nın çöplüğü olduk ama bunu Guardian'dan, BBC'den duyduk, Türkiye’de manşet bile olamadı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye'deki gazetecilerin çöp ithalatına 'ilgisiz kaldığı'nı belirterek "Avrupa'nın çöplüğü olduk ama bunu Guardian'dan, BBC'den duyduk, Türkiye’de manşet bile olamadı" değerlendirmesini yaptı. 

T24,15/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/medya-ombudsmani-bildirici-avrupa-nin-coplugu-olduk-ama-bunu-guardian-dan-bbc-den-duyduk-turkiye-de-manset-bile-olamadi,952501

 • Yasemin G. İnceoğlu /  Gazetecilik ve kamu yararı

Kamu yararı, güvenli, sağlıklı ve tam işleyen bir topluma sahip olmayı gerektirir. Demokraside gazetecilik bu konuda merkezi bir rol oynar. İnsanlara demokratik sürece katılmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri verir.

Bianet, 19/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/medya/244277-gazetecilik-ve-kamu-yarari

 • Murat Utku: "Yeni medya hayatımızın tam içinde"

Atölye BİA’nın Bahar Dönemi Programı’nın 31 Mayıs’a kadar sürecek olan ikinci Temel Gazetecilik Atölyesi’nde bugün yeni medya üzerine konuşuldu.

Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/bia-egitimleri/244440-murat-utku-yeni-medya-hayatimizin-tam-icinde

 • Meslek örgütleri: İktidar basın kartıyla gazetecilik mesleğini denetleyemez

TGS ve TGC, yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne tepki gösterdi: "İletişim Başkanlığı, Danıştay yürütmeyi durdurma kararının arkasından dolanmış ve böylece mevcut siyasi iktidar Yüksek Yargı organı kararlarını yok sayan düzenlemelerine bir yenisini eklemiştir."

Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244448-meslek-orgutleri-iktidar-basin-kartiyla-gazetecilik-meslegini-denetleyemez

 • Atölye BİA’nın Bahar Dönemi Programı sona erdi

Atölye BİA'nın Bahar Dönemi Programı kapsamında düzenlediği Temel Gazetecilik Atölyesi 17-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Atölye bugün katılımcıların haber sunumlarının ardından sona erdi.

Bianet, 31/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/bia-egitimleri/244916-atolye-bia-nin-bahar-donemi-programi-sona-erdi

10-KADIN

 • İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KALDIRILDI AMABu bizim masalımız

Kötülüklerin, adaletsizliklerin, ölümlerin ve kıyımların her masalda yok olduğunu, iyilerin galip geldiğini, bütün tanrı ve kralların kötülüklerden kurtulmak için bilge kadınlara danıştıklarını unutmuşlar.

Sevim Korkmaz Dinç, Bianet, 01/05/ 2021 https://bianet.org/biamag/kadin/243322-bu-bizim-masalimiz

 • ÖLÜMÜNÜN 15. YILINDA ANISINA SAYGIYLA Atıf Yılmaz: Erkekler doğuştan yasalar, adetlerle korunuyor

Ölümünün ardından 15 yıl geçen Yönetmen Atıf Yılmaz, "Türkiye'nin sorunları kadın kahramanlar aracılığıyla daha iyi anlatılıyor. Bizim erkeklerimiz doğuştan hem yasalarla hem de örf ve adetlerle korunuyor. Onların fazla dram yaşaması bahis konusu değil" demişti.

Bianet, 04/05/2021  https://bianet.org/bianet/yasam/243529-atif-yilmaz-erkekler-dogustan-yasalar-adetlerle-korunuyor

 • Kadınlardan “sığınak istiyoruz” kampanyası

Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’nin sığınaklar ve dayanışma merkezlerine dair getirdiği standartlardan vazgeçmiyoruz!” diye seslendi.

Bianet, 06/05/2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243665-kadinlardan-siginak-istiyoruz-kampanyasi

 • SENSİZ OLMAZ SESSİZ OLMAZ PLATFORMU "Kadın uzman bulamıyoruz bahanesini kaldıracağız"

Akademik camianın yüzde 45’i kadın ancak kadınların medyada görünürlüğü sadece yüzde 19. "Sensiz Olmaz Sessiz Olmaz" Platformu, bunu değiştirmek için yola çıktı. Çünkü onlara göre bu durumun değişmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleden demokrasi kültürünün gelişmesine kadar birçok alana olumlu yönde etki edecek.

Ayçe İdil Ağca, Bianet, 07/05/2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243718-kadin-uzman-bulamiyoruz-bahanesini-kaldiracagiz

 • "Yumurtalık Diktatörlüğü": Her kadın anne olmak istemez

Boğaziçi Üniversitesi’nden Dalay, “Anne olmayan kadınlar anormal, doğalarına isyan eden, bir kadının sahip olması gerektiği düşünülen meziyetlere sahip olmayan ve ideal olmayan kadınlar olarak tanımlanıyor” diyor.

Evrim Kepenek, Bianet, 09/05/2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243786-yumurtalik-diktatorlugu-her-kadin-anne-olmak-istemez

 • "Türkiye’deki kadın hareketini yalnız bırakmayacağız"

Türkiye'nin 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararı sadece Türkiye’nin farklı kentlerinde değil, Almanya’nın da birçok şehrinde protesto edildi. Özelikle İstanbul’un kardeş şehri olan Köln, protestoların gerçekleştiği önemli noktalardan biri.

İlhan Ceyhan, Bianet, 10/05/2021 https://bianet.org/bianet/kadin/243835-turkiye-deki-kadin-hareketini-yalniz-birakmayacagiz

 • DİSK’ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, “Kadın hareketinin geçmişten bugüne en önemli kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi'nin sona erdirilmesini asla kabul etmiyoruz” dedi.

Bianet, 10/05/2021  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243856-disk-ten-istanbul-sozlesmesi-aciklamasi

 • İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması mülteci kadınları nasıl etkiliyor?

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik kadın eylemleri haftalardır devam ediyor. Karara karşı çıkanlar arasında mülteci kadınlar da var. Çünkü İstanbul Sözleşmesi, şiddete uğrayan mülteci kadının ve çocuğun hayatını güvence altına alıyor.

Bianet, 10/05/2021 https://bianet.org/bianet/kadin/243832-istanbul-sozlesmesi-nin-kaldirilmasi-multeci-kadinlari-nasil-etkiliyor

 • KADINLAR EYLEMDE İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında!

Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10. yılı nedeniyle sosyal medyada eyleme çağırıyor. İstanbul Sözleşmesi Kampanya Grubu da "1 Temmuz'da sokaktayız, itaat etmiyoruz" diyor.

Bianet, 11/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/kadin/243901-istanbul-sozlesmesi-10-yasinda

 • 78 baro başkanından ortak açıklama: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili, sözleşmenin kabulünün 10. yılında 78 baro başkanı ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada çekilme kararının geri alınması çağırısında bulunuldu.

Gazete Duvar, 12/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/78-baro-baskanindan-ortak-aciklama-istanbul-sozlesmesinden-vazgecmiyoruz-haber-1522119

 • Eviçi iş yükümüz katlanarak arttı

Kadınların eviçi iş yükü pandemide yüzde 60 arttı. Evden çalışmaya başlayan ya da işsiz kalan çocuklu kadınlarda bu artış 5 kata kadar çıktı. Araştırmacılar Öztürk ve Üstünalan pandeminin cinsiyetini anlattı.

Ömür Şahin Keyif, BirGün, 15/05/2021 https://www.birgun.net/haber/evici-is-yukumuz-katlanarak-artti-344748

 • Bayan Değil Kadın... Arzu Çerkezoğlu: Kadınların çalışmasının önündeki engelleri kaldırmak gerek

Bayan Değil Kadın programının yeni bölümünde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Covid-19'un kadınların çalışmasına olan etkisini Gazete Duvar yazarı avukat Tuba Torun'a anlattı.

