Av. Ali Kurt'la 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları Üzerine

Av. Ali Kurt'la 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları Üzerine

Ali Kurt, eski Ankara’lı, şimdi Datça’lı… Kimya Mühendisi... Şimdi avukatlık yapıyor... Eski bir bürokrat, devleti iyi tanıyor...

Muğla Çevre Platformu aracılığı ile tanışıyoruz. O da kendi tabiriyle bir “doğasever”. MUÇEP’le tanışması 2018’lere dayanıyor. Muğla Kıyılarına musallat edilen MUÇEV isimli vakıf görünümlü Ticaret Limited Şirketine karşı açılan davada MUÇEP’in avukatıydı. Ali Kurt, Gürün doğumlu. Gürün’de Gökpınar Gölünün kurtarılması için de Gürün'lü hemşehrileri ve çevre örgütleriyle birlikte bir hukuk mücadelesi veriyor…

Doğal Sit Alanlarının derecesinin Alavara Koyunda düşürülmesi dolayısıyla, Datça Belediyesinin Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına karşı açtığı davada 35 MUÇEP’linin vekili olarak davaya müdahil olundu. Avukat Ali Kurt ve MUÇEP eşsözcüsü Avukat Güngör Erçil ve 35 MUÇEP’li arkadaşımızın girişimleriyle,  kamudan sır gibi saklanan 4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları (en azından Muğla için) ortaya döküldü.

Yaptığımız söyleşi’de, Muğlaya ilişkin 31 ayrı raporun nasıl elde edildiğini; raporun Sayıştay'a göre de hangi usulsüzlüklerle anıldığını, doğal koruma alanlarını imara, turistik tesislere ve hatta maden işletmeciliğine teslim etmeye kadar vardırılmaya yol açabilecek bu raporların, mutlaka korumacı bir anlayışla, koruma kurullarının uzman kadroları ya da üniversitelerden biliminsanlarıyla tekrar yapılması gerektiğini anlatıyor.

Söyleşi Aydın Bodur
Konuk Ali Kurt
Video Aydın Bodur

POPÜLER İÇERİK