HABER / YAZI / KONUŞMA / SÖYLEŞİ SEÇKİSİ

HABER / YAZI / KONUŞMA / SÖYLEŞİ SEÇKİSİ ARALIK 2020 (3.Sayı)

 • 4 Ocak 2021

SUNUŞ

Türkiye’de ve pek çok ülkede emeğiyle geçinenler 2020 yılında zorluğu.çaresizliği,işsizliği,eşitsizliği,geleceksizliği en sert biçimde yaşadılar.Yetmiyormuş gibi,bir de salgın belası emekçilere musallat oldu.Antidemokratik ve baskıcı uygulamalara,insan hakları ihlallerine, kadınlara yönelik cinsel tacize, şiddette ve kadın cinayetlerine maruz kalanlar yine en çok emekçilerdi.

Seçki’nin Aralık ayına ilşkin 3.Sayısında yer alan haberler ve yorumlar 2020 yılı için çizdiğimiz tabloyu doğruluyor.Haberlerin ve yorumların başlıkları ve içerikleri çoğu kez keskin ve etkileyici.Nitekim, marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Zizek,BirGün’de yayımlanan” İğrenç bir barbarlığa doğru sürükleniyoruz” başlıklıklı söyleşide “Toplum iğrenç bir barbarlığa doğru sürükleniyor. Umut etmek istiyorsak, eski hayatımızın bittiğini kabul etmeliyiz. Yeni bir normal icat etmeliyiz. Üçüncü dalga bir akıl hastalığı dalgası olacak” diyor.

Bu sayı 16 konu başlığı alltındaki girdilerden oluşuyor.Başlıklar Sunuş’tan hemen sonra topluca yer alıyor.Aşağıdaki pargrafta her konuya özgü ayrıntılı bir açıklama yerine belirli konu başlıklarıyla sınırlı genel açıklamalar yer alacaktır.
“İç Siyaset”,”Dış Siyaset”, “Koronavirüs Salgını” , “Adalet/ İnsan Hakları” ve “Kadınların Gündemi” konu başlıkları altında yer alan haberlerin ve yorumların göreli olarak sayıca fazla olması bu alanlardaki tartışma canlılığına ve fikri üretim zenginliğine bağlanabilir.Kuşkusuz girdi sayısındaki fazlalık her durumda tek başına fikri zenginliğin göstergesi sayılamaz.Örneğin,”Felsefe/Kültür/Sanat” konu başlığı altındaki girdileri, sayıca az olmalarına rağmen, içeriklerine bakarak fikri yönden zengin olarak nitelendirebiliriz.”Adalet/İnsan Hakları” başlıklı bölümde “Maraş Katliamı”na,”’Hayata Dönüş’ Katliamı”na ve özellikle “Roboski Katliamı”na ilişkin çok sayıda haber,yazı ve söyleşi yer alıyor.Türkiye, ilk kez AİHM Büyük Daire tarafından, siyasi nedenlerle tutuklama kararı verildiği gerekçesiyle mahkûm oldu.AİHM kararı dolayısıyla başlayan tartışmaları layıkıyla yansıtabilmek amacıyla Seçki’nin girdiler bölümünde “AİHM Demirtaş Kararı” başlıklı bir bölüm açtık.Yeri gelmişken,”Ekonomiye Bakış”, “Gazetecilik/Gazeteciler” ve “Kentsel Yaşam” bölüm başlıkları altındaki girdileri incelemekte okurlarımızın zorlanmayacaklarını düşündüğümüzü belirtelim.
Seçki’de yazılarına sıklıkla yer verdiğimiz Ragıp Duran’ın “Artı Gerçek”te yayımlanmış “Yurttaş Gazeteciliği” başlıklı yazısının son iki paragrafını aktararak “Sunuş”u tamamlamak istiyoruz:
“YG, gazeteciliğin ancak yurttaşa dayanarak/güvenerek ve onu seferber ederek, onun çıkarlarına hizmet ederek yapılabileceğini gösteren bir yaklaşım. Çünkü gazetecilik, ilke ve esas olarak gerçekle doğrudan bağlantılı bir meslek. Gerçek de iktidarın karanlık koridorlarında ikamet etmiyor. Gerçek sokakta, gerçek yurttaşın olduğu yerde…
Ben genelde karamsarımdır ama Gazeteciliğin, isim, biçim değiştirmesine rağmen varlığını/işlevini ilelebet sürdüreceği kanısındayım. Çünkü insanlar her koşul altında hem birbirleriyle hem de toplumla iletişim halinde olmak konumunda. Bütün mesele bu iletişimin ne kadar bağımsız ve özgür olacağı, ne kadar yurttaş ve kamu çıkarına uygun olacağı… Yani iktidardan azade olup olamayacağı meselesi.”
Yeni yılda mutluluklar diliyoruz.

KONU BAŞLIKLARI

1-İÇ SİYASET

2-DIŞ SİYASET

3-KORONAVİRÜS SALGINI

4-ADALET/ İNSAN HAKLARI

5-AİHM ‘DEMİRTAŞ KARARI’

6-EKONOMİYE BAKIŞ

7-EMEK CEPHESİ

8-KADINLARIN GÜNDEMİ

9-GAZETECİLİK/ GAZETECİLER

10-KENTSELYAŞAM

11-DEPREM RİSKİ

12- TARIM /GIDA

13-FUTBOLDA ‘IRKÇILIK’

14-BİLİM VE TEKNOLOJİ

15-ÇEVRE

16-FELSEFE / KÜLTÜR / /SANAT

GİRDİLER BÖLÜMÜ

1-İÇ SİYASET

1.1- Murat Sevinç / Demokrasi için biraz olsun gerekli haslet, mahcubiyet...

Yeni anayasalar yazılır, iki günde yeni cilalı sistemler, kurumlar yaratılır. Gelin görün ki insansız sistem yok! Yalan dolan devrinden, bunlar miras kalacak gelecek nesillere. Yalanı dert etmeyen, utanmayan, kendisinden bir gün olsun kuşku duymayan, küstah ve kibirli bir kalabalığın mirası.

Gazete Duvar, 01/ 12/ 2020   https://www.gazeteduvar.com.tr/demokrasi-icin-biraz-olsun-gerekli-haslet-mahcubiyet-makale-1506001

1.2- Hayri Kozanoğlu / Cumhur İttifakı’nın reform açmazı

AKP’nin iktidara geldiği 2002’de bugünkünün tam tersi, çok elverişli bir ortam söz konusuydu. George Bush’un Ortadoğu’yu işgal planının şekillendiği, o dönem egemen olan Neokonlar’ın Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin demokrasi, insan hakları, özgürlükler sosuyla “insani müdahale” aldatmacasını empoze ettiği bir dönemde, “Müslüman demokrat” etiketli, BOP’un eşbaşkanlığına talip AKP modeli, emperyalizmin ihtiyaçlarına tam denk düşüyordu.

BirGün, 01/12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/cumhur-ittifaki-nin-reform-acmazi-324922

    1.3- Oğuz Oyan/ Bugüne dünden bakış

 Bu yazıda bugüne dünden bakmaya çalışacağız. Bu, bugünden düne bakışı da içerecek. Bunun için eski soL Portal yazılarımı ve birkaç eski gazete haberini karıştırdım. Yeri geldikçe gönderme yapacağım.

soLGazete, 01/12/ 2020  https://sol.org.tr/yazar/bugune-dunden-bakis-20488

1.4- Özgür Amed /KAYYIMIN HALISI VE “GÜVENLİK DEVLETİ”NİN YÜKSELİŞİ “Ülkenin zamanı, aklı ve vicdanı kavrula kavrula kül oldu”

26 Kasım’da, TBMM’deki 2021 Bütçesi görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakanlığının icraatları hakkında bol verili, görselli bir sunum yaptı, bir “başarı öyküsü” anlattı. Bu kurgunun gerçeklerle ilişkisine yakın plan...

Bir+Bir, 01/12/ 2020 https://www.birartibir.org/siyaset/951-ulkenin-zamani-akli-ve-vicdani-kavrula-kavrula-kul-oldu

1.5- Kemal Can / Rakamlar ve vebal

Alışveriş yapmaya çıkmış biri hayatın pahalı olduğunu ekonomi televizyonlarındaki alt bantlardan öğrenmiyor. Çocuğuna ne kadar süredir iş aradığını bilenler TÜİK istatistiklerini takip etmiyor. Ama her alanda “rakam kontrolü” devrede.

Gazete Duvar, 02/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/rakamlar-ve-vebal-makale-1506108

1.6- Dinçer Demirkent / Bitmiyor mu ergenliğiniz, vesayetiniz?

AKP’nin ya da Erdoğan’ın yirmi yıldır hiç gitmediği gerçeğini görmekten kaçmak için yeni bir yol buldu Türkiye liberalleri: MHP vesayeti. Erdoğan’ın kandırılma ve himaye bağlamında sürekli sorumluluktan kaçması, kaçırılması da vesayet kavramının ikinci kullanımına denk düşüyor.

Gazete Duvar,03/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/bitmiyor-mu-ergenliginiz-vesayetiniz-makale-1506201

1.7- Ruşen Çakır / Bize benzemeyenleri linç etmeyi niçin bu kadar çok seviyoruz?  (Video)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mustafa Öztürk, dün sosyal medyada başlatılan linç kampanyasının ardından emekliliğini istedi. Prof. Öztürk olayının düşündürdükleri.

Medyascope, 03/ 12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/03/bize-benzemeyenleri-linc-etmeyi-nicin-bu-kadar-cok-seviyoruz/

1.8- Hakkı Özdal & Bahadır Özgür / Devlet A.Ş.’de sınıf içi çatışma: TÜSİAD ne istiyor? (Video)

Medyascope,03/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/03/iki-satir-58-devlet-a-s-de-sinif-ici-catisma-tusiad-ne-istiyor/

1.9- Fazıl Hüsnü Erdem / Türkiye’yi Herkesin Ülkesi Yapmanın Yolu Yeni Anayasa (Röportaj)

Bu ülke herkesin ülkesi, muhalefetin vatan hainliğiyle, teröristlikle itham edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu hepimiz yaşayarak öğrendik. Bu ülkeyi herkesin ülkesi haline getirmenin yolu herkesin üzerinde uzlaşacağı yeni bir Anayasa yapmaktan geçer. 

Perspektif, 05/12/ 2020  https://www.perspektif.online/turkiyeyi-herkesin-ulkesi-yapmanin-yolu-yeni-anayasa/

1.10- Filiz Zabcı / Mustafa Öztürk’ün İslamcılarca linç edilmesi: Teoloji siyasetin hizmetinde

“Eğer insan, düşünen ve konuşan bir varlık olarak, düşüncelerini ifade edemiyorsa, insanı insan yapan, insanın doğasına özgü en temel nitelik bastırılmış demektir. İnsandan koparılamayacak bu niteliğin yok edilmeye çalışılması, insanın ortadan kaldırılması anlamına gelir.”

BirGün Pazar, 06/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/mustafa-ozturk-un-islamcilarca-linc-edilmesi-teoloji-siyasetin-hizmetinde-325565

1.11-Tarikatlarla, devleti yönetenler ortak hareket ediyor (Söyleşi)

Yeni kitapları Metastaz 2: Cendere ile yine tarikatların devletin kademelerinde nasıl yuvalandıklarına işaret eden Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan; söz konusu yapıların yöntemlerinden devleti yönetenlerle kurduğu ilişkiye kadar birçok detayı BirGün Pazar’a anlattı.

Can Uğur, BirGün Pazar, 06/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/tarikatlarla-devleti-yonetenler-ortak-hareket-ediyor-325575

1.12- Demirtaş: Erdoğan’ın tek çıkış yolu erken seçim

Arınç’ın "Serbest kalabilir" çıkışıyla gündemin ilk sıralarına yerleşen Selahattin Demirtaş, DW Türkçe’den Bülent Mumay’ın sorularını yanıtladı. Demirtaş’a göre iktidarın demokratikleşme kapasitesi son derece zayıf.

Bülent Mumay, DW Türkçe,  07/12/ 2020 https://www.dw.com/tr/demirta%C5%9F-erdo%C4%9Fan%C4%B1n-tek-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F-yolu-erken-se%C3%A7im/a-55841919

1.13- Ruşen Çakır / “FETÖ” operasyonları neden bitmek bilmiyor? (Video)

İzmir merkezli 50 ilde yürütülen son operasyonda 295’i muvazzaf asker 304 kişi FETÖ gerekçesiyle gözaltına alındı. Hâlâ bu kadar yüksek sayıda kişinin gözaltına alınabiliyor olması birbiriyle alakalı birçok şeyi düşündürtüyor.

Medyascope, 08/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/08/feto-operasyonlari-neden-bitmek-bilmiyor/

 1.14- Fatih Yaşlı / Hepimize çip takacaklar!

Kimseye çip takılmasına gerek bulunmuyor; tüketimle, medyayla, reklamla, modayla, bireycilikle, bencillikle, eğitim sistemiyle, dinle, milliyetçilikle, herkese o çip çoktan takılmış durumda zaten

soLGazete, 09/12/ 2020  https://sol.org.tr/yazar/hepimize-cip-takacaklar-21116

  1. Ayşen Uysal / Salgının yeni eylemcileri. Kafe ve restoran sahipleri

Bu yazımda, daha önce zaten kaleme almış olduğum bu eylemlere ilişkin algıyı yeniden tartışmayacağım. Bugünkü derdim, salgın nedeniyle protesto eylemleri düzenleyen, ancak öncesinde sokaklarda çok da görmeye alışkın olmadığımız toplumsal kesimlere dikkatinizi çekmek. Kafe, restoran sahipleri ile sanatçılardan bahsediyorum.

Evrensel, 09/ 12/ 2020  https://www.evrensel.net/yazi/87706/salginin-yeni-eylemcileri-kafe-ve-restoran-sahipleri

  1. İnsan hakları adına 805 yurttaştan çağrı: "Memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak demokrasi ittifakı şart"

Aralarında Abdülbâki Erdoğmuş, Ahmet Türk, Oya Baydar, Hasan Cemal, Aydın Engin, Rıza Türmen, M. Fatih Maçoğlu, Baskın Oran, Ali Nesin, Eşber Yağmurdereli, İhsan Eliaçık, Fikret Başkaya, Ömer Madra, İsmail Beşikçi, Eser Karakaş, Nesrin Nas, Zülfü Livaneli, Şebnem Korur Fincancı, Fikri Sağlar, Tarık Ziya Ekinci, Hayri İnönü, Mazlum Çimen ,Abdülhakim Daş, Rakel Dink, Tarık Günersel, Erdoğan Aydın, Halil Ergün gibi çok farklı kesimlerden kişilerin bulunduğu 805 yurttaş, 10 Aralık İnsan Halkları Günü nedeniyle yaptıkları çağrıda "onurlu, huzurlu, güvenli bir yaşam hakkımızı talep ediyoruz" dedi. 