Gazete Duvar, 19/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/bayan-degil-kadin-arzu-cerkezoglu-kadinlarin-calismasinin-onundeki-engelleri-kaldirmak-gerek-video2644

 • İzmir'de İstanbul Sözleşmesi nöbeti

“İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu”nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, bu hafta erkek şiddetiyle katledilen Arzu Odabaş ve Edibe Göçer'in hikayelerini anlattı.

Gazete Duvar, 21/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-istanbul-sozlesmesi-nobeti-haber-1522899

 • Hayır #BizTolere Etmiyoruz sayın Bakan

Urfa Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet E.’nin N.E. isimli kadına "cinsel saldırısı"nı sanırım “tolere edilebilir” buluyor ve adalet talebine dair tek bir işlem yapmıyor. Hayır, kabul etmiyoruz!

Evrim Kepenek, Bianet, 23/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/erkek-siddeti/244485-hayir-biztolereetmiyoruz-sayin-bakan

 • Çocuğa da kadına da düşmanlar: Gerici zihniyete teslim olmayız

TİHEK Başkanı’nın ardından bu kez de AKP’li vekil Güler çocukların ‘zorla evlendirilme’ yoluyla cinsel istismara açık hale getirilmesini savundu. Kadınlar tepkili: Çocukları siyasal İslamcılığa teslim etmeyiz.

Dilan Esen, BirGün, 29/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/cocuga-da-kadina-da-dusmanlar-gerici-zihniyete-teslim-olmayiz-346404

 • EŞİK: Kadınları ve çocukları siyaset malzemesi yapmayın

EŞİK, “Bu konunun gündemde tutulması ve her fırsatta TBMM’de çeşitli komisyonlarda ve medyada tartışma konusu yapılması, istismarcıları teşvik etmek, çocuk haklarını ihlal etmek anlamına gelir” dedi.

Bianet, 29/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244835-esik-kadinlari-ve-cocuklari-siyaset-malzemesi-yapmayin

 • 23 kez şikayet edilmesine rağmen Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren Yalçın Özalpay için ceza indirimi talebi

Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yalçın Özalpay karara itiraz etti. Savcı, 'Haksız tahrik indirimi' uygulanmasını talep etti.

Gazete Duvar, 29/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/23-kez-sikayet-edilmesine-ragmen-ayse-tuba-arslani-satirla-olduren-yalcin-ozalpay-icin-ceza-indirimi-talebi-haber-1523707

 • 2020’de öldürülen 14 kadının faili meçhul

Süleyman Soylu, “faili meçhul kadın cinayeti yok” diyor. Ne sayılar ne de kamuoyunun gündemden düşürmediği bazı kadınların isimleri Bakan Bey’i doğrulamıyor.

Evrim Kepenek, Bianet, 30/05/2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244860-2020-de-oldurulen-14-kadinin-faili-mechu

11- EĞİTİM / GENÇLİK

 • Koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin algı ve duyguları üzerine söyleşi – Prof. Dr. Feza Orhan: “Öğrenciler, ‘Öğrenemiyoruz’ diye bağırıyor”

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “COVID-19 Sürecinde Uzaktan Öğretme Süreci ile İlgili İlk, Orta ve Lise Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz” adlı çalışmanın sonuçları açıklandı. Araştırmayı yürüten akademisyenlerden Prof. Dr. Feza Orhan’a göre, öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde “öğrenememekten” şikayetçi.

İlayda Öykü Biberoğlu, Medyscope, 01/05/2021https://medyascope.tv/2021/05/01/koronavirus-salgini-surecinde-ogrencilerin-algi-ve-duygulari-uzerine-soylesi-prof-dr-feza-orhan-ogrenciler-ogrenemiyoruz-diye-bagiriyor/

 • Erinç Yeldan /  Girişimci fabrikası üniversiteden enflasyona..

Başlığı yadırgayan, garipseyen okurlarım olacaktır. Bilimsel araştırma, eğitim ve topluma hizmetin merkezi ve yönlendiricisi olması arzulanan üniversitenin mal ve hizmet fiyatlarında artış anlamına gelen enflasyon olgusu ile ne gibi alakası olabilir? Enflasyonla mücadele ile üniversitelerin akademik özerkliği ve bilimsel özgürlüğü arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? 

Cumhuriyet, 05/05/ 2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/erinc-yeldan/girisimci-fabrikasi-universiteden-enflasyona-1833590

 • Feray Aytekin Aydoğan /  Maskeli balo ve O'nun sahte yüzleri

Maskeli balo devam ederken biz eğitim emekçileri, öğrencilerimizle birlikte maskelerle gizlenemeyecek kadar gerçek olanı yaşıyoruz.

BirGün, 06/05/2021  https://www.birgun.net/haber/maskeli-balo-ve-o-nun-sahte-yuzleri-343738

 • Eğitim Sen'den çağrı: Sağlıklı ve güvenli eğitim için aşımızı yapın, okulumuzu açın

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na okulların sağlıklı ve güvenli biçimde açılabilmesi için küçük yaş gruplarından başlayarak öğretim düzeylerinin kademelendirilmesi ve bu kademelendirmeye bağlı olarak eğitim ve bilim emekçilerinin hızlı bir biçimde aşılanması çağrısı yaptı. 

Evrensel, 12/05/ 2021 https://www.evrensel.net/haber/432826/egitim-senden-cagri-saglikli-ve-guvenli-egitim-icin-asimizi-yapin-okulumuzu-acin

 • ‘Uzaktan eğitimin bir dönem daha sürdürülmesi mümkün değil’

‘Tam kapanma’ sonrası okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor. Hem uzmanlar hem de veliler öğretmenlerin aşılanmasını ve yüz yüze eğitimin başlamasını talep ediyor.

Serkan Alan, Gazete Duvar, 13/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/uzaktan-egitimin-bir-donem-daha-surdurulmesi-mumkun-degil-haber-1522177

 • Rıfat  Okçabol /   Milli eğitim bakanı!

Selçuk’un pandemi sürecindeki icraatlarını, boş ve nahoş sözcükleriyle özetlemek mümkün. Bu süreçte bakan olarak kendi başına karar alamadığı, tutum ve davranışlarını Reis’e endekslediği görülüyor.

soL,14/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/milli-egitim-bakani-304872

 • Esen Karaküçük /  Halk çocuğunun hakkı gasp edildi

Çocuklara eğitim haklarını teslim etmek, yoksulluğu bitirmek gerekirken Milli Eğitim Bakanı’nın tarladaki çocuktan domates aldığını gördük. İstisnasız her çocuğun yaşam ve eğitim hakları gözetilmek zorunda.

BirGün,14/05/ 2021https://www.birgun.net/haber/halk-cocugunun-hakki-gasp-edildi-344639

 • TÜİK açıkladı; gençlerin yüzde 25'i işsiz, mutsuzluk yüzde 9'dan yüzde 14'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre, Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu. 2019 yılında gençlerin yüzde 9,6’sı mutsuz olduğunu belirtirken 2020 yılında bu oran yüzde 14,2’ye yükseldi.

T24, 17/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/tuik-genclerin-yuzde-77-si-isinden-memnun,952839

 • 19 Mayıs'ta gençler bayramda değil buhranda: İşsiz, borçlu, kaygılı

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, 19 Mayıs'a girerken gençlerin talep ve beklentilerini sıraladı: İnsanca iş, nitelikli eğitim, borçsuz yaşamak, sosyalleşebilmek ve evrensel olmak.

Evrensel, 19/05/ 2021https://www.evrensel.net/haber/433233/19-mayista-gencler-bayramda-degil-buhranda-issiz-borclu-kaygili

 • Şahika Yüksel-Ender Cesur / DUYULMAYANI DUYMAK   19 Mayıs’ta cinsiyetinden hoşnutsuzluğu olan gençler

Cinsiyetinden hoşnutsuzluğu olan çocukları ve gençleri yok saymak, tıbbi ihtiyaçlarına erişimi engellemek hem kişilerin ruh sağlığına hem de toplumsal sağlık ve adalete zarar verecektir. Yok saymak ya da baskılamaya çalışmak yerine kulak verelim.

Bianet, 19/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244275-19-mayis-ta-cinsiyetinden-hosnutsuzlugu-olan-gencler

 • Gençlik raporu: Yoksulluk intiharları artıyor

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Türkiye’deki gençlerin durumunu özetleyen, artan işsizliğe ve yoksulluk intiharlarına dikkat çeken "Türkiye Gençlik Raporu"nu hazırladı. ‘

Bianet, 19/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/genclik/244305-genclik-raporu-yoksulluk-intiharlari-artiyor

 • Burçak Özoğlu  / Gençlik Gelecek!

Gençlik bize, toplumun niceliksel olarak çoğunluğunu oluşturan emekçi sınıfların hem bugün filiz veren tohumlarını hem de yarın gövdelenip dallanacağı biçimlerini anlatıyor.

soL, 21/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/yazar/genclik-gelecek-305324

 • Doğa katliamını gençler durduracak

İktidarın, rant uğruna doğayı peşkeş çektiği ‘beşli çete’ye karşı gençler, direniyor: “Doğayı katlettirmeyeceğiz. Her ağacı tek tek savunacağız”

Ali Eray Çelik, BirGün, 24/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/doga-katliamini-gencler-durduracak-345799

 • Pandemi gençlerde yalnızlık ve bıkkınlık hissini arttırdı

İpsos'un yaptığı araştırmaya göre; gençlerin yüzde 56’sı toplumun genelinde olduğu gibi kendini yorgun hissediyor. Gençlerin endişe oranı ise yüzde 35 seviyelerinde.

Bianet, 29/05/ 2021https://bianet.org/bianet/saglik/244849-pandemi-genclerde-yalnizlik-ve-bikkinlik-hissini-arttirdi

12-KENT

 • Serkan Öngel / Kriz, sınıfsal ayrışma ve kent-1

Günümüzde kentler, mega projeler, kentsel dönüşüm süreçleri ile birlikte incelikle işlenen ve hızlı bir biçimde dönüştürülen; bu anlamda sermaye birikiminin çok boyutlu ihtiyaçlarına yanıt üreten bir enstrüman durumundadır. Hobsbawm’ın ifade ettiği biçimi ile sanayileşme devriminin en göze çarpan simgesi olan kent; bugün finansallaşmanın, hizmet sektörünün, “orta sınıflaşmanın”, tüketimin simgesi olarak ele alınmaktadır.

BirGün Pazar, 01/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/kriz-sinifsal-ayrisma-ve-kent-1-343249

 • Önder Algedik / İkizdere’den Anıtkabir’e yol gider ya da seçmenin makus talihi

Ankaralılar kentsel dönüşümün bitmesini, asfalt ve beton belediyeciliğinin sona ermesini istiyor. Çünkü şehrin ellerinde kalan kadarını da kaybetmeye tahammülleri yok.

Gazete Duvar, 03/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizdereden-anitkabire-yol-gider-ya-da-secmenin-makus-talihi-makale-1521050

 • Alper Taşdelen: Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Alper Taşdelen: "Biz görevde olduğumuz sürece Anıtkabir'in etrafının imara açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun haricinde bir okul arazisinin ticaret alanına çevrilmesine de başından beri karşıyız"

Gerçek Gündem, 03/05/ 2021 https://www.gercekgundem.com/yurttan-haberler/271616/alper-tasdelen-anitkabirin-etrafinin-imara-acilmasina-asla-musaade-etmeyecegiz

 • Çankaya Belediyesi, Gökçek'e karşı odaların yanında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 'toplumsal muhalefetin mayıs ayı hareketli geçecek' dedi.

Söz Sırası, Artı Gerçek, 04/05/2021  https://artigercek.com/haberler/cankaya-belediyesi-gokcek-e-karsi-odalarin-yaninda

 • Ülkeden pazar manzaraları: Pazarcı da halk da geçim derdinde

Tam kapanma sürecinde haftada bir gün açılacak pazarlar nedeniyle pazarcılar, ellerinde ürün kalacağından endişeliyken, halk da artan fiyatlardan şikayet etti.

Gazete Duvar, 08/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ulkeden-pazar-manzaralari-pazarci-da-halk-da-gecim-derdinde-haber-1521762

 • Şükrü Aslan /  Şehirler ve yetimhaneleri

Modern şehir tarihinin önemli mekânsal ve toplumsal kurumlarından birisi de yetimhanelerdir. Görece daha eski deneyimlere tanıklık etmiş olsa da, yetimhanelerin kurumsal bir kimlik kazanmaları modern döneme rastlar. Başka bir deyişle etnisitenin inşa olduğu/edildiği, milliyetçiliğin tüm dünyayı kasıp kavurduğu; her yerde etnik savaşların yaşandığı zamanlarda yetimhaneler de yeni kurumsal biçim ve işlevleriyle ortaya çıkmışlardır.

BirGün, 12/05/2021 https://www.birgun.net/haber/sehirler-ve-yetimhaneleri-344411

 • Sevinç Doğan / Krizler karşısında yereller ve potansiyelleri: Kentlerin Türkiyesi

'Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar' çalışması İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Çalışmayı, Ayşe Köse Badur, E. Fuat Keyman, Fırat Genç ve Çağlar Keyder kaleme aldı.

Gazete Duvar, 13/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/krizler-karsisinda-yereller-ve-potansiyelleri-kentlerin-turkiyesi-haber-1521946,

 • Gazhane’den müşterek haneye

Hasanpaşa Gazhanesi’nin İklim Müzesi ve Kültür Merkezi olarak açılmasının eli kulağında. Bunu büyük ölçüde Gazhane Çevre Gönüllüleri’ne (GÇG) borçluyuz. 25 yıllık mücadeleleri sırasında önayak oldukları dönüşümü Negri-Hardt bilseydi Meclis kitabında örnek diye verirdi. GÇG Gazhane’yi yıkımdan kurtarmakla kalmadı, bir kültür merkezi nasıl müşterek kullanılır, mücadelede mahalle, sanat ve bilim nasıl kol kola ilerler, yerel ile enternasyonal nasıl bir araya gelir, somut örneklerle hayata geçirdi. 

Söyleşi Ulus Atayurt, Bir+Bir, 12/05/ 2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/filistin-devlet-baskani-abbas-kudus-ozgurluge-kavusmadan-baris-olmaz-haber-1522175

 • Cebeci Stadyumu’nun koltukları söküldü: 'Kent hafızası yok ediliyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Cebeci Stadyumu’nun koltuklarının söküldüğünü duyurarak, 'Bu yıkımlarla mekansal hafızalarımız sıfırlanmak isteniyor' dedi.

soL,13/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/cebeci-stadyumunun-koltuklari-sokuldu-kent-hafizasi-yok-ediliyor-304852

 • Fikret Bila /  Kadın dostu kent için eşitlik şefliği

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyen ve uygulamalarıyla hayata geçiren CHP'li belediyeler; kadın haklarını savunmaya, ihtiyacı olan kadına yardım etmeye, onu erkek şiddetinden uzak, rahat bir ortama kavuşturmaya devam ediyorlar

T24, 14/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/fikret-bila/kadin-dostu-kent-icin-esitlik-sefligi,30995

 • Heykel görünümlü kentsel zehirlenme

‘Karpuz içinde çocuk’ ile meydanlara kondurulan nesneler tekrar tartışmaya açıldı. Meydanların geçirdiği dönüşümü değerlendiren Heykeltıraş Aylin Tekiner, “Kamusal heykelin düştüğü durum, kültürel kuraklaşmayı hatta çürümeyi iyice gözler önüne seriyor” dedi.