T24,10/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/insan-haklari-adina-805-imzali-cagri-yayimlandi,919798

  1. Bahçeli 805 yurttaşı hedef aldı, “HDP kapatılsın” dedi

Bahçeli “Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi aydın sorunudur” dedi ve “Huzurlu, güvenli yaşam hakkımızı talep ediyoruz” diyen 805 yurttaşı hedef aldı.

Bianet, 11/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235908-bahceli-805-yurttasi-hedef-aldi-hdp-kapatilsin-dedi

  1. HDP Eşbaşkanı Sancar'dan Bahçeli'nin 'kapatma' çağrısına tepki: Her türlü hukuki operasyona karşı tecrübeliyiz, aldırmıyoruz

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar, "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" çağrısı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını, "Biz bunu kaybediyor olmanın farkına varma paniği ve telaşı olarak görüyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

T24,12/12/ 2020 https://t24.com.tr/haber/hdp-esbaskani-sancar-dan-bahceli-nin-kapatma-cagrisina-tepki-her-turlu-hukuki-operasyona-karsi-tecrubeliyiz-aldirmiyoruz,920242

  1. Mehmet Kaya: Yeni bir çözüm sürecinin kıyısındayız

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, AKP’nin mevcut Kürt politikasıyla yola devam edemeyeceğinin farkında olduğunu ve yol, yöntem olarak öncekinden farklı yeni bir çözüm sürecine hazırlandığını iddia ediyor. Kaya bu iddiasını DTSO olarak yaptıkları bazı temaslara dayandırıyor.

İrfan Aktan, Söyleşi, Gazete Duvar,12/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/mehmet-kaya-yeni-bir-cozum-surecinin-kiyisindayiz-makale-1507050

  1. Ali Duran Topuz / Kürt bitmeden demokrasi gelmez

Her şey değişiyor, toplum değişiyor, üretim biçimleri değişiyor, zenginler değişiyor, iletişim biçimleri değişiyor, Kürtlere karşı milli mutabakat, “temsil-tenkil-imha” konsensusu değişmiyor. Kürt karşıtı milli mutabakat, aslında “Kürt bitmeden demokrasi gelmesin” demekten ibaret.

Gazete Duvar, 12/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-bitmeden-demokrasi-gelmez-makale-1507059

1.21-Ruşen Çakır / Kapata kapata parti kapatmanın yanlışlığını öğrenemeyen devlet  (Video)

Medyascope, 14/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/14/kapata-kapata-parti-kapatmanin-yanlisligini-ogrenemeyen-devlet/

  1. EVRİM KEPENEK'İN SÖYLEŞİSİ- Seren Selvin Korkmaz: Muhalefet buz kıran rolü oynamalı

Siyaset Bilimci ve İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) Genel Direktörü Seren Selvin Korkmaz, "Türkiye’nin demokratikleşmesi için topyekûn bir mücadeleye ve iyimser bir çabaya ihtiyaç var" diyor.

Bianet, 15/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/yasam/235961-seren-selvin-korkmaz-muhalefet-buz-kiran-rolu-oynamali

1.22-Tolga Şirin /  Peki AK Parti kapatılır mı?

Geçmişte AK Parti'nin öncülü olan siyasi partiler hakkında açılan davalar hakkında hafızaları tazeleyerek Türkiye'nin laiklik konusunda nereden nereye geldiğini çıplak hâliyle göstermek istiyorum

T24, 19/12/ 2020 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/peki-ak-parti-kapatilir-mi,29107

1.23-Ahmet Murat Aytaç /  Eğreti siyaset: Çürük, haşere ve itlaf

Bugün AKP-MHP ittifakı tarafından kullanılan retoriğin belkemiğini insan bedeni ve korunmasıyla ilgili olan eğretilemeler oluşturmaktadır. “Çürüme”, haşere” veya “itlaf” gibi benzetimler ekseninde şekillenecek siyasetin açığa çıkardığı düşünme biçimleri ve yaratacağı sonuçlar üzerine düşünmeye gerçekten değer.

Gazete Duvar, 19/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/egreti-siyaset-curuk-hasere-ve-itlaf-makale-1507722

  1. Ali Rıza Aydın / Kitle imha silahları, kara para ve terör derken…

Neoliberal dünyanın hangi kolu tutulursa tutulsun, hangi stratejisi incelenirse incelensin, hangi alt başlığına girilirse girilsin her şeye bir gerekçe bulunuyor. Bu gerekçeler de kurumlaştırmanın ve kurallaştırmanın, önlemlerin ve müdahalelerin dayanakları yapılıyor.AKP’li 45 milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” bu alandaki belgelerinden biri. 

soLGazete, 24/12/ 2020 https://sol.org.tr/yazar/kitle-imha-silahlari-kara-para-ve-teror-derken-22240

  1. Özlem Şen Abay / İçişleri Bakanı'na padişah yetkisi: Dernekler düzenlemesi ne anlama geliyor?

İsminde OHAL geçmeyen ancak olağanlaşmış ‘gecikmesinde sakınca bulunan’ düzenlemeler giderek daha da kural haline geliyor. Yani OHAL hukuku gaza tam basarak, frensiz yoluna devam ediyor.

soLGazete, 25/12/ 2020  https://sol.org.tr/haber/icisleri-bakanina-padisah-yetkisi-dernekler-duzenlemesi-ne-anlama-geliyor-22338

1.26- L.Doğan Tılıç / Müşterekler

Demokrasi gibi, özgürlükler, hukuk, adalet, yoksulluk gibi üzerinde ne kadar ortaklaşırsak o kadar huzurlu bir toplum olabileceğimiz, bir ülkenin toplumsal atmosferini oluşturan kavramlara dair ortaklaşmanın yerlerde süründüğü zamanlardayız.

BirGün, 26/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/musterekler-328037

1.27-"STK'ler olmazsa kadın cinayetlerini kim engelleyecek?"

Çakırözer: Sivil topluma kayyım düzenlemesi ile vatandaşa ‘oturun oturduğunuz yerde, ne işiniz var derneklerde’ mesajı veriliyor. Dernekler olmasın o zaman kim savunacak bizim haklarımızı, demokrasimizi? Kim savunacak basın özgürlüğünü?

Bianet, 26/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/siyaset/236650-stk-ler-olmazsa-kadin-cinayetlerini-kim-engelleyecek

1.28-Prof. Dr. Murat Somer ile “kötücül kutuplaşma”, otoriterleşme ve muhalefet stratejileri

Politik Akademi’nin bu haftaki bölümünde Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Somer, “kötücül kutuplaşma” kavramına ve kutuplaşmanın nasıl aşılabileceğine odaklanan iki makalesi üzerinden, kutuplaştırmanın demokratikleşme/otoriterleşme süreçlerindeki etkisi ve buna karşı üretilebilecek karşı stratejilere ilişkin Edgar Şar’ın sorularını yanıtladı.

Edgar Şar, Medyascope, 27/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/27/politik-akademi-50-prof-dr-murat-somer-ile-kotucul-kutuplasma-otoriterlesme-ve-muhalefet-stratejileri/

1.29-Kemal Can / 2021 siyasetinden ne beklemeli?

Siyaseti biçimlendirmeye aday bütün sorun başlıklarında zaman boyutu çok belirleyici olacak. En azından iktidarın tercihleri, gerçeklerle yönetilebilen sonuçlar arasındaki hız farkına göre şekillenecek. Ekonomideki sıkışmanın, beklenen “rahatlamaya” ulaşmaya yetecek kadar süre sağlayıp sağlayamayacağı önemli. Dış politikada enerji üretmeyen ama hareket yaratan makinenin tekerinin dönmeye devam etmesi ve hızı da öyle.

Gazete Duvar, 30/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/2021-siyasetinden-ne-beklemeli-makale-1508694

1.30- Fatih Yaşlı /İçki,laiklik,sınıf

İhtiyacımız olan şey, sınıf eksenli bir siyaset ve bu siyasetin içine laiklik mücadelesinin yerleştirilmesidir. Çünkü esas kavga, “millet”le “onun değerlerine yabancı olanlar” arasında değil, çalışıp üreten ama emeğinin ürününe el konulanlarla, o ürüne el koyanlar, yani emekle sermaye arasındadır. Anlaşılması ve anlatılması gereken şey, tam olarak budur.   

soLGazete,30/12/ 2020 https://sol.org.tr/yazar/icki-laiklik-sinif-22699

1.31-Sibel Köklü / Taksim’de şampanyalı Milenyum kutlamasından, yılbaşında ev hapsine!

Yıl olmuş 2020, konuştuğumuz şeylere bak… Sosyal medyada yılbaşı gecesi fotoğraf paylaşmayın, evleriniz basılabilir diye uyarılar dolaşıyor. Oysa çok değil daha 20 yıl önce, 2000 yılındaki ‘Milenyum’ kutlamasında, Taksim meydanında kurulan dev sahnede verilen konserler, patlayan .

Gazete Duvar,30/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/taksimde-sampanyali-milenyum-kutlamasindan-yilbasinda-ev-hapsine-haber-1508806

1.32-Mesut Yeğen / 2020 Biterken Kürt Meselesi: Ufukta Yeni Bir Şey Var mı?

Kürt meselesinin akıbetine aktörlerin niyetleri ve tahayyülleri üzerinden değil de üzerinde eyledikleri zemini koşullandıran dinamikler üzerinden bakıldığında görünen şu: Ufukta yeni bir çözüm süreci durumu değil, “Kürt meselesi bitti” modundan “Kürt meselesinde normalleşme” moduna geçme ihtimali var.

Perspektif, 30/12/ 2020 https://www.perspektif.online/2020-biterken-kurt-meselesi-ufukta-yeni-bir-sey-var-mi/

2-DIŞ SİYASET

2.1- Fikret Başkaya /  “Özgürlük ve demokrasi cennetinden” sevgilerle…

Sadece Amerika’da yaşayanlar değil, dünyanın her yerindeki insanlar ABD’deki rejimin ‘demokrasi’ olduğunu sanıyor, öyle olduğuna inanıyor. Neden? Söylemin gücü sayesinde… Oraya, demokrasinin beşiği, “özgürlük ülkesi” [Land of the free] diyorlar … Oysa ABD kurulduğu 1783 yılından beri demokrasinin yanından bile geçmedi… 

Özgür Üniversite, 01/12/ 2020  https://ozguruniversite.org/2020/12/01/ozgurluk-ve-demokrasi-cennetinden-sevgilerle-fikret-baskaya/

2.2- TÜRKİYE-KATAR ANLAŞMALARI "Katar neden öne çıkıyor; asıl soru bu"

Dr. Başkan, liranın bu kadar düşük olduğu bir dönemde başka ülkeler yerine Katar'ın öne çıkmasının sebebini sorguluyor. Siyaset bilimci, Berat Albayrak'ın istifası ardından "mevcut durumdan çıkılmasının zor gözüktüğünü" söylüyor.

Pınar Tarcan, Bianet, 02/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/ekonomi/235321-katar-neden-one-cikiyor-asil-soru-bu

  1. Ayşen Uysal ile ‘Başka Siyaset’ : Siyasete yön veren protestolar

Fransa’da genel güvenlik yasasına karşı protestolara hükümet kayıtsız kalamadı. Hükümetin 24. maddenin yeniden yazılacağını duyurması eylemlere son verir mi? Fransızlar nasıl oluyor da sokağa çıkma yasağına rağmen protesto düzenleyebiliyorlar? Ayşen Uysal yorumluyor.

Medyascope, 01/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/01/aysen-uysal-ile-baska-siyaset-21-siyasete-yon-veren-protestolar/

  1. Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Slavoj Zizek: İğrenç bir barbarlığa doğru sürükleniyoruz

Bu salgının gelecek gerçek krizin yalnızca küçük bir testi olduğunu söyleyen Zizek “Toplum iğrenç bir barbarlığa doğru sürükleniyor. Umut etmek istiyorsak, eski hayatımızın bittiğini kabul etmeliyiz. Yeni bir normal icat etmeliyiz. Üçüncü dalga bir akıl hastalığı dalgası olacak” diyor.

Tomasz Kurianowicz,  BirGün, 04/ 12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/marksist-sosyolog-filozof-ve-kultur-elestirmeni-slavoj-zizek-igrenc-bir-barbarliga-dogru-surukleniyoruz-325363

  1. Erhan Nalçacı / Kafkaslar Türkiye’yi Pasifiğe bağlayacak mı?

"Şu anda aralarında büyükçe bir ticaret hacmi bulunuyor. Ayrıntıları atarsak, Azerbaycan İsrail’e Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattıyla petrol veriyor, karşılığında silah alıyor"

soLGazete, 05/12/ 2020  https://sol.org.tr/yazar/kafkaslar-turkiyeyi-pasifige-baglayacak-mi-20839

  1. L. Doğan Tılıç / Korona ve demokrasi

Bugüne kadar, kendisine demokrasi diyen çok sayıda ülkede pandemiyle mücadele adına özgürlükleri sınırlayıcı, hatta seçimleri erteleyen uygulamalar görüldü. Zaten demokrasi denilemeyen ülkelerde otoriterleşme eğilimleri güçlendi. Neyin neden yapıldığına ve yapılma nedenlerine dair veriler kamuoyundan, hatta uzman kuruluşlardan gizlenerek, güya etkin yönetim adına, korona ile mücadelenin başına ordu komutanının getirildiği ülkeler de oldu.

BirGün, 05/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/korona-ve-demokrasi-325471

2.7-“Bu bir devrim, beyefendi” – Thomas Crowley

Geçtiğimiz hafta Hindistan'daki işçiler, 250 milyon insanın içinde yer aldığı muhtemelen insanlık tarihinin en büyük genel grevini başlattı. Şimdi, Narendra Modi’nin şirket yanlısı, aşırı sağ politikalarını protesto etmek için çiftçilerle el ele veriyorlar

Müge Ertürk /Çeviri, Sendika.org, 05/12/ 2020 https://sendika.org/2020/12/bu-bir-devrim-beyefendi-thomas-crowley-602851/

  1. Ahmet Haşim Köse / Şimdi Delhi’ye gitmenin tam zamanı…

Grevin ana nedenini, emekçi halk sınıflarının hızlanan yoksullaşması oluşturuyor. 1990’lı yılları izleyen tüm neoliberal dönemde ülkenin kent ve tarım emekçileri 19 kez büyük greve çıktılar. Sadece Modi döneminde Eylül 2015, Eylül 2016, Ocak 2019, Ocak 2020 ve halen pazarlıkları süren 26 Kasım 2020 tarihlerinde beş büyük grev gerçekleşti. İlginç ve umut verici olan, her grev dalgasının hemen her eyalette gerek katılım ve gerekse direnç açısından daha güçlenerek büyümesi.