Dilan Esen ,BirGün, 14/05/2021  https://www.birgun.net/haber/heykel-gorunumlu-kentsel-zehirlenme-344632

 • Tezcan Karakuş Candan /   Cebeci Stadyumu, nam-ı diğer Cebeci Çayırı, Hamit’in Tarlası

Ankara’nın kent belliğine, Cumhuriyetin spor alanlarına, toplumsal tepkimizin tribünlerine, Cebeci İnönü Stadyumu’na sahip çıkmak için “sağlam kafayla” hareket etmek hepimizin sorumluluğu…

Gazete Duvar, 17/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/cebeci-stadyumu-nam-i-diger-cebeci-cayiri-hamitin-tarlasi-haber-1522519

 • Deniz Schulze / Toplumsal mülkiyet ve kent hakkı üzerine Berlin’den kısa notlar

2016’dan beri Berlin eyaletinin yönetiminde olan Kırmızı-Kırmızı-Yeşil1 koalisyon hükümeti geçtiğimiz sene başlarında, kentte aşırı yükselen kira fiyatlarına üst-limit getirilmesini öngören bir yasa önerisi hazırlamıştı. 23 Şubat 2020’de yürürlüğe giren ve “Kira Üst Sınırı” (Mietendeckel) adıyla anılan yasa dolaylı yoldan da olsa kentte yıllardır süregelen mücadelelerin bir eseriydi.

BirGün Pazar, 23/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/toplumsal-mulkiyet-ve-kent-hakki-uzerine-berlin-den-kisa-notlar-345674

 • Funda Cantek / Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye=Cebeci

Cebeci, birkaç kuşak Ankaralının kişisel ve şehrin kolektif hafızasında neşeli piknikler, erişilmez gibi görünen şöhretlerin resmî geçit yaptığı konserler, sinemanın büyüsüyle yer ediyor.

Gazete Duvar, 28/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/mulkiye-tibbiye-harbiyecebeci-makale-1523519

 • Yerelde Avrupa: Şehirlerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları

Şehirleri geliştirmek için kadınların seslerine, taleplerine ve yeteneklerine alan açan, Avrupa’daki toplumsal cinsiyet eşitliği temelli şehirlerin örnek uygulamalarını Ses eşitlik ve Adalet Derneği’nden Gizem Evgin derledi.

Bianet, 29/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/244848-yerelde-avrupa-sehirlerin-toplumsal-cinsiyet-esitligi-politikalari

 • Murat Serim  /  Minareler ve kuleler: Kentsel mekanda hakimiyet

Ne o cami sadece bir camidir, ne de o kule sadece bir kule... bu binalar söz konusu olduğunda kentleşme, mimarlık, estetik, fonksiyon, uyum vb. kavramlar artık anlamlarını kaybederler.

soL, 30/05/2021 https://haber.sol.org.tr/haber/minareler-ve-kuleler-kentsel-mekanda-hakimiyet-305983

 • Serdar Şahinkaya /  Bir kent, bir müze, beş sokak…

Çok çetin şartlar içerisinde Cumhuriyetin Başkenti yaratılmıştır. Lakin bugün Cumhuriyetin kalbi, devrimin başkenti o Ankara’dan nerede ise hiçbir iz kalmamıştır.

soL, 31/05/ 2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/13-bin-400-yillik-bilinen-eski-savastan-kalintilar-sebebi-iklim-krizi-olabilir-haber-1523750

 • Önder Algedik / Her inşaat bir hırsızlık mıdır? 2- Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm ciddi bir hırsızlık ve mülk transferi kılıfı. Gerekçe olarak depremin gösterilmesine bakmayın. İşin aslı o değil.

Gazete Duvar, 31/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/her-insaat-bir-hirsizlik-midir-2-kentsel-donusum-makale-1523809

13-ÇEVRE / İKLİM KRİZİ

 • Emek Erez /  Yaprağın gözyaşını hissedebilmek

İkizdere’de köylüler direnmeye devam ediyorlar. Bir kadın kesilmiş ağaç dallarını sırtına yüklemiş, onlara kıyamadığından söz ediyor ve şöyle diyor: “Bunun yaprağı, bunun gözyaşı kaşığınıza değecek.”

Gazete Duvar, 01/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/yapragin-gozyasini-hissedebilmek-makale-1520814

 • İkizdere’de taş ocağına karşı mücadele eden köylüler gözaltına alındı

İkizdere’de iş makinelerine karşı direnen köylüler gözaltına alındı. Taş ocağına ikna etmek için vadiye gelen AK Parti’lilere köylüler, “Kendi toprağımızda dayak yiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Gazete Duvar, 01/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizderede-tas-ocagina-karsi-mucadele-eden-koyluler-gozaltina-alindi-haber-1520958

 • Direnduk!

Ülkenin başka yerlerinde de olduğu gibi toprağına, suyuna, ağacına, dokunduğunuzda o “muhafazakâr”, “iktidar düşkünü”, “AKP’ye oy verdi”, "kime oy verdiniz?" dediğiniz halk, dirençli bir isyancıya dönüşüyor. Hatta özellikle kadınlar.

Evrim Kepenek, 02/05/2021 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243415-direnduk

 • Pelin Cengiz /  Ceberut iktidarın İkizdere’de müteahhit bekçiliği: Umudun bittiği yerde inat başlar

Mücadele direnenler sayesinde, yaşam alanlarına, suyuna, havasına, toprağına, ağacına ne pahasına olursa olsun sahip çıkanlarla büyüyecek, dayanışma güçlenecek.

Artı Gerçek, 03/05/ 2021 https://artigercek.com/yazarlar/pelincengiz/ceberut-iktidarin-ikizdere-de-muteahhit-bekciligi-umudun-bittigi-yerde-inat-baslar

 • İkizderelilerden destek çağrısı: Gücümüz kalmadı, durduramıyoruz

Cengiz İnşaat'ın İşkencedere Vadisi’ne yapmak istediği taş ocağına karşı mücadele eden köylüler, dayanışma çağrısı yaptı: Allah aşkına herkes bize destek versin.

Gazete Duvar, 03/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizderelilerden-destek-cagrisi-gucumuz-kalmadi-durduramiyoruz-haber-1521166

 • İKİZDERE'DE TAŞ OCAĞI DİRENİŞİ SÜRÜYOR "Kuşlar bile ağaçlardaki yuvalarından düşüp ölüyor"

İkizdere'deki direnişten kadınlar anlattı: "Kestikleri ağaçları kuruttukları dereye atıp, görünmesin diye üzerini toprakla örtüyorlar. Kuşlar, balıklar ölüyor".

Tansu Pişkin, Bianet, 04/05/2021 https://bianet.org/bianet/ekoloji/243543-kuslar-bile-agaclardaki-yuvalarindan-dusup-oluyor

 • 62 barodan İkizdere halkına destek

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına direnen bölge halkına 62 ilin baro başkanından destek geldi. Açıklamada Rize Barosu'nun imzası ise yer almadı.

soL, 05/05/ 2021 https://sol.org.tr/haber/62-barodan-ikizdere-halkina-destek-31566

 • L. Doğan Tılıç /  İkizdere nere?

Ve şimdi; devletin şirket gibi yönetildiği bir ülkede, şirketle devletin iç içe geçtiği bir yönetimde, teyzelerin amcaların karşısına kendi evlatları olan askerleri dikerek, anaları babaları evlatlarına dövdürüp evlatlarına gazlatarak ağaçları katleden, kırmızı benekli alabalıkların oynaştığı dereyi çöplük yapan dozerlerin korunduğu yerin adı İkizdere.

BirGün, 06/05/2021 https://www.birgun.net/haber/ikizdere-nere-343736

 • İkizdere'de taş ocağına karşı 74 gündür mücadele eden köylüler kararlı: Bu dağlar, ağaçlar bizim, kesinlikle pes etmeyeceğiz

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz Holding tarafından taş ocakları kurulmak istenen İşkencedere'deki (Eski adıyla Eskencider) çevre kıyımı sürüyor. Vadi içinden ve derenin kenarından geçen eski patika yola vinç, dozer ve kamyon sokuldu. Köylülerin direnişi jandarma marifetiyle kırılırken, taş ocağı için yol açma faaliyetlerine girişildi. Ağaçlar kökünden koparıldı. Köyün içme suyunu sağlayan dereye hafriyat atıldı. Taş ocağı kurulduğunda bir dağ yok olacak.

T24, 08/05/ 2021 https://t24.com.tr/haber/ikizdere-de-tas-ocagina-karsi-74-gundur-mucadele-eden-koyluler-kararli-bu-daglar-agaclar-bizim-kesinlikle-pes-etmeyecegiz,951192

 • TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI "Ekolojik yıkım çetelerinin karşısındayız"

Çevre Mühendisleri Odası, İkizdere'de süren direnişe destek verdi: "İkizdere halkının yanında; iktidarın yıkım politikalarının ve sermayenin nemalandığı rantın tam karşısındayız".

Bianet, 10/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/cevre/243845-ekolojik-yikim-cetelerinin-karsisindayiz

 • TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ  İkizdere'ye neden taş ocağı olmaz?

Türkiye Ormancılar Derneği, halkın direnişine rağmen inşa faaliyetine başlanan İkizdere taş ocağının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Dernek gerekçelerini madde madde sıraladı.

Bianet, 10/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/cevre/243861-ikizdere-ye-neden-tas-ocagi-olmaz

 • 23 meslek odasından çağrı: İkizdere'deki katliamı durdurun

TMMOB ve bağlı odalardan yapılan açıklamada "Taşocağı bölgesine yol açabilmek için binlerce ağaç yok edildi. İnşaat firmasının doymak bilmez rant hırsı, hepimizin gözleri önünde ülkenin geleceğini yok ediyor" denildi.

Bianet, 12/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/ekoloji/243983-23-meslek-odasindan-cagri-ikizdere-deki-katliami-durdurun

 • İkizdere Belediye Başkanı Karagöz: Cumhur İttifakı'na zarar veremem

İkizdere’nin MHP’li Belediye Başkanı Karagöz, taş ocağına karşı verilen mücadeleyle ilgili “Kimse bizden elimize sopa alıp jandarmaya saldırmamızı beklemesin. İşi erkine bıraktık, yani devlete” dedi.

Gençağa  Karafazlı ,Gazete Duvar, 12/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ikizdere-belediye-baskani-karagoz-cumhur-ittifakina-zarar-veremem-haber-1522133

 • ‘Bugün yaşananlar yeni değil’

Rize’nin İkizdere ilçesinde, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmakta ısrarcı olduğu taşocağı inşaatına karşı çıkan halkın direnişi haftalardır sürüyor. İş makineleri 27 Mart’ta vadiye ilk geldiği andan itibaren çadır kurarak direnişe başlayan yurttaşlar, “Biz bir ağaç kesildiğinde ağlarken onlar yüzlerce ağacı kesti” diyerek tüm doğaseverleri verdikleri yaşam mücadelesine destek olmaya çağırıyor.

Dilan Şahinbaş ,BirGün Pazar, 15/05/2021 https://www.birgun.net/haber/bugun-yasananlar-yeni-degil-344771

 • İkizdere için uyarı: 'Yeni heyelanlar olabilir, gördüklerimiz korkunç'

İkizdere'de incelemelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı 'Gördüklerimiz işin başı olmasına rağmen korkunç' diyor. İDEF ise yeni heyelanlara karşı uyarıyor.

soL, 19/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/ikizdere-icin-uyari-yeni-heyelanlar-olabilir-gorduklerimiz-korkunc-305227

 • İkizdere'de direnen kadınlar: Cengiz, dozerini al da git!  

İkizdere’de kadınlar, “kararlıyız direneceğiz” diyor ve ekliyor: “Cumhurbaşkanımız gelsin, bizim halimizi görsün. Biz siyaset yapmıyoruz, yaşam alanımızı savunuyoruz”

Evrim Kepenek, Bianet, 20/05/2021 https://bianet.org/bianet/kadin/244372-ikizdere-de-direnen-kadinlar-cengiz-dozerini-al-da-git

 • TTB ve sendikalardan İkizderelilere destek ziyareti

TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve KESK'e bağlı sendika temsilcileri, İkizdere’ye giderek köylülere destek verdi. Görevliler, heyetin ç̧alışma alanına girmesine izin vermedi.

Gazete Duvar, 24/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/ttb-ve-sendikalardan-ikizderelilere-destek-ziyareti-haber-1523187

 • Önder Algedik /  Her inşaat bir hırsızlık mıdır? 1-İkizdere

İkizdere’ye iş makinesi gelene kadar neler neler oldu? Projeyi ilgilendiren bir yasama süreci yaşandı, yürütme pek çok kararlar verdi.

Gazete Duvar, 24/05//2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/her-insaat-bir-hirsizlik-midir-1-ikizdere-makale-1523118

 • Ömer Madra / İKLİM VE DÜNYA DEĞİŞİRKEN:  Hayatımız, biz yaşarken tarih oluyor! İkizdere için uyarı: 'Yeni heyelanlar olabilir, gördüklerimiz korkunç'

bianet, bildiğimiz haliyle insanlık medeniyeti tarihinin en büyük – ve belki de sonuncu! – kavgasına her perşembe yayınlanacak "İklim ve Dünya Değişirken" yazı dizisiyle ışık tutacak.

Bianet, 20/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/244327-hayatimiz-biz-yasarken-tarih-oluyor

 • Ebru Voyvoda / İKLİM VE DÜNYA DEĞİŞİRKEN YAZI DİZİSİ – 1  Küresel iklim politikasının dışında bir ülke: Türkiye

Uzun durgunluk ve iklim krizi karşısında küresel ekonomik ve toplumsal düzen yeniden şekilleniyor. Türkiye ise bu gelişmelere seyirci kalarak yapısal krizin boyutlarını ve etkilerini güçlendiriyor.

Bianet, 21/05/ 2021  https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/244328-kuresel-iklim-politikasinin-disinda-bir-ulke-turkiye

 • Özdeş Özbay / İKLİM VE DÜNYA DEĞİŞİRKEN YAZI DİZİSİ – 2  İklim değişimi, güvenlikçi politikalar ve hayaletler

Küresel azınlığın mülkiyetini ve sermaye birikimini korumak artık çok zor. Devletlerin şiddet kartına sarılmaları da bu yüzden. Kapitalizmin artık vaadi kalmadığı noktada güvenlikçi politikaları öne çıkıyor.

Bianet, 27/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/244543-iklim-degisimi-guvenlikci-politikalar-ve-hayaletler

 • Bahadır Özgür / Göcek’in adaları kime verildi?

Göcek’in en değerli koyunda yer alan ve koruma altında olan Yassıca Adaları’nın işletme hakkının ünlü bir turizmciye devredildiği iddia ediliyor. Adalara yapılacak proje de şimdiden hazır.

Gazete Duvar, 28/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/gocekin-adalari-kime-verildi-makale-1523556

14-ANMA / KİTAP/ KÜLTÜR / SANAT

 • Ahmet Bilge / “Militarizmden arındırılmış bir dünya”

26 yıllık mahpus Ahmet Bilge ADAM-DER’in “Militarizmden arındırılmış bir dünya ütopyası” karikatür yarışması için çizdi.

Bianet, 01/05/ 2021 https://bianet.org/biamag/yasam/243317-militarizmden-arindirilmis-bir-dunya

 • Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

2021 Sennur Sezer Şiir Ödülü'nü 'Miskin Peri' dosyasıyla Can Hakman, Öykü Ödülü'nü de 'Hayatlarınızdan Alacaklıyım' dosyasıyla Tunç Kurt kazandı. Ödüller 12 Haziran’da sahiplerine verilecek.