Gazete Duvar,10/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/simdi-delhiye-gitmenin-tam-zamani-makale-1506784

  1. Akademisyen Vahap Coşkun / Kürt coğrafyasında kardeş kavgası tehlikesi var: Tüm Kürtler kaybeder

Akademisyen Vahap Coşkun, Kürt coğrafyasında yaşanan son gerilimleri değerlendirdi. Kardeş kavgası ihtimalinin ortada durduğunu kaydeden Coşkun, Türkiye’de ise ulusal birliğin sağlanmasının ‘zor’ olduğunu kaydetti.

BirGün, 07/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/kurt-cografyasinda-kardes-kavgasi-tehlikesi-var-tum-kurtler-kaybeder-325683

2.10-Willy Brandt Varşova'da neden diz çökmüştü?

Tam 50 yıl önce Almanya'nın o dönemki başbakanı, sosyal demokrat Willy Brandt Varşova'da diz çöktü. Nazi rejiminin işlediği suçlardan 25 yıl sonra bir Almanya başbakanının diz çökerek af dilemesi bir tabu yıkılmasıydı.

DW Türkçe, 07/12/2020 https://www.dw.com/tr/willy-brandt-var%C5%9Fovada-neden-diz-%C3%A7%C3%B6km%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-55841988

2.11-Venezuela seçimleri: Maduro'nun kazandığı, muhalefetin boykot ettiği seçimler ülkeye ne getirecek?

Venezuela'da seçmenler, beş yıldır muhaliflerin kontrolünde bulunan Ulusal Meclis'te 2026'ya kadar görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitti. Muhalefet partilerinin "hileli" olarak niteleyerek boykot ettiği seçimler neticesinde, Maduro'nun iktidar partisinin oyların büyük çoğunluğunu alarak Ulusal Meclis'te (AN) hakimiyet kurması bekleniyor.

Cumhuriyet, 07/12/ 2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/venezuela-secimleri-maduronun-kazandigi-muhalefetin-boykot-ettigi-secimler-ulkeye-ne-getirecek-1796888

2.12-Ergin Yıldızoğlu / ‘Liberal’ emperyalizm

ABD’de Biden yönetiminin kadroları belli olmaya başladı. Belirgin biçimde, silah sanayii ve finans sektöründen gelen kadrolar, geçmişte “liberal enternasyonalizm” olarak adlandırılan “liberal demokrasi” kurallarını yaygınlaştırma politikalarını savunuyorlardı. Şimdi bu eğilim, Çin’in yükselişini de hesaba katan önemli bir güncellemeyle Biden yönetiminin dış politikasını belirleyecek gibi görünüyor.  

Cumhuriyet, 10/12/ 2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/liberal-emperyalizm-1797496

  1. İSPANYA VE FRANSA’DA GÜVENLİK YASALARI -Kamera silahsızların silahıdır

Fransa bu kez yeni güvenlik yasası tasarısı nedeniyle ayakta. Geçtiğimiz cumartesi neredeyse bütün ülkeye yayılan protestoların ardından, Paris’te 142 kişi gözaltına alındı. Yasa tasarısında en dikkat çekici madde, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlar için öngörülen para ve hapis cezaları. İspanya’da kabul edilen güvenlik yasasında bir tek bu madde anayasaya aykırı bulunarak kabul edilmemişti. Şimdi Fransa’nın bu uygulamada diretmesi demokrasinin geleceği açısından ne ifade ediyor, otoriterliğin sınırlarını zorlayan başka devletlere yansıması nasıl olacak? Fransa ve İspanya’ya yakın plan…

Zelal Pelin Doğan, Bir+Bir,13/12/ 2020 https://www.birartibir.org/siyaset/965-kamera-silahsizlarin-silahidir

2.14-Ergin Yıldızoğlu  / 2020: Covid ikliminde gezintiler

Bir sistemin hakikati kendini en iyi, en aşırı durumunda ortaya koyarmış. Covid-19 krizi, kapitalist uygarlığın hakikatini belki de tarihte ilk kez bu kadar açık biçimde ortaya koydu: Kapitalizm yaşamaya devam ettikçe daha da canavarlaşacaktır

Cumhuriyet, 14/12/ 2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/2020-covid-ikliminde-gezintiler-1798440

  1. Metin Çulhaoğlu/   CAATSA anti-emperyalizmi?

ABD’nin CAATSA kapsamındaki yaptırımlarının Türkiye için gündeme gelmesinin nedeni Rusya ile yapılan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasıdır. ABD’ye göre Türkiye bu anlaşma ile “bir NATO düşmanından” askeri donanım satın almış olmaktadır.

İleri haber,15/12/ 2020  https://ilerihaber.org/yazar/caatsa-anti-emperyalizmi-120670.html

2.16-Fehim Taştekin / Milli palavra!

ABD’nin bir Rus sisteminin Truva atı gibi NATO çemberine sokulmasını geçiştirmeyeceğini gördüklerinden kıvranıp duruyorlar, S-400’ü çalıştıramıyorlar. 2.5 milyar doların hesabını soran da yok. Nedeniniz her ne ise NATO’nun buna ‘eyvallah’ diyeceği sonucuna nasıl vardınız? Yaptırımların geleceğini bile bile aldıysanız B planınız neydi? Başka bir eksen mi, başka bir dünya mı? Ne derseniz deyin ama bağımsız savunma demeyin!

Gazete Duvar, 17/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/milli-palavra-makale-1507537

2.17-Ergin yıldızoğlu / ABD’de faşizm sokağa indi

Hitler, iktidara geldiğinde “Şimdi gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bir daha seçim kazanamaz” diye düşünenleri, bildiğiniz gibi tarih acı biçimde yalanladı. Şimdi benzer bir yaklaşım, ABD’de Demokratik Parti saflarında, liberal entelijansiya arasında şekilleniyor: “Trump seçimleri kaybetti, artık giderek etkisini kaybedecektir.” Tarih, bu iyimser saptamayı da yalanlayacak gibi görünüyor.

Cumhuriyet, 17/12/ 2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/abdde-fasizm-sokaga-indi-1799223

2.18-Korkut Boratav /  Milyonlarca işçi, köylü direniyor: Hindistan Kasım 2020

Orada da kritik soru aynıdır: Meydanlara taşan  halk muhalefeti, siyasal örgütlenme içinde iktidara yürüyebilecek midir?

soLGazete, 18/ 12/ 2020  https://sol.org.tr/yazar/milyonlarca-isci-koylu-direniyor-hindistan-kasim-2020-21817

  1. Fehim Taştekin / ARAP BAHARI'NIN 10. YILI  "Kadavraya dönmüş liderler zinciriydi"

Arap Baharı'nı birebir gözlemleyen gazeteci-yazar Fehim Taştekin bianet'e on yıl sonrasının perspektifiyle konuştu.

Pınar Tarcan ,Bianet, 18/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/dunya/236221-kadavraya-donmus-liderler-zinciriydi

2.20-İbrahim Varlı /  Altın tepsideki fırsat ve KDP-PKK çatışması

KDP-PKK çatışması sadece Kürtler arası bir gerilim değil, çok daha fazlası. Meselenin güncel, yapısal ve küresel birçok boyutu var. Çok katmanlı krizde, Biden Amerikası'nın yeni yönelimleri taşları yerinden oynatmaya devam edecek...

BirGün, 19/ 12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/altin-tepsideki-firsat-ve-kdp-pkk-catismasi-327205

2.21-TARİHÇİ ENZO TRAVERSO İLE POST-FAŞİZM ÜZERİNE - 21. yüzyıl faşizmi başka bir faşizm

Birçok ülkede yaygınlaşan, kimilerinin yönetimlerine damgasını vuran, “otoriter” ve/veya “otoriter popülizm” diye adlandırılan ideolojik akım ve silahlı radikal İslâm klasik faşizmle nasıl bir ilişki içinde? Yeni bir faşizm türü mü, eskisinin tekerrürü mü? Totaliter rejimler uzmanı, tarihçi Enzo Traverso’yu dinliyoruz.   

Lucio Nanni /Söyleşi, Bir+Bir, 21/12/2020  https://www.birartibir.org/siyaset/972-21-yuzyil-fasizmi-baska-bir-fasizm

2.22-Ahmet İnsel / Otantik Faşizmin  Hegemonyası

Bir 20. yüzyıl vakası olan faşizm, yüz yıla yakın bir süredir tarihçilerin ve siyasetbilimcilerin ilgi odağında olmaya devam ediyor. Bir kısım araştırmacıya göre faşizm ortaya çıktığı 1920’lerden bu yana dünya üstünde aralıksız varlığını sürdürüyor. Başka araştırmacılar ise faşizmin geçen yüzyıldaki iki dünya savaşı arasının özel koşullarının ürünü olduğunu, bunun her türlü baskı rejimini tanımlayan çok genel bir kavram haline gelmesinin bir dizi yeni olgunun ve bunlara karşı yürütülecek mücadele yöntemlerinin gözden kaçması olasılığına dikkat çekiyorlar.

Birikim / Haftalık, 21/12/2020  https://birikimdergisi.com/haftalik/10394/otantik-fasizmin-hegemonyasi

  1. Ergin Yıldızoğlu / Kitlelerin on yılı

Tarihçilerin, büyük bir olasılıkla, yeni bir “dönem” olarak betimleyeceği bir 10 yıla giriyoruz. Ama arkamızda da önemli bir 10 yıl var: “Kitlelerin on yılı”.

Cumhuriyet, 24/12/2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/kitlelerin-on-yili-1801002

2.24-Korkut Boratav / Arap Baharı: On Yıl Sonra

Her yerde sömürüden, zulümden, adaletsizlikten bunalan halk ayaklanıyor; kendi iktidarının özlemindedir; yani devrim istemektedir; ama örgütsüzdür.

soLGazete, 25/12/ 2020  https://sol.org.tr/yazar/arap-bahari-yil-sonra-22321

2.25-Vilay Prashad / Dünyanın en büyük grevi: 'Sessizlik komplosu'nu kırmamız gerek

Hindistan'da 250 milyon işçi hakları için greve çıktı. Dünyanın en büyük greviyle ilgili konuşan tarihçi yazar Vijay Prashad, ayaklanmanın medyada yeterince yer almadığını söyleyerek, "Bu 'sessizlik komplosu' insanların basit bir şekilde haberi olmadığı ve ilham almasının bir yolu olmadığı anlamına gelir. Bu haber ablukasını kırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kavel Alpaslan/ Söyleşi, Gazete Duvar, 25/12/ https://www.gazeteduvar.com.tr/dunyanin-en-buyuk-grevi-sessizlik-komplosunu-kirmamiz-gerek-haber-1508222

2.26- Anıl Aba / Çavuşesku, romantizm ve gerçekler...

Serbest piyasa kapitalizmi, sosyalist dönemde rekor büyüme oranları yakalayan Romanya’yı borç batağına sapladı. Çavuşesku kurşuna dizildiğinde Romanya’nın dış borcu sıfır dolar idi; bugün ise 90 milyar dolar. Romanya bugün Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biri durumunda. 2017 senesinde hâlâ elektriği olmayan köyler var, cidden…

BirGün Pazar, 27/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/cavusesku-romantizm-ve-gercekler-328119

2.27- Hocaların hocası Korkut Boratav: Sol güçlenmezse neofaşizm yeniden iktidar seçeneği olur

Bir anlamda, Cumhuriyetçi Parti yönetiminin, kadrolarının da katkısıyla “ABD demokrasisi” askıya alınacak; açık faşizme doğru adım atılacaktı. Bu eşik aşılmadı; ama neofaşizm, önümüzdeki dönemde Trump’la veya yeni liderlerle ABD’de varlığını sürdürecek; Biden yönetimini de etkileyecektir.

BirGün Pazar, 27/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/hocalarin-hocasi-korkut-boratav-sol-guclenmezse-neofasizm-yeniden-iktidar-secenegi-olur-328130

2.28- Komüniteryen akımın kurucularından Michael Sandel: Değerlerimizi yeniden inşa etmeliyiz (Çeviri)

Bizler diplomalarımızı politik problemleri ya da artan sosyal eşitsizliği ortadan kaldıracak bir “çözüm aracı” olarak görmek gibi bir hataya düştük. İyi bir iş ve de iyi bir yaşama sahip olmanın ön koşulu olarak üniversite diplomasına sahip olmayı temel alarak ekonomimizi inşa ettik. Ancak saygınlık, diplomaya indirgenmemelidir.

Andrian Kreye, BirGün Pazar, 27/12/2020  https://www.birgun.net/haber/komuniteryen-akimin-kurucularindan-michael-sandel-degerlerimizi-yeniden-insa-etmeliyiz-328133

2.29-Hayri Kozanoğlu/ 2020’yi geride bırakırken protesto ve direniş hareketleri | 2021: Toplumsal mücadele yılı

2020 pandeminin damgasını vurduğu, toplumsal mücadelelerin etkisinin zayıfladığı bir yıl oldu. 2021’de dünya sol/sosyalist hareketinin önündeki en önemli görev ırkçılığa, sömürü ve adaletsizliklere karşı yükselecek enerjiyi tek bir politik eksende birleştirmek görünüyor.

BirGün, 29/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/2020-yi-geride-birakirken-protesto-ve-direnis-hareketleri-2021-toplumsal-mucadele-yili-328344

2.30-Ümit Kardaş / Çok dilli- çok bölgeli Anayasa: Güney Afrika anayasası

Topluma, Güney Afrika’da yapılan çağrı gibi 'Tarihe izinizi bıraktınız, şimdi sıra fikrinizi belirtmekte' diyerek seslenebiliriz.

Artı Gerçek, 29/12/ 2020 https://artigercek.com/yazarlar/umitkardas/cok-dilli-cok-bolgeli-anayasa-guney-afrika-anayasasi

2.31-Oğuz Oyan / 2020'deki yıldönümleri ve FKP

1920 yılı aynı zamanda Fransız Komünist Partisi'nin (FKP) de kuruluş yılıdır.

soLGazete,29/12/ 2020 https://sol.org.tr/yazar/2020deki-yildonumleri-ve-fkp-22611

2.32- Türkiye Barış Komitesi'nden 2020 yılı değerlendirmesi

Türkiye Barış Komitesi açıklamasında 'Pandemi, insanlığın barışa ve eşitliğe olan açlığını daha da belirgin hale getirdi' denildi.

soLGazete,30/12/2020 https://sol.org.tr/haber/turkiye-baris-komitesinden-2020-yili-degerlendirmesi-22782

3-KORONAVİRÜS SALGINI

3.1-Orhan Bursalı / Hangi aşıyı olursunuz? ‘Kuyruk çıkar mı’?.. Aşılama stratejisi var mı?

Moderna şirketi, aşısının etkililiğini son olarak yüzde 94.1 olarak açıkladı. Çok yüksek. Aynı tekniğe sahip BioNTech aşısı da. Eksi 20 ve eksi 70 dereceler gibi ulaştırma saklama zorluklarını aşacaklar. Bu ayın 10’unda BioNTech, büyük olasılıkla acil kullanım izni alacak ABD’de. Sonra da parayı bastıran ülkelerde aşılama programları başlar.

Cumhuriyet, 01/12/2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/orhan-bursali/hangi-asiyi-olursunuz-kuyruk-cikar-mi-asilama-stratejisi-var-mi-1795136

3.2-Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşı sorularını yanıtladı: Olabilecek yan etkileri biliyoruz

Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi planlanan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşının özellikleri ve güvenilirliği merak konusu.  Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, uygulanmaya başlanması planlanan aşının nitelikleri, etkisi ve diğer aşı çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Gazete Duvar, 03/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye-neden-cin-asisini-kullanacak-galeri-1506394

3.3-Pınar Okyay / Ülkemizdeki COVID-19 aşısı-1: CoronaVac

Çıkışa bir an önce ve olabildiğince az can kaybıyla gitmeliyiz.İşte bu nedenle gelin Aralık ayı itibari ile ülkemize gelecek aşıları konuşalım.Bu hafta, Sinovac firmasının CoronaVac aşısını.Şimdi sorularımızı soralım ve yanıtları arayalım...

T24Haftalık, 06/12/2020  https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-okyay/ulkemizdeki-covid-19-asisi-1-corona-vac,28952

3.4-Çağhan Kızıl / Aşı tartışmalarına iki yanıt

Aşılar, pandemi yönetimlerinin başarısızlığını örtmeyecek. Verilerin saklandığı, gereken tedbirlerin alınmadığı ve aksine yayılımı artıracak uygulamaların yaşama geçirildiği, kişilere ekonomik yardım yapılmadığı, hamasetin ve “ulusal çıkarların” insan yaşamının önüne konduğu yönetimlerin yanlışları unutulmayacak.

BirGün, 06/12 2020  https://www.birgun.net/haber/asi-tartismalarina-iki-yanit-325590

3.5-İstanbul Tabip Odası: “Yarım kapanma yetmez, tam kapanma şart”

İstanbul Tabip Odası (İTO), bugün (1 Aralık) düzenlediği basın toplantısında İstanbul’da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin dolma noktasına geldiğini belirterek acil olarak alınması gereken önlemleri sıraladı. Basın toplantısında, koronavirüsten kaynaklanan ölümleri durdurmak için yarım kapanmanın yetmeyeceği ve tam kapanmanın şart olduğu vurgulanırken İTO Yönetim Kurulu ve İTO Covid-19 İzleme Grubu tarafından hazırlanan “İstanbul’da Sağlık Raporları-10/Kasım Ayı” raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Sema Kızılarslan,Medyascope, 01/12/ 2020   https://medyascope.tv/2020/12/01/istanbul-tabip-odasi-yarim-kapanma-yetmez-tam-kapanma-sart/

3.6-Dr. Yeşim Yasin / Hakları çiğnenenler: 65 yaş üstü

Bu ülkede, bir süredir ‘koruma’ süsü verilerek 65 yaş üstünün en temel insan hakları yok sayılıyor. Göz göre göre ötekileştiriliyorlar. Bunun için de adeta pandemi koşulları kullanılıyor.

Bianet, 03/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/yasam/235358-haklari-cignenenler-65-yas-ustu

3.7-Tarık Şengül / Sayıların sessizliği

Bilginin bir iktidar aracı olması ya da metalaşması tamam da bugünlerde geniş halk kitlelerinin bilgiye olan ihtiyacı hayatta kalmaya yönelik! İktidar, uzun bir süredir pandeminin yayılımı konusunda bilgileri, bırakın semtleri kentlerin geneli için dahi üretmiyor, ürettiğinde de paylaşmıyor! Üretmek isteyenler de engellerle karşılaşıyorlar.

BirGün, 05/12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/sayilarin-sessizligi-325473

3.8-Selçuk Candasayar/ Covid-19 ne zaman ve nasıl bitecek?

En kesin yanıt, “insanlık” müdahale etmezse hiçbir zaman! Hiçbir bulaşıcı hastalık kendiliğinden sonlanmıyor.

BirGün, 07/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/covid-19-ne-zaman-ve-nasil-bitecek-325680

3.9-TTB’den Bakanlığa aşı çağrısı: Eşit ve adil ulaştırılmalı

Türk Tabipler Birliği, yayınladığı yazılı açıklama ile “Sağlık Bakanlığı’nın, en azından aşı uygulamalarında şeffaf olması gerekliliğinin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isteriz” diye seslendi.

Bianet, 08/12/ 2020   https://bianet.org/bianet/yasam/235662-ttb-den-bakanliga-asi-cagrisi-esit-ve-adil-ulastirilmali

3.10-Çağatay Tarhan / Ülkeye kaç doz güven aşısı gerek?

Aylar sonra pandemiye ilişkin tartışmaların odağı, virüsün özelliklerinden ya da hastalığın seyrinden çok aşılara kaymaya başladı. Zira hâlihazırda 13 aşı adayı, tarihte eşine pek az rastlanır bir hızla, Faz 3 aşamasına gelmiş bulunuyor.

İleri Haber, 09/12/ 2020   https://ilerihaber.org/yazar/ulkeye-kac-doz-guven-asisi-gerek-120444.html

3.11-Orhan Bursalı / COVID-19 aşıları hakkında 6 soru ve yanıtları

“… madem aşılar kapıya geldi dayandı, aşılar hakkında eldeki son bilgileri ScienceNews’tan derleyip sunayım dedim. Bu arada aşılarla ilgili en büyük bilinmeyenin, koronanın yayılmasını durdurup durdurmayacağı olduğunu da belirterek. Evet ilk soru bu. Bilim gazetecileri Tina Hesman Saey ve Jonathan Lambert’in derlemelerini kısaltarak vereceğim.”

Cumhuriyet, 10/12/ 2020 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/orhan-bursali/covid-19-asilari-hakkinda-6-soru-ve-yanitlari-1797483

3.12-TTB Genel Sekreteri Prof. Bulut topluma seslendi: Onay almış aşıdan endişe duymayın

TTB Genel Sekreteri ve İmmunoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Bulut Covid-19 aşısı konusunda akıllardaki sorulara ve toplumda yaşanan endişeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Artı Gerçek, 11/12/ 2020  https://artigercek.com/haberler/ttb-genel-sekreteri-bulut-onay-almis-asidan-endise-duymayin

3.13-Türk Tabipleri Birliği: En iyi ihtimalle vaka sayısının 3 milyon olması gerekiyor

Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs salgınının 9’uncu ayına ilişkin değerlendirme raporu hazırladı. Online basın toplantısı düzenleyen TTB, Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı rakamların tamamen şeffaf olduğunu söylemenin kolay olmadığını belirtti.

T24, 11/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/turk-tabipleri-birligi-en-iyi-ihtimalle-vaka-sayisinin-3-milyon-olmasi-gerekiyor,920080

3.14-Pınar Okyay  / Ülkemizdeki COVID-19 aşısı-2: BNT162b2 / Pfizer-BioNTech mRNA aşısı

Aşılar bir halk sağlığı önlem paketinin bileşeni; maske, mesafe, hijyen, kapalı ortamlara kalabalıktan kaçınma ve bu ortamları temiz hava ile sık havalandırma. Hâlâ bunlardan vazgeçebilecek durumda değiliz

T24 Haftalık, 13/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-okyay/ulkemizdeki-covid-19-asisi-2-bnt-162-b-2-pfizer-bio-n-tech-m-rna-asisi,29043

3.15-Tolga Şirin / Covid - 19 aşısı zorunlu tutulabilir mi?

Acaba, duruma göre Covid - 19 aşısı veya olası bir başka benzer salgında, herhangi bir aşı zorunlu tutulabilir mi? Bu, hukuksal bir sorudur. Her hâlükârda öncelikle uluslararası insan hakları hukuku ve anayasa hukuku yönünden yanıtlanmalıdır

T24,15/ 12/ 2020 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/covid-19-asisi-zorunlu-tutulabilir-mi,29064

3.16-Virüs bilimci Badur: İnaktif aşının koruyuculuğu fazla; komplo teorilerine kulak asmayalım

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur, Koronavirüs aşısıyla ilgili son gelişmeleri Şirin Payzın'a yorumladı

T24,16/ 12/ 2020 https://t24.com.tr/haber/canli-asi-adaletinde-zengin-yoksul-tartismasi,921005

3.17-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ" Aşı karşıtlığı, salgının yıllarca sürmesi anlamına geliyor"

Türk Eczacıları Birliği, koronavirüs aşılarına duyulan güvensizlik hakkında yaptığı açıklamada "Acil Durum Kullanımı Onayı ilk kez yapılan bir uygulama değil. Halk sağlığı acil durumları karşısında 1960'lardan beri uygulanıyor" dedi.

Bianet,  18/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/saglik/236243-asi-karsitligi-salginin-yillarca-surmesi-anlamina-geliyor

3.18-Sağlık Emek-Meslek Örgütleri: Aşı uygulaması etik ilkelerle yapılmalı (Metin+Video)

Sağlık alanındaki emek-meslek örgütleri, Resmi Gazete'de yayınlanan 'Acil Kullanım Onayı'nı değerlendirdi: Aşı uygulaması etik ilkeler ışığında, adil koşullarda, ücretsiz yapılmalıdır.

Gazete Duvar, 18/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/saglik-emek-meslek-orgutleri-asi-uygulamasi-etik-ilkelerle-yapilmali-haber-1507680

3.19-Doç. Dr. Fatih Artvinli ile “Türkiye’de Salgın Yönetimi: Kurumsallaşma ve Kurumsal Hafıza” raporu üzerine söyleşi

Gülçin Karabağ, konuğu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Artvinli ile İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (ISTANPOL) için kaleme aldığı “Türkiye’de Salgın Yönetimi: Kurumsallaşma ve Kurumsal Hafıza Sorunu” başlıklı politika raporu üzerine konuştu.

Medyascope, 19/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/19/simgesel-degeri-ve-tarihsel-misyonu-olan-hifzissihha-enstitusu-yeniden-organize-edilebilir-doc-dr-fatih-artvinli-ile-turkiyede-salgin-yonetimi-kurumsallasma-ve-kurumsal-hafiza-raporu-uz/

3.20-İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Pınar Saip: 'Yerli aşı olurum ama koşulları var'

Gerçekte kaç kaybımız var? Covid-19’da farklı verilerin perde arkası... İthal aşıdaki riskler.. Yerli aşının tarihi… İlaçlar hasar bırakıyor mu... işte endişe nedenleri... Bu kadar belirsiz bir ortam varken hayata geçirilen acil kullanım izninin sırrı... Meslekten yılmalar ve kaçışlar... İlliyet bağı… Meslek hastalığında son perde... AKP genelgesi bir kandırmaca, bir algı yönetimi mi?.. Salgına ilişkin birçok cevap yanıt bulamayınca, bize de doktorların görüşlerini İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi, İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip’e sormak kaldı..

İpek Özbey, Cumhuriyet, 21/ 12/ 2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-tabip-odasi-baskani-prof-saip-yerli-asi-olurum-ama-kosullari-var-1800199

3.21-Ataol Behramoğlu, 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaları yargıya taşıdı

Yazar, şair Ataol Behramoğlu, 65 yaş ve üstü yurttaşlara uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi. "Yönetimin bu kabul edilemez dayatmasının durdurulması talebiyle idare mahkemesinde dava açtım" diyen Behramoğlu, "Bu uygulama başka hiçbir ülkede benzeri bulunmayan ucu açık bir hapis cezasıdır" dedi

BirGün, 23/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/ataol-behramoglu-65-yas-ustune-uygulanan-kisitlamalari-yargiya-tasidi-327769

3.22-TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı : “Pandemide tüm devlet yönetimleri sorumlu,hepsi yargılanmalı”

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19 pandemisi sürecindeki can kayıplarından tüm devlet yönetimlerinin sorumlu olduğunu belirterek, tamamının uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

Gazete Karınca,24/12/ 2020 https://gazetekarinca.com/2020/12/pandemiden-tum-devlet-yonetimleri-sorumlu-hepsi-yargilanmali/

3.23-Beş başlıkta yerli aşı ile ilgili merak edilenler

Türkiye’de yerli aşı hangi aşamada? Yeterli üretim altyapısı ve teknolojisi var mı? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? DW Türkçe yerli aşı ile ilgili merak edilenleri derledi.

Deniz Barış Narlı, DW Türkçe, 25/12/2020  https://www.dw.com/tr/be%C5%9F-ba%C5%9Fl%C4%B1kta-yerli-a%C5%9F%C4%B1-ile-ilgili-merak-edilenler/a-56054655

3.24-Özdemir Aktan/  Aşıda zorunluluk üzerine

Bu salgın döneminden çıkış da aşı ile olacak gibi görünüyor. Ne kadar çok insan aşılanırsa çıkış da o kadar hızlı olacaktır. Hekimler bilgilerini ve ikna yeteneklerini kullanarak bu dönemi kısaltacaklardır

T24, 27/12/ 2020 https://t24.com.tr/yazarlar/ozdemir-aktan/asida-zorunluluk-uzerine,29203

3.25-Dr. Çağatay Tarhan Covid-19 mutasyonunu değerlendirdi: 'Aşıların etkisinin azalması ihtimali epey düşük'

Covid-19’un geçirdiği mutasyonu ve aşı çalışmalarında gelinen son durumu İleri’ye değerlendiren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağatay Tarhan ‘’Aşıların, hastalığın gelişimini durdurma oranının yüzde 90’larda olması çok ciddi bir başarı’’ dedi.

İzel Sezer,İleri Haber, 27/12/ 2020 https://ilerihaber.org/icerik/dr-cagatay-tarhan-covid-19-mutasyonunu-degerlendirdi-asilarin-etkisinin-azalmasi-ihtimali-epey-dusuk-121171.html

3.26-ÇİN AŞISI TÜRKİYE'DE- Prof. Pala: Toplumsal bağışıklık için yılın ilk yarısı zor

Çin aşısı Ankara'ya iniş yaptığı gün Prof. DR. Kayıhan Pala'ya merak ettiklerimizi sorduk. Pala, Türkiye'nin 120 milyon doza ihtiyacı olduğunu söylerken, aşı sonrası bağışıklığın en az beş haftayı bulacağını belirtiyor.