Gazete Duvar, 02/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/sennur-sezer-emek-direnis-siir-ve-oyku-odullerini-kazananlar-aciklandi-haber-1521038

 • Mardin'de 9 tarihi yapı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi

Mardin'de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile manastır UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Gazete Duvar, 03/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/mardinde-9-tarihi-yapi-unesco-dunya-mirasi-gecici-listesine-girdi-galeri-1521141

 • Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne değer bulunan eserler belli oldu. Ödül töreni salgın kısıtlamaları dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek.

soL, 05/05/2021 https://sol.org.tr/haber/halit-celenk-hukuk-odulleri-sahiplerini-buldu-31530

 • Melodilerden destek köprüsü

Boğaziçi Caz Korosu, İkizdere’deki talana karşı yayımladıkları şarkıyla tekrar gündemde. Koronun kurucu şefi Masis Aram Gözbek, bu süreçten insana ve doğaya değer vererek, umudu kaybetmeyerek çıkılacağını söylüyor.

Cihangir Köroğlu, BirGün, 06/05/2021 https://www.birgun.net/haber/melodilerden-destek-koprusu-343749

 • Murat Tırpan / Fatmaların trajedisi

“Çevremizdeki Fatmaların trajedisidir karşımızdaki ve dizide işaret edilen tam da budur. Yazarın kaleminden çıkan Fatma hikâyesini yayınevi ilginç bulmasa da biz gayet önemli buluyoruz. Yayınevi yöneticisi yazara böyle karakterlerin gerçekten olmadığını söylese de biliyoruz ki Fatma bizlerden biri. Hiçbir cevabın gelmeyeceği telefonlardan medet uman kadınların hikâyeleriyle dolu bir dünya burası ve onları duymak zorundayız.”

BirGün Pazar, 08/05/2021https://www.birgun.net/haber/fatmalarin-trajedisi-344027

 • Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Şostakoviç – Senfoni No: 9

Bu haftaki köşemizde Dmitri Şostakoviç’in 2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin zaferi üzerine yazdığı dokuzuncu senfonisine yer veriyoruz.

soL, 09/05/ 2021 https://haber.sol.org.tr/haber/dinlemenin-ve-izlemenin-ritmi-sostakovic-senfoni-no-9-304578

 • Türkiye’nin 13 dilinde annelere şarkılar

Anneler Günü'nü Zazaca, Gürcüce, Kürtçe, Adigece, Batı Adıgece, Lazca, Ermenice, Ladino, Osetçenin Digor ve İron lehçelerinde, Çeçence, İnguşça ve Türkçe şarkılarla kutluyoruz.

Bianet, 09/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/kultur/243794-turkiye-nin-13-dilinde-annelere-sarkilar

 • 67. Sait Faik Hikâye Armağanı Şermin Yaşar'ın oldu

Jüri ödülü, "insan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı" Şermin Yaşar'ın "Deli Tarla" adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

Bianet, 11/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/243899-67-sait-faik-hikaye-armagani-sermin-yasar-in-oldu

 • YÜKSEKOVA'DA BAYRAM Çocukluğumuzun şeker tadı

Yüksekova'da bayram günlerinde büyüklerimizin ellerini öpüp bayramını kutladıktan sonra bütün çocukları gibi bizim de şeker toplama maratonumuz başlardı. Sonra da mahallede büyüklerimizin oynadığı yöresel oyunları seyre dalardık.

Necip Çapraz, Bianet, 14/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244037-cocuklugumuzun-seker-tadi

 • Murat Meriç /  Asrî zamanlar vakanüvisi: Ali Ekber Aydoğan’a saygıyla…

Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin neredeyse bütün dertleri, Derdiyoklar’ın dilinden kalabalıklara ulaşmış. Bu anlamda, Ali Ekber Aydoğan’ı “asrî zamanlar vakanüvisi” olarak tarif etmek yanlış değil.

Gazete Duvar, 15/05/ 2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/asri-zamanlar-vakanuvisi-ali-ekber-aydogana-saygiyla-makale-1522377

 • Prof.Dr. Ayşe Yüksel  / Türkan Hoca ve yokluğu...

Türkan Saylan, yaşamı boyunca emek verdi. Emekleri onu unutulmaz kıldı. Binlerce çocuk Türkan Hoca’nın desteği ile okudu; öğretmen ve doktor oldu.

BirGün, 18/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/turkan-hoca-ve-yoklugu-345073

 • 11. Türkan Saylan Sanat Ödülü İnci ve Şenyüksel'e verildi

11. Türkan Saylan Sanat Ödülü'nün kazananları açıklandı. Ödül, 'Suyun Şarkısı' kitabıyla Esmahan Devran İnci'ye ve 'Retro Öyküler' kitabıyla Melike Şenyüksel'e verildi. 

Gazete Duvar, 18/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/11-turkan-saylan-sanat-odulu-inci-ve-senyuksele-verildi-haber-1522670

 • Vedat Türkali Roman Ödülü, "Osman" kitabıyla Ayfer Tunç’un

Atakum Belediyesi tarafından yazar Vedat Türkali adına roman, öykü, şiir ve çeviri kurmaca eser kategorilerinde verilen Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ni kazanan isimler ve eserler açıklandı.

Bianet, 18/05/2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244254-vedat-turkali-roman-odulu-osman-kitabiyla-ayfer-tunc-un

 • ERTUĞRUL KÜRKÇÜ: "ÇEBİ"NİN ARDINDAN "Çebi"nin tuttuğu takımda olmak

Hayatı boyunca elbette pek çok kez yanılmış olabilirdi ama, her türlü bencil çıkardan bağımsız, herkesi kendisiyle birlikte hakikati ve ezilenlerin kurtuluşuna giden yolu bulmaya davet etmiş, fikri hür vicdanı hür bir komünist olduğuna ne şüphe.

Bianet, 20/05/ 2021   https://bianet.org/bianet/yasam/244319-cebi-nin-tuttugu-takimda-olmak

Can Arıcı /  Sovyetler Birliği’nin otopsisi

Gün Zileli’nin 'Sovyetler Birliği’nde Devlet Terörü ve Gulaglar' kitabı Kaos Yayınları tarafından yayımlandı. Zileli kitapta, Sovyetler Birliği’nde olup bitenleri ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

Gazete Duvar, 20/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/sovyetler-birliginin-otopsisi-haber-1522842

 • Güray Öz / Proletaryanın Büyülü Kutusu

Önümde o günleri anlatan Yordam Kitap'ın yeni yayını “Türkiye İşçi Partisi Radyoda - Proletaryanın Büyülü Kutusu” duruyor; geçmişe, anıların sihrine uzanırken o kitaba sık sık bakıyorum.

İleri Haber, 21/05/ 2021 https://ilerihaber.org/yazar/proletaryanin-buyulu-kutusu-126440.html

 • Orhan Kemal Roman Ödülü, Millas’ın “Aile Mezarı”na

Herkül Millas’ın “Aile Mezarı” romanı, Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan İstanbullu Rumları konu ediniyor.

Bianet, 21/05/ 2021   https://bianet.org/bianet/yasam/244413-orhan-kemal-roman-odulu-millas-in-aile-mezari-na

 • Barış Yıldırım: Diyarbakır ancak aşk ve bahar şarkılarında susar

İlk kısa albümü “Bahar Gelmiş Olmalı”, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Barış Yıldırım'la albümünü konuştuk. Yıldırım, "Bu toprakların devrimci müziğiyle yetiştim" dedi.

Nuray Pehlivan/Söyleşi, Gazete Duvar, 23/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/baris-yildirim-diyarbakir-ancak-ask-ve-bahar-sarkilarinda-susar-haber-1522961

 • Orhan Pamuk: Siyasi laf edenleri sokakta dövüyorlar, parmaklarını kırıyorlar/

Yazar Orhan Pamuk, “Türkiye bir demokrasi değil. Siyasi laf edenleri sokakta dövüyorlar, parmaklarını kırıyorlar, mafya karışıyor işin içine” dedi.