Pınar Tarcan, Bianet,30/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/saglik/236868-prof-pala-toplumsal-bagisiklik-icin-yilin-ilk-yarisi-zor

3.27- 2020: Önce çocuklar ve 65+'lar, yani 'üretmeyenler'

Koronavirüs ile birlikte 2020, "üretmeyen kesim" olan çocuklar ve yaşlılar için sürekli değişen bir "yasaklar düzeni" halini aldı. Çocuklar, koronavirüs nedeniyle en az risk altındaki grup olsa da bu olağanüstü süreçte, salgının yarattığı pek çok travmatik durumdan başlıca etkilenen kesim oldu.

Ayşegül Özbek, Bianet, 31/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/yasam/236664-2020-once-cocuklar-ve-65-lar-yani-uretmeyenler

4-ADALET/ İNSAN HAKLARI

4.1-TİHV 30 yıldır “ateşin düştüğü yerde”

“Hâlâ insanlar işkence görüyor, hakları ihlâl ediliyor ve ateş düştüğü yeri yakıyor. TİHV, 30 yıldır ihlalleri görüyor, belgeliyor, susmuyor, cezasızlığa karşı ve işkencesiz bir dünyayı tesis etmek üzere mücadele ediyor.”

           Ayça Söylemez, Bianet, 03/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235481-tihv-30-yildir-atesin-dustugu-yerde

4.2-İHD: Çocukların öldürülmesine alışmayacağız

İHD, yetkilileri, 16 yaşındaki Özcan Erbaş’ın yaşamını yitirmesinde sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin tespit edilerek etkili bir idari ve cezai soruşturma sürecini başlatmaya çağırdı.

Bianet, 04/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235492-ihd-cocuklarin-oldurulmesine-alismayacagiz

4.3-Rıza Türmen / Bitmeyen bir hukuksuzluk öyküsü: Osman Kavala

Bu, Bakanlar Komitesi’nin, Osman Kavala’ya ilişkin AİHM kararının uygulanması bağlamında aldığı üçüncü karar. Her üç kararda da Kavala’nın serbest bırakılması isteniyor. Ancak, bu son kararın öbür iki karardan bir farkı var. Bundan önceki iki karar, Bakanlar Komitesi’nin her toplantısı sonucunda kabul edilen olağan kararlardı

T24, 05/12/2020  https://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/bitmeyen-bir-hukuksuzluk-oykusu-osman-kavala,28947

4.4-Tolga Şirin / Sahibinin sesi: Bağımlı "insan hakları" kurumları

Mahkemeler ve verdikleri adaletsiz kararlar gündemimizi, doğal olarak sürekli meşgul ediyor. Fakat bence meselenin, yargı erkinin dışında kalan organlara bakan da bir boyutunu göz ardı etmemeliyiz. Zira ifade özgürlüğünü korumakla yükümlü kurumlar da en az yargı kadar içinde bulunduğumuz karanlıktan sorumlular.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) gibi genel olarak insan haklarını korumakla yükümlü yapılar ile Basın İlan Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hatta basındaki kartelleşme dikkate alındığında Rekabet Kurumu gibi kurumlar daha hemen başta akla gelenler

T24, 05/12/2020  https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/sahibinin-sesi-bagimli-insan-haklari-kurumlari,28945

4.5-İrfan Aktan / Yeni sıradan

Yeni Türkiye’nin yeni rutininde kimi kolluk güçleri çeşit çeşit suçlar işliyor, yargısız infaz yapıyor, herkes susuyor, mülki amirlikler, yargı üstünü kapatıyor ve biz gazeteciler de, cevaz verildiği ölçüde ancak hikâyesini yazıyoruz. 1990’larda “rutin dışı”, şimdilerde bermutat olan süreç böyle işliyor.

Gazete Duvar, 07/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/yeni-siradan-makale-1506574

4.6-Duruşmalara kimse alınmıyor, hukukçular itiraz ediyor

Pandemi nedeniyle duruşmalara taraflar dışında kimse alınmıyor. Hukukçular, uygulamanın Anayasa’ya ve İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söylüyor.

Serkan Ocak, DW Türkçe, 08/12/ 2020   https://www.dw.com/tr/duru%C5%9Fmalara-kimse-al%C4%B1nm%C4%B1yor-hukuk%C3%A7ular-itiraz-ediyor/a-55875902 

4.7-Ankara Barosu'ndan 16 "yargı reformu" önerisi

Ankara Barosu, “Yargı Reformu Strateji” belgesi kapsamında avukatlık mesleğine ve yargılama süreçlerine dair atılması gereken adım ve önerilerini 16 maddeyle açıkladı.

Bianet, 09/12/ 2020   https://bianet.org/bianet/hukuk/235720-ankara-barosu-ndan-16-yargi-reformu-onerisi

4.8-Adalet Atlası'nın dokuzuncu bölümü yayında

Felaketleri temsil etmenin olasılıklarının sorgulandığı bölümde, sinemadan ve güncel sanattan örneklerle imge rejimleri ve sansürün etkileri ele alınıyor.

Bianet, 10/12 / 2020 https://bianet.org/bianet/yasam/235782-adalet-atlasi-nin-dokuzuncu-bolumu-yayinda

4.9-10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ 30 yıldır değişmeyen "gelenek": Cezasızlık

Mardin’in Derik'teki 13 cinayetle yargılanıp beraat ettikten sonra terfi de eden Musa Çitil, “İnsan haklarına saygılı görev yaptık” demişti. İnsan Hakları Günü’nde, 90’lı yıllardan günümüze devam eden “geleneği” derledik: Cezasızlık.

Ayça Söylemez, Bianet, 10/12/2020   https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235686-30-yildir-degismeyen-gelenek-cezasizlik

4.10-Rıza Türmen /  İnsan hakları ve müzik

Müzik aynı zamanda sessizliğin bozulması. İlk notadan önce sessizlik var. Son notadan sonra da sessizlik gelir. Bu bakımdan müzik yaşamın bir yansıması. Başlangıcı da, sonu da hiçlik. Sessizlik ölüme ait

T24,10/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/insan-haklari-ve-muzik,28998

4.11-OHAL Komisyonu’nun görev süresi doluyor: Lağvedilmeli

Kamudan ihraç edilen 100 binin üzerindeki kişinin mahkemeye gitmeden önce itirazlarını değerlendirmek için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu geçen 3 yıla karşın tüm başvuruları sonuçlandırmadı. Görev süresi 23 Ocak 2021’de dolacak olan ve ek süre verilip verilmeyeceği bilinmeyen komisyonda karar bekleyen çok sayıda kişi cezalandırma aracı haline geldiğini belirterek, kararlarıyla birlikte lağvedilmesini istiyor.

Serkan Alan, Gazete Duvar,16/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/ohal-komisyonunun-gorev-suresi-doluyor-lagvedilmeli-haber-1507438

4.12-Berivan Tapan, savcı Doğan Öz'ü anlattı: Öldürülmese Özel Harp Dairesi'ne dava açacaktı

Gazeteci yazar Berivan Tapan'ın yazdığı 'Savcı Doğan Öz'ü Vurdular' Tekin Yayınları'ndan çıktı. Tapan, katledilmesiyle Türkiye gündeminde önemli tartışmalarının önünü açan Doğan Öz davasını anlattı.

Sadık Güleç/Söyleşi, Gazete Duvar, 17/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/berivan-tapan-savci-dogan-ozu-anlatti-oldurulmese-ozel-harp-dairesine-dava-acacakti-haber-1507357

4.13-CHP'li Gök: ”Uludere karanlıkta bir hadise mi, yoksa çok berrak olduğu için üzerine gidilmeyen bir hadise midir?"

"Aradan geçen dokuz yıldan sonra bizler en iyi bütçeyi yapsak acaba Uludere'de çocuklarını kaybeden annelerin acısını dindirebilir miyiz?"

T24, 18/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/chp-li-gok-uludere-karanlikta-bir-hadise-midir-yoksa-cok-berrak-oldugu-icin-uzerine-gidilmeyen-bir-hadise-midir,921490

4.14-19 Aralık'ın 20. yılı: 'Hayata Dönüş' Katliamı!

Bundan tam 20 yıl önce ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biri cezaevlerinde gerçekleştirildi. 32 kişinin öldürüldüğü katliamın sorumluları aradan geçen 20 yılın ardından hesap vermedi.

soLGazete, 19/12/ 2020   https://sol.org.tr/haber/19-aralikin-20-yili-hayata-donus-katliami-21909

4.15-Gökçer Tahincioğlu / Çıplak aramanın kanıtı

Büyük bir bozkırdır memleket. Su vermek istediğinizde elinizden olduğunuz…

T24, 19/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/ciplak-aramanin-kaniti,29118

4.16-Adalet Beklentisi-7: Anlatıcı ve dinleyici için güzel şeyler söyleyen bir ayna kalıyor elimizde

Soykırımların, yıkımların temsili nasıl olmalı? “Piyasa” koşulları içinde düşünülen, iyileştirici, kötülüğü aşındırma ve dönüştürme gücü olmayan “üretimler”; gösteri çağı içinde hakikaten bir anlam ifade ediyor mu? Sözcükler nerde hizalanmalı, nerde bir adım geri durmalı? Film sosyolojisi alanında çalışan Umut Tümay Arslan, yargı gazeteciliği ile tanınan Ayça Söylemez, haberlerinde cezasızlığı, romanlarında devlet şiddetini yazan Gökçer Tahincioğlu yanıtladı. 

Filiz Gazi/Özel Haber, Gazete Duvar, 20/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-beklentisi-7-anlatici-ve-dinleyici-icin-guzel-seyler-soyleyen-bir-ayna-kaliyor-elimizde-haber-1507758

4.17-Melih Pekdemir /  19-26 Aralık 1978 ve 2020

“1978 Aralık sonunda Maraş’tan binlerce insan Gaziantep ve Adana yönlerine traktörler, kamyonlar, taksiler ve minibüslerle mezhepçi faşistlerden kaçıyordu.”

Bu cümleyi 6 yıl önce de kurmuştum. Şimdi yine benzer cümleleri tekrarlamak zorundayım. Çünkü bu hafta 19-26 Aralık 1978 günlerinde meydana gelen vahşi bir katliamın haftasıdır.17-25 Aralık günlerinden söz etmek yasaklanmışken 19-26 Aralık 1978 haftası da unutulmasın, unutturulamasın.

BirGün, 21/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/19-26-aralik-1978-ve-2020-327378

4.18-Fikret İlkiz / Yargıtay'ın seçimi

Bu seçim, Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi seçimi değil, aslında Yargıtay'ın seçimidir. Gözler önüne serilen gerçek, gördüğümüz görünen gerçektir.

Bianet, 21/12/2020  https://bianet.org/bianet/hukuk/236307-yargitay-in-secimi

4.19-Yara hâlâ kanıyor

Maraş Katliamı’nın üzerinden 42 yıl geçse de acılar hâlâ taze. Katliam esnasında Maraş’ta ilkokul öğrencisi olan hâkim Ertekin, 42 yıllık acının bilinmeyenlerini kitaplaştırdı. Ertekin, “Fail yargılanmamış, mağdur bir türlü şikâyetçi haline gelememiş ise katliam sürüyor de-mektir” diyor ve ekliyor: “Maraş’ı toptan yok oluşundan kurtaran et-ken, direnişin ta kendisidir”

Uğur Şahin, BirGün, 22/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/yara-hala-kaniyor-327545

4.20-İstanbul Tabip Odası: Dr. Gökalp’e tanığız

İstanbul Tabip Odası, tutuklanan doktor Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılmasını istedi.

Bianet, 22/ 12/ 2020  https://bianet.org/bianet/yasam/236408-istanbul-tabip-odasi-dr-gokalp-e-tanigiz

4.21-Gökçer Tahincioğlu/  Hiçbir şeyin kimseyi bağlamadığı memleket

Bunca bağlanma sorunu bulunan bir memlekette, nasıl oluyorsa, herkes sevsin ve bağlansın isteniyor delicesine… Öyledir elbette… Aşk da zaten böyle bir şeydir?CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, geçtiğimiz hafta OHAL Komisyonu'nu ziyaret etti.

T24, 26/12 / 2020 https://t24.com.tr/yazarlar/gokcer-tahincioglu-yuzlesme/hicbir-seyin-kimseyi-baglamadigi-memleket,29210

4.22-Türkiye'nin 2020 hak ihlalleri karnesi

Türkiye, adil olmayan yargılamalar, uzun tutukluluklar, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla geçen bir yılı daha geride bırakıyor.

Pelin Ünker  ,DW Türkçe,26/12/2020 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyenin-2020-hak-ihlalleri-karnesi/a-56060963

4.23- 1 MAYIS 1977 VE CEZASIZLIK/ SÜLEYMAN ÇELEBİ "1 Mayıs 1977 Katliamı yapanların yanına kâr kaldı”

DİSK genel başkanlarından Süleyman Çelebi, milletvekilliği döneminde de 1 Mayıs 1977’nin araştırılması için çabaladığını; ancak tüm önerilerinin reddedildiğini söylüyor.

Tuğçe Yılmaz, Bianet, 27/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/yasam/236644-1-mayis-1977-katliami-yapanlarin-yanina-kar-kaldi

4.24- ROBOSKİ KATLİAMI- Zaman 9 yıl önce durdu, yas dinmedi

Roboskililer hala siyah giyiyor, köylerde düğünden çok anma düzenleniyor, her hafta mezar ziyareti yapılıyor…

Ayça Soylemez, Bianet, 27/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236395-zaman-9-yil-once-durdu-yas-dinmedi

4.25- Tanrıkulu: 9 değil 99 yıl geçse de ‘Roboski’ sorumluları mahkum olacak

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dokuz yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 kişinin öldüğü Roboski Katliamı’nın ardından yaşananlara ilişkin kronoloji hazırladı.

Gazete Duvar,27/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/tanrikulu-9-degil-99-yil-gecse-de-roboski-sorumlulari-mahkum-olacak-haber-1508447

4.26-Roboski katliamı için yeni soruşturma

Yargının tüm aşamalarında cezasızlıkla sonuçlanan Roboski katliamıyla ilgili darbe girişimi sonrası yeni delillerin ortaya çıktığını belirten avukat Girasun, geçen yıl başvuru sonucu yeni bir soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Ayça Söylemez, Bianet, 28/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236709-roboski-katliami-icin-yeni-sorusturma

4.27-Katliamın tek canlı tanığı: Kurda, kuşa anlatacağım. Herkes bilsin

Roboski'de acı 9'uncu yılında. 34 kişinin öldüğü katliamda sağ kurtulan tek kişi Servet Encu oldu. O gün ve sonrasında yaşananları anlatan Encu, "Neden ben ölmedim diye kendime soru sordum. Çünkü bu yaşananların bir tanığı olmalıydı. Kurda, kuşa anlatacağım. Roboski'de ne oldu herkes bilsin" diyor.