Gazete Duvar, 27/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/orhan-pamuk-siyasi-laf-edenleri-sokakta-dovuyorlar-parmaklarini-kiriyorlar-haber-1523501

 • Duygu Asena Roman Ödülü Nermin Yıldırım’ın           

"Ev" isimli romanıyla ödüle değer görülen Nermin Yıldırım, ödülün maddi karşılığını Mor Çatı Vakfı'na bağışladığını duyurdu.

Bianet, 27/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244733-duygu-asena-roman-odulu-nermin-yildirim-in

 • Heybeliada: Evler, aşklar, göçler...

Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği'nin ve Adalı Yayınları işbirliğiyle hazırlanan ve Kiltablet yazarlarının kaleme aldığı Heybeliada öykülerinden oluşan "Evler, Aşklar, Göçler"de Akillas Milas'ın "Heybeliada'nın Yitip Giden Evleri" çizimleri de yer alıyor.

Bianet, 28/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/yasam/244779-heybeliada-evler-asklar-gocler

 • Özgür Emrah Gürel / Hasan Âli Yücel’e karşı Hasan Âli Yücel ile düşünmek: Cumhuriyetçilik fikri ve inşa meselesi

Hasan Âli Yücel üzerine düşünmek, kurucu ideolojiyi anlamamız açısından neden özel öneme sahip olsun? Yücel’in hümanizmini kuruluş döneminin dışında veya ötesinde okumak gerçekten mümkün olabilir mi?

Gazete Duvar, 28/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/hasan-ali-yucele-karsi-hasan-ali-yucel-ile-dusunmek-cumhuriyetcilik-fikri-ve-insa-meselesi-haber-1523305

15-BİLİM VE TEKNOLOJİ

 • Güneç Kıyak /  İnsanın uzaya çıkışının 60. yılı ve "Space Doggity" Laika

Gagarin'in ölümü sarsıcı oldu ama zihinlerde Laika vardı. Biliyorlardı ki Laika'nın yolcusu olduğu Sputnik 2 geri dönmemek üzere tasarlanmıştı. Ve dönmedi de

T24 Haftalık, 02/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/insanin-uzaya-cikisinin-60-yili-ve-space-doggity-laika,30830

 • Karanlık maddeyi anlamak için ötegezegenler incelenmeli

Araştırmacılar, ötegezegenlerin içinde yarattığı etkilere bakarak, karanlık madde hakkında daha fazla şey öğrenebileceğimizi düşünüyor.

Adam Mann, Gazete Duvar, 02/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/karanlik-maddeyi-anlamak-icin-otegezegenler-incelenmeli-haber-1521007

 • Şeyda İpek /  Müon g-2 ölçümü: Standart model yıkıldı mı?

Geçen ayki yazımda müon adlı temel parçacıkların, CERN’de yapılan parçacık fiziği deneylerinde beklenilenden farklı davrandığından bahsetmiştim. Bu farklılık müon ve diğer temel parçacıkları açıklayan Standart Model adlı teorimizin yanlış veya eksik olduğunu gösteriyor olabilir. Nisan ayında ABD’deki bir parçacık deneyi yine böyle bir farklılık gözlemledi. Bu sefer de ondan bahsedelim.

BirGün, 02/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/muon-g-2-olcumu-standart-model-yikildi-mi-343326

 • 'Kafes' değilmiş: 7 bin yıllık yapılar için yeni bulgular açıklandı

Suudi Arabistan çöllerinde 1970'li yıllarda keşfedilen ve 'mustatil' denilen yapıların bilinenden çok daha eski ve fazla olduğu anlaşıldı.

Gazete Duvar, 03/05/ 2021https://www.gazeteduvar.com.tr/kafes-degilmis-7-bin-yillik-yapilar-icin-yeni-bulgular-aciklandi-galeri-1521172?p=5

 • İlknur Taş /  Düşmanlıktan 'sonsuz' barışa: Kadeş

Mısır'ın güvenlik kaygıları ile ilerleyişi karşılarına 'Anadolu ittifakı' destekli Hititleri çıkarınca savaş başladı. Barışın hikayesi ise kalıcı çözümler içeren bir anlaşma ile tarihe kazınacaktı...

Gazete Duvar, 07/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/dusmanliktan-sonsuz-barisa-kades-haber-1521533

 • Güneç Kıyak /   Mutasyonlar: Evrimin itici gücü

Yoksa doğanın bizimle görülmemiş ve bizim bilmediğimiz bir hesabı mı var?

T24, 09/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/mutasyonlar-evrimin-itici-gucu,30922

 • Çağrı Mert Bakırcı /  Salgına hazır değildik asteroide hiç değiliz!

Birkaç yüz metrelik asteroidler genelde gezegendeki yaşamı tehdit edecek düzeyde değildir. Ancak eğer şehirlere düşecek olurlarsa, yüz binlerce ve hatta milyonlarca insanı yok edebilirler. Dinozorları ve yaşayan türlerin %75’ini yok eden asteroidin çapı 10 kilometreydi.

BirGün, 09/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/salgina-hazir-degildik-asteroide-hic-degiliz-344095

 • Dr. Mustafa Gündoğan /  Uzayda bulunamamış hayatlar

Evrende yalnız mıyız, yoksa uzaklarda bir yerlerde hayat var mı? Çoğumuzun kafasını kurcalayan bu sorunun en güzel cevabı muhtemelen Arthur C. Clarke’ın “İki ihtimal var: Evrende ya tamamen yalnızız, ya da değiliz. İkisi de eşit derecede dehşete düşürücü” cümleleri. Bu cevabın kuvveti ise aslında sorunun ne kadar korkunç bir soru olduğunu gösteriyor olmasından kaynaklı gibi gelir bana hep.

BirGün, 09/05/2021 https://www.birgun.net/haber/uzayda-bulunamamis-hayatlar-344097

 • Rüstem Aslan /  Anadolu Troya'yı nasıl savundu?

Anadolu topraklarında farklı nedenler yüzünden binyıllardır savaşlar olmuştur. Ancak bu toprakların insanları birlik olarak her saldırının üstesinden eninde sonunda gelmesini bilmiştir.

Gazete Duvar, 14/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/anadolu-troyayi-nasil-savundu-haber-1522228

 • Arkeo Duvar sayı 2... Salgın hiç bitmedi!

Arkeo Duvar yeni sayısında insanın salgın hastalıklarla sınavına bakıyor... Tarih öncesi salgınlar nasıl yaşandı? En acımasız salgınlardan nasıl kurtulduk? İnsan kendisini nasıl iyileştirdi?

Gazete Duvar, 14/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/arkeo-duvar-sayi-2-salgin-hic-bitmedi-haber-1522244

 • Gizemli radyo dalgalarının kaynağı ne olabilir?

Gökyüzünde 'gizemli' çemberler bulan bilim insanları, bunları nasıl açıklayacaklarını henüz bilmiyor.

Adam Mann ,Gazete Duvar, 14/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/gizemli-radyo-dalgalarinin-kaynagi-ne-olabilir-haber-1522235

 • Güneç Kıyak / Her şeyin bir karşıtı mı var?

Bilim insanları onu seçtiler çünkü Dirac denklemi devrimsel bir öngörüyle antimaddenin varlığını öngörüyordu

T24, 16/05/2021 https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/her-seyin-bir-karsiti-mi-var,31020

 • Çağrı Mert Bakırcı /  En büyük teleskoba korsan tehdidi

Milyarlarca dolarlık James Webb Uzay Teleskobu projesi, devasa bir rokete origami gibi katlanarak yüklenecek ve 1,5 milyon kilometre uzağa gönderilip, orada tıpkı bir origaminin açılması gibi geri açılacak.

BirGün, 16/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/en-buyuk-teleskoba-korsan-tehdidi-344869

 • Güneç Kıyak / Kozmik senfoni

İngiliz astrofizikçi Bernard Carr olaya farklı bir bakış getiriyor: "Eğer bir tasarımcı istemiyorsanız, bir çoklu evreniniz olsa iyi olur!"