Gazete Duvar,28/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/roboski-katliaminin-tek-canli-tanigi-herkese-anlatacagim-kurda-kusa-herkes-bilsin-haber-1508398

4.28-Tolga Şirin / İslamcıların kazandığı insan hakları davaları ve Demirtaş kararındaki oportünizm

Mağdurken adalete ulaşmak için çare olarak görülen Mahkeme, muktedirken birden "şer odağı" oluverdi. Toplum, bu sekterliği ve tutarsızlığı artık çok iyi tanıyor, fakat bir kez daha tanıklık etti. Bir kez daha kaydedilsin. En azından alışmamak için ve "yolunu bulmak" için hatırlansın

T24, 29/ 12/2020  https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/islamcilarin-kazandigi-insan-haklari-davalari-ve-demirtas-kararindaki-oportunizm,29244

4.29-'Roboski karanlık dehlizlere itilmekle kalmadı, üstüne beton döküldü'

Roboski'de ailesinden 11 kişiyi kaybeden Ferhat Encu, 9 yıl boyunca yargının baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Ferhat Encu, "Bu katliam Ankara'nın karanlık dehlizlerine itilmekle de kalmayıp üstüne beton döküldü" dedi. Mehmet Encu da içinde bulundukları durumu "Acılarımız katliam bu gece olmuş gibi taze" diye anlattı ve mücadelelerinin süreceğini söyledi. Eren Keskin: "İktidarın ve muhalefetin resmi ideolojiyle biçimlendiği bir yerde bizim işimiz ne yazık ki çok zor."

Neşe İdil/Söyleşi, Gazete Duvar, 29/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/roboski-karanlik-dehlizlere-itilmekle-kalmadi-ustune-beton-dokuldu-haber-1508630

4.30-AYM’den Osman Kavala'ya ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

Bianet, 29/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/hukuk/236778-aym-den-osman-kavala-ya-ret

4.31- 1 MAYIS 1977/ TUĞÇE YILMAZ -43 yıl önceki katliamın izini sürmek

Nasıl başladım? Kayıp yakınlarına nasıl ulaştım; çevrem, 27 hayat, yaşım, çalınmayan kapılar... Cezasızlık, kaybolan dosyalar, yanıtlanmayan başvurular, otopsi raporları...

Bianet,30/12/2020 https://bianet.org/bianet/yasam/236809-43-yil-onceki-katliamin-izini-surmek

4.32- 1 MAYIS 1977 VE CEZASIZLIK/ ARZU ÇERKEZOĞLU Unutmamak, unutturmamak yaşamsal bir mücadele alanı

43 yıl sonra bu katliamın izini sürmek içinde bulunduğumuz karanlık tüneli aydınlatıyor, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin, yani emeğin ülkesini ve emeğin dünyasını kurarken yürüyeceğimiz yolu kaybetmememizi sağlıyor.

Bianet, 31/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/yasam/236874-unutmamak-unutturmamak-yasamsal-bir-mucadele-alani

4.33- Adalet Atlası'nın 12. bölümü yayında

Adalet Atlası'nın 12. bölümü "Sessizliği kırmak" yayında. Bu bölümde "Bir şarkıcı ne zaman toplumsal adaletsizliklere müziğiyle isyan eder? Dünden bugüne politik sözü olan müzisyenler nasıl cezalandırılıyor?" sorularına yanıt aranıyor.

Bianet, 31/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/kultur/236921-adalet-atlasi-nin-12-bolumu-yayinda

5-AİHM ‘DEMİRTAŞ KARARI’

5.1AİHM Büyük Daire, Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti: Tutukluluğu siyasi nedenlere dayanıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire, dört yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili, geçtiğimiz yıl yaptığı duruşmayla ilgili kararını açıkladı. Büyük Daire, 2’ye karşı 15 oyla, Demirtaş’a yönelik ağır hak ihlalleri olduğuna hükmetti. Türkiye, ilk kez AİHM Büyük Daire tarafından, siyasi nedenlerle tutuklama kararı verildiği gerekçesiyle mahkûm oldu.

T24, 22/12/ 2020 https://t24.com.tr/haber/aihm-buyuk-daire-demirtas-in-derhal-tahliye-edilmesi-gerektigine-hukmetti-tutuklulugu-siyasi-nedenlere-dayaniyor,922187

5.2-Eski AİHM Yargıcı Türmen, Demirtaş kararını T24’e yorumladı: Sadece Demirtaş için değil, diğer vekiller için de kapı açıyor

"Karar sadece Demirtaş’ın hemen serbest bırakılması gerektiğini söylemiyor. Bunu zaten yapması gerektiğini vurguluyor"

T24, 23/12/ 2020 2020  https://t24.com.tr/haber/eski-aihm-yargici-turmen-demirtas-kararini-t-24-e-yorumladi-sadece-demirtas-icin-degil-diger-vekiller-icin-de-kapi-aciyor,922201

5.3-Erdoğan AİHM'e "ikiyüzlü", Demirtaş'a "terörist" dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in Demirtaş kararı hakkında "Bu adımlar siyasidir. Karar, resmen çifte standarttır, hatta ikiyüzlülüktür" dedi.

Bianet, 23/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/siyaset/236475-erdogan-aihm-e-ikiyuzlu-demirtas-a-terorist-dedi

5.4-Sevilay Çelenk / Akıllı olun! AİHM kararının kıymetini bilin

AKP iktidarının, bu ülkeye hezimetten başka hiçbir şey getirmemiş baskıcı iktidar uygulamalarını terk etmesi için gerçekten de bir şans bu. Bunca kışkırtılmış bir kutuplaşma atmosferinden “hata yapmışız” diyerek dönülemiyorsa, al sana AİHM kararı. İstenirse yine “Bağrımıza taş basarak” diye söze başlansın, AKP toplumu o taşı da alır ve elini göğsüne koyup “Eyvallah” eder. AKP kendi seçmenini de düşünmeli ve ona böyle bir şans yaratmalı bence.

Gazete Duvar, 24/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/akilli-olun-aihm-kararinin-kiymetini-bilin-makale-1508127

5.5-23 barodan 'Demirtaş' çağrısı: Hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilmeli

Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 23 baro, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönünde ortak açıklama yaparak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bağlayıcı olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Bir hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir" denildi.

T24, 25/ 12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/23-barodan-demirtas-cagrisi-hukuk-devleti-olmanin-geregi-olarak-aihm-karari-derhal-yerine-getirilmeli,922812

5.6-Mahsuni Karaman: Çok sürmez, Demirtaş serbest bırakılacak

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman’a göre AİHM'nin Demirtaş kararı çok geçmeden uygulanmak zorunda. Karaman, AİHM kararının Leyla Güven, Selma Irmak dâhil DTK faaliyetleri yüzünden tutuklanan siyasetçileri etkileyeceğini söylüyor. Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca Türkiye’nin AİHM kararlarına uymak zorunda olduğunu, bu düzenlemenin AKP döneminde eklendiğini hatırlatan Karaman, elinize taş alıp attıktan sonra ‘taşın düşüp düşmeyeceği beni bağlamaz’ diyebilir misiniz?" diye soruyor.

İrfan Aktan,Gazete Duvar, 26/12/2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/mahsuni-karaman-cok-surmez-demirtas-serbest-birakilacak-makale-1508351

5.7-ANTALYA BAROSU'NDAN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI “AİHM kararları bağlayıcıdır”

Antalya Barosu yaptığı açıklamada, " Anayasamızda yer alan hüküm açıktır. AİHM tarafından verilen kararlar öncelikli ve bağlayıcıdır" ifadelerine yer verdi.

Bianet,28/12/2020 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236718-aihm-kararlari-baglayicidir

5.8-Anayasa Hukuku Profesörü Eroğul: AİHM kararlarına uyulmazsa Türkiye, Avrupa Konseyi’nden ihraç edilebilir

Emekli Anayasa Profesörü ve Öğretim Üyesi Cem Eroğul, AİHM’in kararlarına uyulmaması durumunda Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye ile ilgili bir siyasi müzakere süreci başlatılabileceğini ve işin sonunun ihraca kadar varabileceğini söylüyor.

Berkant Gültekin /Söyleşi, BirGün, 28/ 12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/anayasa-hukuku-profesoru-erogul-aihm-kararlarina-uyulmazsa-turkiye-avrupa-konseyi-nden-ihrac-edilebilir-328258

5.9-Fikret İlkiz / AİHM kararlarında Türkiye aleyhine iki ayrı ilk

AİHM kararı için aleyhe söylenenler kızgınlıktan öteye geçmeyen boşuna öfkelenmedir. Ama, asla önemsiz değildir. Katlanmak zor tabii; hapiste tutulmasına rağmen bir muhalefet partisinin eş başkanının bireysel başvurusu nedeniyle bağımsız ve tarafsız dediğiniz yargı kararlarınız yüzünden Türkiye’nin AİHM kararıyla hak ihlalinde bulunduğunun tespiti çok kötü…

Bianet, 28/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/siyaset/236666-aihm-kararlarinda-turkiye-aleyhine-iki-ayri-ilk

5.10-Demirtaş ve 107 kişi hakkında Kobanê iddianamesi hazırlandı

Ankara Başsavcılığı, AİHM’in 22 Aralık'ta ‘derhal tahliye edilmesi gerektiği’ yönünde karar verdiği Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 kişiyle ilgili iddianame hazırladı. AİHM’den 10 gün sonra Kobanê olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheliler için “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “37 kez adam öldürme” başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.

Gazete Duvar, 30/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/demirtas-ve-107-kisi-hakkinda-kobane-iddianamesi-hazirlandi-haber-1508821

6-EKONOMİYE BAKIŞ

6.1-Ümit Akçay / Albayrak’ı götüren büyüme

Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 6.5, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 15.6 büyüdü. İktidarın ‘geleceğe kaçış’ girişimi, daha önceki denemelerinde olduğu gibi yine Türkiye kapitalizminin yapısal sınırlarına çarparak TL’nin hızla değersizleşmesi ve ithalattaki hızlı artış olarak geri döndü.

Gazete Duvar, 01/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/albayraki-goturen-buyume-makale-1505983

6.2-Mustafa Durmuş / Son yapılandırma kanunu devletin sosyal sınıflarla olan ilişkisine ayna tutuyor

Torba kanun ile çıkartılan vergi, prim afları ve özellikle de varlık affı devletin bölüşüm ilişkilerine sermaye sınıfı lehine yapmış olduğu müdahalenin en somut göstergesidir

T24, 01/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/son-yapilandirma-kanunu-devletin-sosyal-siniflarla-olan-iliskisine-ayna-tutuyor,28892

6.3-Erinç Yeldan / Krize karşı paketler ve büyüme

Covid-19 salgınının etkileri -ne yazık kitüm dünya ekonomilerini şiddetle etkilemeye devam ediyor. 2020’nin son ayına girerken, yıl boyunca ülkelerin salgının yarattığı olumsuz koşullara karşı ne gibi iktisadi tedbirler aldığını ve bu tedbirler altında elde edilmiş olan ekonomik performansı kısaca değerlendirmenin yerinde olacağını düşünmekteyim.

Cumhuriyet,02 /12/ 2020  https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/erinc-yeldan/krize-karsi-paketler-ve-buyume-1795426

6.4-AKP bindiği dalı kesti (Söyleşi)

Pandemi döneminde yalnız bırakılan esnaf, iktidardan destek bekliyor. İktidardan şikâyetçi olan küçük işletmecinin politik eğilimleri değişti mi? Esnafın AKP’den vazgeçmesine neden olacak koşullar gerçekleşti mi? Prof. Dr. Metin Özuğurlu yanıtladı.

Havva Gümüşkaya,  BirGün, 02/12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/akp-bindigi-dali-kesti-325068

6.5-Korkut Boratav / 2020 sonbaharı: Dış kırılganlıklarda zirve

Türkiye bu yolun sonundadır: Ya, gerçek bir IMF programı içinde kemer sıkma; en az iki yıl daha küçülme… Ya da ödemeler dengesi krizi; ithalat tıkanması; artan yoksullaşma…

soLGazete, 04/12/2020  https://sol.org.tr/yazar/2020-sonbahari-dis-kirilganliklarda-zirve-20747

6.6-Ensar Yılmaz / İnşaatın politik ekonomisi: İnşaat sadece inşaat değildir

Son dönemlerde Türkiye’nin hemen hemen her ilinde yükselen binaların önemli bir kısmı boştur. Bu durum, büyük oranda inşaat şirketlerinin aşırı üretimi sonucu oluşan bir arz fazlası durumudur (talep eksikliğinden ziyade). Satılan malın niteliği, yani dayanıklı bir mal olması, şirketlere bekleme imkanı verdiğinden bir tür fiyat yapışkanlığı ortaya çıkar. Dolayısıyla, arz uzun bir süre talepsiz kaldığından binalar yıllarca boş bekleyebilir.

Gazete Duvar, 05/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/insaatin-politik-ekonomisi-insaat-sadece-insaat-degildir-haber-1506458

6.7-Mustafa Durmuş / Ekonomi gerçekten büyüdü mü?

Böyle giderse, bu geri ödenmeyen krediler bankaları vuracak ve bankacılık krizine yol açacak. Kim bilir belki de adalet böyle tecelli eder

T24, 06/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/ekonomi-gercekten-buyudu-mu,28949

6.8-Esnafı korona değil ekonomik kriz öldürecek (Söyleşi)

Beyoğlu’nda 200’den fazla bar statüsünde mekân dokuz aydır kapalı, beş bini aşkın restoransa son genelgeyle fiilen kapandı. Destek sıfır. Borç diz boyu. Umut yerlerde. Öfke yükseliyor. “Korona ve ekonomik kriz kıskacındaki kafe, bar ve restoranlar” dizisinin son bölümünde, söz Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği başkanı Aydın Kalaycı’da.

Anıl Olcan, Bir+Bir, 05/12/ 2020  https://www.birartibir.org/emek/956-esnafi-korona-degil-ekonomik-kriz-oldurecek

6.9-Korkut Boratav /  'Büyümede dünya rekoru' nasıl kırıldı?

İstihdamın 2,5 milyon civarında düştüğü; ücretlerin GSYH’daki payının gerilediği bir dönemde özel tüketim ve yatırım harcamalarındaki artışlar, toplumun emekçi çoğunluğundan kaynaklanamaz.

soLGazete, 11/12/ 2020  https://sol.org.tr/yazar/buyumede-dunya-rekoru-nasil-kirildi-21285

6.10-Selin Sayek Böke / Kamu zararı, devlet olma sorumluluğu, kamulaştırma…

Hukuk işleyecek. Sosyal devlet çalışacak. Böylesi bir düzen değişikliğini bu iktidar yapmaz. Biz yapacağız. Bu düzen değişiminin kendi iktidarının sonu anlamına geldiğini bilen iktidar bu nedenle buradan kara bir propaganda yürütüyor. Üstelik bunu utanmazca yapıyor! Halkın olanı halkın yapacağımız bu adımları sanki üretici güçlerin malına mülküne el konulacakmış gibi sunuyor.

Gazete Duvar, 11/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/kamu-zarari-devlet-olma-sorumlulugu-kamulastirma-haber-1506940

6.11-Barış Soydan / 15 soruda: Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi nereye gitti?

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi nereye gitti gerçekten? Nasıl gitti? Neden gitti? Merkez Bankası'nı iyi tanıyan kaynaklarıma sordum…

T24, 11/12/ 2020   https://t24.com.tr/yazarlar/baris-soydan/15-soruda-merkez-bankasi-nin-128-milyar-dolar-rezervi-nereye-gitti,29005

6.12-Mustafa Durmuş / Varlık affı: Vergi politikaları büyük servet sahiplerinin hizmetinde

Bizde ise, bırakın çok zenginlerden servet vergisi alınması için her hangi bir çaba gösterilmesini, çıkartılan son torba Kanun ile bazı zenginlerin kayıt dışı servetleri meşrulaştırılıyor. Yani Arjantin en azından Covid-19 bahanesiyle zenginini vergilendiriyor, biz ise vergisini ödememiş zenginleri affediyoruz.

T24,13/12/ 2020 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/varlik-affi-vergi-politikalari-buyuk-servet-sahiplerinin-hizmetinde,29042

6.13-Mustafa Durmuş / Gelirin sadece en altını değil, en üstünü de konuşalım

Sermaye gelirlerine üst sınır konulabilmesinin politik zorluklarının bilincinde olarak, bu zorlukları aşabilmek için emekçi halkların çıkarlarını savunan bir paradigmaya, siyasal programa, kolektif özneye ve bunu hayata geçirmeye kararlı bir politik iradeye ihtiyacımızın olduğu açık

T24, 20/12/2020 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/gelirin-sadece-en-altini-degil-en-ustunu-de-konusalim,29129

6.14-Oğuz Oyan / Yoksulluğun tarihselliği ve sınıfsallığı

Uluslararası finans kuruluşlarının dayattığı istikrar ve yapısal uyum programlarının gelir dağılımını emekçiler aleyhine bozucu ve yoksullaştırıcı etkilerine 1980-2020 arasındaki 40 yıllık dönemde maruz kalan pek çok ülkede yüksek sosyal maliyetler oluşacaktır.

BirGün Pazar, 20/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/yoksullugun-tarihselligi-ve-sinifsalligi-327293

6.15-Yalçın Karatepe  / Alın size faiz artırımı! Başka arzunuz?

Dün Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararını açıkladı. Politika faizi 200 baz puan artırılarak %17’ye çıkarıldı. Böylelikle Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanı olmasından sonra politika faizi toplam 675 baz puan artırılmış oldu. Başka bir hesaplama ile politika faizindeki artış kasım ayından beri toplam %66 oldu. Oldukça cesur bir artış diyebiliriz. “Piyasalarda” oluşan beklentinin bile üzerinde bir artıştan söz ediyoruz. “Piyasa analistlerinin” bu artıştan memnun olduğu görülüyor.

BirGün , 25/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/alin-size-faiz-artirimi-baska-arzunuz-327902

6.16-Ahmet Haşim Köse  / Şirket devletin mali krizine doğru…

Bütçe için “mali kural”, Merkez Bankaları için “bağımsızlık” kuralı küresel finans sermayenin borç yönetimi için tamamlayıcı, olmazsa olmaz kurallarıdır. AKP iktidarı bu iki kurala da işler tıkırında gittiği sürede tümüyle sadık kalmıştır; kırılma noktası 2016’yı izleyerek başlamış, 2019 yılında deyim yerindeyse çökmüştür.

Gazete Duvar, 25/12/ 2020   https://www.gazeteduvar.com.tr/sirket-devletin-mali-krizine-dogru-makale-1508221

 

6.17-Ali Rıza Güngen / Yıllar süren bir yıl biterken

Gelinen nokta 2021’e girerken Türkiye kapitalizminin içinden çıkamadığı sorunların ağırlaşarak yeni yıla taşınması oldu: Sorunlu krediler bazı bankalarda yönetilemez noktalara vardı; TCMB’nin rezerv sorunu, belki saatli bir bomba değil, ancak büyük tahribat gücüne sahip ve Türkiye tarihinin en yüksek işsizlik oranları kaydedilmeye devam ediyor.

Gazete Duvar, 25/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/yillar-suren-bir-yil-biterken-makale-1508169

6.18- Mustafa Durmuş / Bir AKP klasiği: Faizi yükselt, vergisini sıfırla

Her ekonomik sorunun altında faiz lobisi arama çabasının ve buna uygun propagandanın artık toplumda karşılık bulamayacağı bir dönem geldi

T24, 27/12/ 2020 https://t24.com.tr/yazarlar/mustafa-durmus/bir-akp-klasigi-faizi-yukselt-vergisini-sifirla,29222

6.19-Ümit Akçay/ Politika alanı ne zaman genişler?

ABD para politikasının daraltıcı olduğu dönemler, küresel finansal çevrimlerin de daralma dönemine tekabül ediyor. Küresel çevrimlerin daralma dönemine girmesi, Küresel Güney’e gelen sermayenin azalması hatta kimi dönemlerde bu ülkelerden sermaye çıkışlarının yaşanması anlamına geliyor. Bu yaşandığında özellikle sermaye girişlerine bağımlılığı yüksek ülkelerde önce döviz krizleri, ardından da kredi çöküşü ve ekonomik daralma gerçekleşiyor.

Gazete Duvar, 29/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika-alani-ne-zaman-genisler-makale-1508565

7-EMEK CEPHESİ

7.1-Üç konfederasyondan ‘asgari ücret’ açıklaması

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2021 yılı için belirlenecek asgari ücret komisyon toplantısı öncesi açıklama yaptı. Asgari ücretin pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak belirlenmesini talep eden konfederasyon temsilcileri, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir” dedi.

Gazete Duvar, 04/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/uc-konfederasyondan-asgari-ucret-aciklamasi-haber-1506370

 7.2-Türkiye’de madenciler hangi koşullarda çalışıyor?

Türkiye’de Madenciler Günü bu yıl da ağır çalışma koşulları, ölümler ve hak mücadelesiyle anılıyor. İş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden biri olan madencilik, kârlılıkta ise tüm sektörleri geride bırakıyor.

Pelin Ünker, DW Türkçe, 04/12/2020  https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-madenciler-hangi-ko%C5%9Fullarda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor/a-55819370

7.3-Aziz Çelik / Asgari ücrette sosyal devlet şart!

Asgari ücretin önemli bir gündem haline gelmesinin ve ilginin artmasının temel nedeni Türkiye’nin giderek artan bir asgari ücretliler toplumu olması ve ortalama ücret seviyesinin giderek asgari ücrete yaklaşmasıdır.

BirGün, 07/12/2020   https://www.birgun.net/haber/asgari-ucrette-sosyal-devlet-sart-325686

7.4-Milyonlar asgari ücretten mahrum

Türkiye’de asgari ücretlileşme süreci hız kazandı. Yaklaşık 10 milyon işçi, yani tüm ücretli çalışanların neredeyse yarısı, asgari ücret civarında ücret alıyor. 3,3 milyon işçi ise asgari ücrete bile erişemiyor.

BirGün, 08/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/milyonlar-asgari-ucretten-mahrum-325813

7.5-‘Bize çok daha köklü bir çözüm lazım’

Berivan Sert, asgari ücrete bile erişemeyen binlerce kadın emekçiden yalnızca biri. 26 yaşında, Halk Eğitim Merkezi’nde dikiş öğretmenliği yapıyor. Sabit bir aylık geliri yok, çalıştığı saate göre ücret alıyor. Saat ücreti ise 16 lira 50 kuruş.

Rıfat Kırcı, BirGün, 09/12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/bize-cok-daha-koklu-bir-cozum-lazim-325922

7.6-Gamze Yücesan Özdemir / Kadınlar bu karanlığı dağıtabilir

DİSK-AR’ın asgari ücret araştırması, ülkenin ve emekçilerin durumunu çok net ortaya koyuyor. Ama özellikle de kadın emekçilerin durumunu. DİSK-AR raporuna göre kadınların yarısı asgari ücret ve daha düşük ücretlerle çalışıyor. Asgari ücret ile kadınların ortalama ücretleri arasındaki fark giderek azalıyor. Açıktır ki, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizi ve bununla birlikte salgın koşullarını en acımasız, en sert ve en şiddetli deneyimleyenler kadınlardır.

BirGün, 09/ 12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/kadinlar-bu-karanligi-dagitabilir-325923

7.7-DİSK-AR, TÜİK VERİLERİNİ YALANLADI  "İşsizlik oranı yüzde 12,7 değil, yüzde 26,4"

DİSK-AR, işsizlik oranının eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'e gerilediğini açıklayan TÜİK'in verileri için "perdelenmiş veriler" tanımlaması yaptı.

Bianet, 10/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235814-issizlik-orani-yuzde-12-7-degil-yuzde-26-4

7.8-Yalçın Karatepe / Asgari ücret ve gelir vergisi

Asgari ücrete ilişkin yapılan tartışmalara baktığımızda çok sık duyduğumuz bir talep asgari ücretin gelir vergisinden muaf olmasıdır. Başlangıçta kulağa hoş gelebilir. Zaten minimum düzeyde ücret geliri elde edenlerin bir de bu gelir üzerinden vergi ödüyor olmaları hiç makul değil ve açıklaması da çok zor bir durumdur. Ancak asgari ücretin vergiden muaf olması yeterli bir talep değildir. 

BirGün, 11/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/asgari-ucret-ve-gelir-vergisi-326154

7.9-Fabrikalaşan cezaevleri: "Endüstriyel kompleks oluşturuldu"

Türkiye'de 60 binden fazla mahkum, Adalet Bakanlığı'na bağlı işyurt kurumlarında çalıştırılıyor. Elde edilen gelirin sadece yüzde 2'si yevmiye olarak ödeniyor. Araştırmacılara göre, kurumlar için Sayıştay denetimi şart.

Burcu Karakaş, DW Türkçe, 11/12/2020  https://www.dw.com/tr/fabrikala%C5%9Fan-cezaevleri-end%C3%BCstriyel-kompleks-olu%C5%9Fturuldu/a-55900591

7.10-Aziz Çelik /  Asgari ücrette hükümet hakem değil taraftır

Hükümet en büyük işveren olarak 1 milyon 200 bin kamu işçisi, söz konusu asgari ücret görüşmelerinde yer alıyor. Bakan Selçuk’un söylediği gibi “Biz hakemiz, taraf değiliz” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Asgari ücretin esas sorumluluğu mevcut sistemde hükümete aittir

BirGün, 14/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/asgari-ucrette-hukumet-hakem-degil-taraftir-326515

7.11-Taner Akpınar: Sorunun yaratıcısından soruna çözüm olmasını istiyoruz

'Sermayenin Yeni Hafif Piyadeleri' kitabının yazarı Taner Akpınar, Türkiye’de birçok çevrenin göçmen işçileri çalışma koşullarını kötüleştirmek ve yerli işçilerin ücretlerini düşürmekle suçladıklarını ifade ediyor ve ekliyor: “Şu gözden kaçıyor: Zaten kaçak göçmen işçilerinin buraya getirilmesinin temel nedeni bu. Sermaye; işçi sınıfının çalışma koşullarını aşağı çekmek, ideolojik olarak işçi sınıfını kamplara bölmek için bu stratejiden ziyadesiyle istifade eder.”

Gazete Duvar, 18/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/taner-akpinar-sorunun-yaraticisindan-soruna-cozum-olmasini-istiyoruz-haber-1507608

7.12-Gamze Yücesan Özdemir / Sefaletin nedeni: Büyüyen işsizlik mi göreli artı nüfus mu?

Ne zaman ki sefalet ve umutsuzluk içinde olanlar geleceği talep eder, öyle bir sarsılır ki dünya. Tüm adaletsizlikleri, eşitsizlikleri yok etme imkanı ve ihtimali doğar.

soLGazete, 21/12/ 2020 https://sol.org.tr/yazar/sefaletin-nedeni-buyuyen-issizlik-mi-goreli-arti-nufus-mu-22003

7.13-Aziz Çelik / Asgari ücret için grev haktır

Masanın arkasına işçilerin, toplumun iradesini de yığmak lazım. Asgari ücretin insanca bir düzeye yükseltilmesi için 24 saatlik bir genel iş bırakma eylemi neden olmasın? Aksi halde 2021 asgari ücret artışı yine eski tas eski hamam olmaktan öteye gitmeyecek.

BirGün, 21/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/asgari-ucret-icin-grev-haktir-327406

7.14-DİSK BAŞKANI ARZU ÇERKEZOĞLU - "Asgari ücret ortalama ücret haline geldi"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi bianet'e konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Hiçbir biçimde demokratik olmayan, bir toplu pazarlıkla ilgisi olmayan, aslında gerçek bir müzakere süreci bile olmayan bir belirleme süreci var.

 

Selay Dalaklı,  Bianet, 24/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236493-asgari-ucret-ortalama-ucret-haline-geldi

7.15-Ahmet  Saymadi / Küresel bencillik ve bireysel bencillik kıskacındaki yoksullar

Sadece kendiniz için değil herkes için en iyi sağlığı, herkes için en iyi eğitimi herkes için en iyi aşıyı, herkes için en iyi gıdayı savunmazsanız, bunlara herkesin ulaşabilmesi için çabalamazsanız bir yere varılamaz. Eğitimli orta sınıf insanlar kent yoksullarıyla, kent emekçileriyle dayanışmanın yollarını mutlaka bulmalı.

Gazete Duvar,25/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/kuresel-bencillik-ve-bireysel-bencillik-kiskacindaki-yoksullar-haber-1508226

7.16-TURİZM, EĞLENCE VE HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI –TEHİS KURULDU -Kendimizi ve neşeyi örgütleyeceğiz

Salgının en sert vurduğu alanlardan eğlence ve konaklama sektörü emekçilerinin birçoğu desteksiz, güvencesiz işsiz kaldı. Sorunları salgınla katlandı, bıçak kemiğe dayandı. Canına kıyanlar oldu. Bu gidişata dur demek için bir araya gelen çalışanlar Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası’nı (TEHİS) kurdu. Kurucu ekipten, sözcüler Tolga Kubilay Çelik ve Hazal Kayci’den sektördeki sömürü çarkını, mevcut sendikaların zaaflarını ve bağımsız TEHİS’in hedeflerini dinliyoruz.