T24 Haftalık, 23/05/ 2021  https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/kozmik-senfoni,31100

 • Heval Bozbay /  Neandertallerin makûs talihi

Neandertaller de hayatta kalabilmek için Buzul Çağı koşullarına biyolojik ve kültürel bakımdan mükemmel bir biçimde ayak uydurmuş; gelişkin taş alet teknolojileri ve avcılık stratejileri sayesinde, yüzbinlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilmiştir. Güncel bilgilerimize göre neandertaller ölülerini gömen, hatta büyük ihtimalle onların ardından cenaze törenleri düzenleyen ilk insan türüdür.

BirGün Pazar, 23/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/neandertallerin-makus-talihi-345671

 • Fenden sosyal bilimlere genç bilimciler buluştu

‘Genetikten Kuantuma Genç Bilimcilerimiz Anlatıyor’ kitabı 2021 Mayıs ayında Siyah Kitap’tan yayımlandı. Dr. Emre Eren Korkmaz ve Dr. Erdinç Sezgin’in editörlüğünü üstlendiği kitap, dünyanın dört bir köşesinde çalışmalarını yürüten 16 genç bilim insanını bir araya getiriyor. Kitabın editörlüğünü üstlenen Dr. Emre Eren Korkmaz ve Dr. Erdinç Sezgin ayrıca yazar olarak da katkı sunuyor.

Y. Emre Ceren, BirGün, 23/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/fenden-sosyal-bilimlere-genc-bilimciler-bulustu-345683

 • Korona virüsü mutasyonları öngörülebilir mi?

Korona virüsünün daha bulaşıcı varyantlarının ortaya çıkmasıyla beraber, bilim insanları mutasyonların öngörülebilir olup olmadığını araştırıyor

Ed Feil, Gazete Duvar, 25/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/korona-virusu-mutasyonlari-ongorulebilir-mi-haber-1523226

 • Güneç Kıyak /  Bilinç bulmacası

Beyin kuantum fiziğinin yasalarına göre hareket eden atomaltı parçacıklardan oluşuyor. Ve bizler onların tuhaf dünyasını da, bilinç denen şeyin tuhaflıklarını da henüz tam olarak anlamış değiliz

T24,30/05/ 2021 https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/bilinc-bulmacasi,31192

 • Şeyda İpek / Evrenimizin sonu ne olacak?

Evrenin sonu için yapılan tahminler ve ortaya atılan teoriler bu bilinmezler hakkında varsayımlar yapmak zorunda. Bu teorilerden biri Büyük Donma.

BirGün, 30/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/evrenimizin-sonu-ne-olacak-346524

 • Çağrı Mert Bakırcı /  Optogenetik, körlüğü tersine çevirebilir!

Körlüğe sebep olan çok sayıda faktör var: Katarakt, glokom, kalıtsal retina hastalıkları, diyabetik retinopati, optik atrofi, görsel korteks bozuklukları, serebrovasküler hastalıklar, göz yaralanmaları, enfeksiyonlar, zehirlenme ve daha nicesi…

BirGün, 30/05/ 2021 https://www.birgun.net/haber/optogenetik-korlugu-tersine-cevirebilir-346522

16-KANAL İSTANBUL

 • Verilerle Kanal İstanbul - Prof. Dr. Kaya Özgen

Ülke alabildiğine güç bir dönemden geçerken ısrarla kanal projesi hayata geçirilmek isteniyor. Ortada kanal falan yokken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı haziranda ilk köprünün (tamamı 6 köprü imiş) yapımına başlanacağını açıklıyor. Bir yandan sonu belli olmayan pandemiye diğer yandan da yaşanan ağır ekonomik bunalıma karşın kanal yapımında ısrar etmek tipik “koyun can derdinde, kasap et” örneğini çağrıştırıyor.

Cumhuriyet, 10/05/2021 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/verilerle-kanal-istanbul-prof-dr-kaya-ozgen-1834895

 • Şehir Hepimizin : Mehmet Nuray Aydınoğlu ile veriler ışığında Kanal İstanbul sorunu (II)

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun gerçekleştirdiği sunumun temel kaynağı yine Şehir Hepimizin programları kapsamında Medyascope‘ta daha önce gerçekleştirdiğimiz dört söyleşide olduğu gibi, Haziran 2020’de Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan “Kanal İstanbul – Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme” kitabıydı. 

Medyascope, 10/05/2021 https://medyascope.tv/2021/05/10/sehir-hepimizin-228-mehmet-nuray-aydinoglu-ile-veriler-isiginda-kanal-istanbul-sorunu-ii/

 • Mete Durdağ / Kanal İstanbul projesinin 75 milyar TL maliyet masalı*

Kanal İstanbul Projesi’nin gerçek toplam yatırım maliyetinin resmen açıklanandan defalarca fazla olacağı; 40-50 milyar dolar arası bir maliyet tahmininin daha gerçekçi olduğu görülüyor.

Gazete Duvar, 24/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/kanal-istanbul-projesinin-75-milyar-tl-maliyet-masali-haber-1523161

 • Erdoğan: Kanal İstanbul temelini haziran sonunda atacağız

İstanbul'da Çamlıca Kulesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını açıkladı.

Gazete Duvar, 29/05/2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-kanal-istanbul-temelini-haziran-sonunda-atacagiz-haber-1523738

17-BOĞAZİÇİ’NDE ÖZERKLİK MÜCADELESİ

 • Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri nöbete ara verdi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri "Üniversitemizdeki bahar tatili boyunca nöbetlerimize ara veriyoruz. Salgın kısıtlamaları sona erdiğinde yine sizlere Güney Meydan’dan sesleneceğiz" dedi.

Gazete Duvar, 07/05/ 2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-universitesi-akademisyenleri-nobete-ara-verdi-haber-1521633

 • Bulu’suzluk Özlemi: Kabul etmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektörü hedef alan protestonun 100’üncü gününde sahne alan “Bulu’suzluk Özlemi”nin vokalisti akademisyen Dr. Alaz Pesen, “Akademisyen kimliğimle de müzisyen kimliğimle de asla kabul etmiyorum, vazgeçmiyorum” diyor.

Birgün,10/05/2021 https://www.birgun.net/haber/bulu-suzluk-ozlemi-kabul-etmiyoruz-344202

 • BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİ ANLATIYOR  Renklerle direniyorlar: Basamak basamak geliyorlar

Boğaziçi direnişi 131. gününü devirdi. İİBF önündeki rengarenk merdivenler bir gece yarısı kazınıp sarı boyayla kapatılmaya çalışılsa da öğrenciler vazgeçmiyor, tekrar, tekrar boyuyor.

İrem Kopuz , Bianet, 15/05/ 2021https://bianet.org/biamag/yasam/244048-renklerle-direniyorlar-basamak-basamak-geliyorlar

 • Boğaziçi akademisyenleri nöbete devam etti

17 günlük 'kapanma' nedeniyle bir süre nöbetlerini sürdüremeyen Boğaziçi akademisyenleri bugün yasağın sona ermesiyle yeniden kampüse geldi. Akademisyenler rektörlük binasına sırtını döndü.

Gazete Duvar, 17/05/2021  https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-akademisyenleri-nobete-devam-etti-haber-1522567

 • "Yağmurun altında" Boğaziçililer: Gitmiyoruz, mücadelemiz ayakta!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, atanmış rektör Melih Bulu'ya yönelik protestolarında 20 haftayı geride bıraktı.

Bianet, 21/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/egitim/244436-yagmurun-altinda-bogazicililer-gitmiyoruz-mucadelemiz-ayakta

 • Boğaziçi akademisyenlerinden üç yeni dava

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, YÖK'ün ve üniversitenin yeni yönetimince alınan kararların iptalini istedi.

Bianet, 28/05/ 2021 https://bianet.org/bianet/egitim/244778-bogazici-akademisyenlerinden-uc-yeni-dava

Derleyen Sacit Yörüker
 • Paylaş