Bekir Avcı, 1+1, 25/12/2020  https://www.birartibir.org/emek/975-kendimizi-ve-neseyi-orgutleyecegiz

7.17-Her Yer Seri Direniş

Sadece Fukara Tahir, Yalınayak İsmet öncü değildir, Ereğli işçisi de öncüdür. Yalnız büyük direnişlerin değil fabrikada her gün bir branşta birini bitirip öbürünü başlattıkları seri direnişlerin de öznesidirler. 60’larda Ereğli’de işçi olmak, sadece kendisine değil bütün sınıfına ve kendinden sonra geleceklere yepyeni bir yol açmak demektir. Ereğli işçisi, Türkiye işçi sınıfına bir değil binlerce tohum bırakmıştır.

Zafer Aydın/Söyleşi, BirGün Pazar, 27/12/2020 https://www.birgun.net/haber/her-yer-seri-direnis-328128

7.18-İşçilerden asgari ücret protestosu: Açlığa mahkum ettiniz

Asgari ücret günlük 17, aylık 500 liralık artışla 2825 liraya yükseltildi. İşçi sendikaları hükümete tepki gösterirken, çeşitli illerde eylem yapan DİSK'ten, "Bu ülkenin işçisini, emekçisini sefalet ücretiyle açlığa mahkum ettiniz" açıklaması geldi.

Gazete Duvar,28/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/iscilerden-asgari-ucret-protestosu-acliga-mahkum-ettiniz-haber-15085433

 

7.19-Aziz Çelik /Çalışma hakkı, ayrımcılık ve akademik ihraçlar: OHAL Komisyonu yargı kararlarına uymalıdır

2021’de OHAL Komisyonu daha da gecikmeksizin AYM ve ceza mahkemelerinin kararlarının gereğini yerine getirmeli ve imzacı akademisyenler için gecikmeksizin görevlerine iade kararı vermelidir.

BirGün, 28/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/calisma-hakki-ayrimcilik-ve-akademik-ihraclar-ohal-komisyonu-yargi-kararlarina-uymalidir-328246

7.20-DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: 3 milyon işçi asgari ücretin altında; hükümet işçiyi sefalete mahkum etmiştir

Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücreti '2 bin 825 lira 90 kuruş' olarak açıklandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "3 milyon işçi asgari ücretin altında ücret alıyor; hükümet işçiyi sefalete mahkum etmiştir" diye konuştu. 

Barış Soydan, T24, 28/12/ 2020  https://t24.com.tr/video/disk-genel-baskani-cerkezoglu-3-milyon-isci-asgari-ucretin-altinda-hukumet-isciyi-sefalete-mahkum-etmistir,35027

8-KADINLARIN GÜNDEMİ

8.1-Nur Sürer: Bana şiddet uygulansa karşılık veririm

Oyuncu Nur Sürer, yetkililerin yaptığı “şiddet azaldı” açıklamasını hayretle karşıladığını belirterek, “Şiddeti normalleştirenlere karşı birlikte mücadele edelim” diyor.

Evrim Kepenek, Bianet,  01/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/235237-nur-surer-bana-siddet-uygulansa-karsilik-veririm

8.2-Adalet Atlası'nın 8. bölümü yayında: Adaletin cinsiyeti var mıdır?

Tarihçi Leyla Kayhan Elbirlik, feminist avukat Meriç Eyüpoğlu ve Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez Osmanlı’dan bugüne gelerek boşanmaları konuştu

T24, 03/12/2020  https://t24.com.tr/haber/adalet-atlasi-nin-8-bolumu-yayinda-adaletin-cinsiyeti-var-midir,918463

8.3-ERKEK ŞİDDETİ KASIM 2020 Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

Kasım’da da kadınlar, erkek şiddetiyle mücadele etmek için yargıya başvurdu. Yargıda elde edilen kazanımlar, şiddet uygulayan erkeklere verilen cezalar, dikkat çeken yargı kararları.

Evrim Kepenek Ege Öztokat, Bianet, 03/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/235351-kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor

8.4- 'İstedikleri kadar duvar örsünler feminizm evlerin içine girecekti' (Özel Haber)

Feminizm, 'patriyarkanın son kalesi' aile içine ne kadar girebildi? Feminist yazar Gülfer Akkaya, “İdeoloji olarak fark etmeksizin, sağ, sol erkekler feminizmi aile içine sokmamak için gard aldılar ama istedikleri kadar duvar örsünler feminizm evlerin içine zaten girecekti” diyor. Sosyolog Feyza Akınerdem ise “Kâh popüler kültür kâh feminist politika her ikisinden de kadınların çok şey öğrendiklerine, evin içini dönüştürmeye çalıştıklarına kendi araştırmalarımdan şahidim” diyor.

Filiz Gazi, Gazete Duvar,04/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/istedikleri-kadar-duvar-orsunler-feminizm-evlerin-icine-girecekti-haber-1506324

8.5-Handan Uslu: Türkiye’de kadın olmak demek sürekli bir var olma mücadelesi demek (Söyleşi+Video)

Handan Uslu’nun yönettiği, toplumun ve medyanın kadına yönelik şiddete olan katkısını ve etkisini sorgulayan “Hegemonya” belgeseli 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü izleyiciyle buluştu. Yönetmen Uslu ile "Hegemonya"yı konuştuk.

Gazete Duvar, 05/12/2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/handan-uslu-turkiyede-kadin-olmak-demek-surekli-bir-var-olma-mucadelesi-demek-haber-1506112

8.6-Şirin Tekeli, kadınları cesaretlendirmeye devam ediyor

Bugün, özellikle sevgili Füsun Ertuğ’un anlatımları ve tüm konuşmacılar, Şirin Tekeli’nin yarattığı “müştereklerin” kök saldığını ve kadınlar arası aktarımın önemini gösteriyor.

Evrim Kepenek,Bianet, 06/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/235539-sirin-tekeli-kadinlari-cesaretlendirmeye-devam-ediyor

8.7-Litvanya’yı kadınlar yönetecek

Başbakan seçilen Ingrida Šimonytė, ilke kez kadınların liderlik ettiği partilerle kurulan bir koalisyon hükümetiyle ülkeyi yönetecek.

Bianet, 08/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/235678-litvanya-yi-kadinlar-yonetecek

8.8-Tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş'ın 'özrü' kabul görmedi

Yazar Pelin Buzluk ve çok sayıda kadın, Hasan Ali Toptaş tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Açıklamada bulunan Toptaş, "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" dedi. Ancak bu açıklama da Toptaş'a yönelik tepkiyi dindirmedi.

T24,10/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/tacizleri-ifsa-edilen-yazar-hasan-ali-toptas-in-ozru-kabul-gormedi,919812

8.9-KADINLARIN İLETİŞİM VE ÖRGÜTLENME AĞI: EKMEK VE GÜL -Çokluğun, şevkin, azmin hikâyesi

Bir televizyon programı olarak başladı, ama daha fazlasıydı. Hayat TV 2016’da KHK ile kapatılınca bir internet sitesi-televizyonu oldu. Kuruluşundan beri bir kadın iletişim ve örgütlenme ağı olarak hareket eden ve örnek bir alternatif medya haline gelen Ekmek ve Gül’ü editörlerden Sevda Karaca anlatıyor.

Bekir Avcı, Söyleşi, Bir+Bir, 11/12/2020  https://www.birartibir.org/emek/961-coklugun-sevkin-azmin-hikayesi

8.10-Evrim Kepenek/  Biraz da erkekler uyumasın!

Kadınlar açısından içinden içinden konuşma hali, “sessizlik duvarı” yıkıldı, “Pandora’nın kutusu” tam olarak açılmadı belki ama bu kez en azından büyük bir hasar aldı.

Bianet, 13/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/235923-biraz-da-erkekler-uyumasin

8.11-Tacizleri ifşa edilen Hasan Ali Toptaş ‘kadın beyanı’nı hedef aldı, özrünü reddetti

Geçtiğimiz günlerde tacizleri ifşa olan Hasan Ali Toptaş, sosyal medyadan kendi imzasıyla yayınladığı ve sonrasında sildiği özür metnini reddederek 'kadın beyanı'nı hedef aldı. Toptaş, sosyal medyada tepkilere neden olan açıklamalarında, "Kadının beyanını esas almanın bu ülkede nelere yol açtığını da gördük... Vicdanım rahat..." dedi.

Gazete Duvar, 13/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/tacizleri-ifsa-edilen-hasan-ali-toptas-kadinin-beyanini-esas-almanin-bu-ulkede-nelere-yol-actigini-da-gorduk-haber-1507165

8.12-Yorum: Tacizin sonu ifşayla gelir

Yazar Toptaş kendisiyle ilgili taciz ifşasının ardından önce özür diledi, sonra "Özür dilemedim" dedi. Beş kadın ise aynı gün ifşayı biraz daha detaylandırdı. Banu Güven sosyal medyada taciz ve ifşa tartışmasını yazdı.

Banu Güven, DW Türkçe,13/12/ 2020 https://www.dw.com/tr/yorum-tacizin-sonu-if%C5%9Fayla-gelir/a-55924776

8.13-Selçuk Candansayar /  Errkeklikten özgürleşmek

Geçen hafta sosyal medyada Leyla Salinger, Hasan Ali Toptaş ile ilgili bir ifşa çağrısı yaptı. Kısa sürede çok sayıda kadın Toptaş’ın cinsel tacizine/ girişimine maruz kaldıklarını beyan ettiler. Sonrası bir kıvılcımla parlayan isyan dalgasıydı. Bir mitingde yükselen pankart, hızla sloganlaştı; “uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye…”

BirGün, 14/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/errkeklikten-ozgurlesmek-326510

8.14-Kadınlar adaleti neden sosyal medyada arıyor?

Türkiye'de kadınlar günlerdir sosyal medyada yaşadığı tacizleri paylaşarak sesini duyurmaya çalışıyor. Kadın örgütlerine göre yasal yolların tıkanması nedeniyle kadınlar, ifşa yoluna başvuruyor.

Pelin Ünker, DW Türkçe, 14/12/ 2020 https://www.dw.com/tr/kad%C4%B1nlar-adaleti-neden-sosyal-medyada-ar%C4%B1yor/a-55939855

8.15-Sevilay Çelenk ile Yeri Gelmişken  – Kadınların öfkesi: Çünkü çare kalmadı

Yeri Gelmişken’de Hasan Ali Toptaş’a yönelik taciz suçlamalarını takip eden dönemde, taciz ve ifşa meselesi çerçevesindeki tartışmalar ve kadınların haklı öfkesi değerlendiriliyor. Sevilay Çelenk öfkeyi dışa vuran ifşalara erkeklerin yükselttiği itiraz ile cinsel şiddet karşısındaki erkek sessizliğinin ve görmezden gelmenin aynı erkeklik ittifakının sonucu olduğunu tartışıyor. İfşa ve bu çerçevedeki söz patlamasının cezasızlığın yol açtığı “Çünkü çare kalmadı” duygusu ile ilişkisi de tartışılan konular arasında.

Medyascope, 15/12/ 2020 https://medyascope.tv/2020/12/15/sevilay-celenk-ile-yeri-gelmisken-55-kadinlarin-ofkesi-cunku-care-kalmadi/

8.16-Onaltıncı Kadın Kadına Öykü Yarışması için başvurular başladı

Kaos GL’nin 16. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular açıldı. Yarışmada bu senenin teması “Ev” olarak belirlendi.

Gazete Duvar, 18/ 12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/16-kadin-kadina-oyku-yarismasi-icin-basvurular-basladi-haber-1507667

8.17-MODERN TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜŞÜNCE / FEMİNİZM “Feminizme kopuş teorisi işlemiyor”

"Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 10 / Feminizm" kitabının editörleri Feryal Saygılıgil, Nacide Berber “Kitap feminizmin umudunu perçinledi” diyor.

Evrim Kepenek, Bianet,19 /12/ 2020  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236251-feminizme-kopus-teorisi-islemiyor

8.18-Emre Yeksan / ESERLERİ SANATÇILARINDAN AYIRABİLİR MİYİZ?- Bir diyalektik sıçrama tasavvuru

Sevdiğimiz, esinlendiğimiz, feyz aldığımız bir edebiyatçı, bir sanatçı benimsediğimiz değerleri kökten ihlâl eden bir fiilin faili olursa ne yapmalı? Yaratıcısıyla birlikte eserleri de silmeli mi, eserlerle yaratıcısını ayırıp failin eserleriyle muhabbeti sürdürmeli mi? Zor sual, kolay cevabı yok. Belki de suali değiştirmeli. Buyurun tartışmaya...

Bir+Bir, 20/12/ 2020  https://www.birartibir.org/kultur-sanat/971-bir-diyalektik-sicrama-tasavvuru

8.19-Yiğit Bener /  Biz 'erkek'ler…

Tacizcilerle “hemcins” olmak nasıl bir duygu? Cinsiyetimizin ve cinselliğimizin hep tacizle, şiddetle anılması, ilkellikle damgalanması? Sahi, biz erkekler… Bu muyuz? Neden? Yok mu çaresi?

Artı Gerçek, 21/ 12/ 2020  https://artigercek.com/yazarlar/yigit-bener/biz-erkek-ler

8.20-Ebru Pektaş /  İfşa Hareketi: Liberal-dijital aktivizm mi, yeni bir olanak mı?

Son haftalarda sosyal medyada başlayıp ana akım medyaya da sıçrayan “ifşa tartışmalarını” takip etmişsinizdir. Failler ve mağdurlar konuştu. Konuyu çeşitli boyutlarıyla ele alan, birbirinden farklı tezlere sahip yazılar yazıldı. Denebilirse konu biraz da demlendi artık. Buradan kimi tartışma başlıklarına uzanmak kolaylaşmış bulunuyor.

İleri Haber, 22/12/2020  https://ilerihaber.org/yazar/ifsa-hareketi-liberal-dijital-aktivizm-mi-yeni-bir-olanak-mi-120949.html

8.21-Berrin Sönmez / Sahte adresli kitapçıkla TBMM'de kadın düşmanlığı

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 İptal Edilsin başlıklı kitapçıkla feminist örgütlere, feminizmin ‘sosyal bölücülük’ olduğu iddiasıyla propaganda yapmak, gerçekten kara ödül verilmesi için yeterli. Diğer yandan kadın haklarının yok edilmesi istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi kadın milletvekillerine gönderilmekle de ödül almaya hak kazanmış durumda.   

Gazete Duvar,27/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/sahte-adresli-kitapcikla-tbmmde-kadin-dusmanligi-makale-1508413

8.22-Yerelde çalışan kadın gazeteciler: İlk soru 'Evli misiniz?'

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğini en çok deneyimlediği iş sektörlerinden biri medya. Kadın gazeteciler maaş eşitsizliği, sözleşme ve sosyal güvence eksikliği, adaletsiz iş yükü, mobbing, cinsel taciz ve şiddet gibi hak ihlallerine maruz kalıyor. Kadın gazetecilerin yaşadıkları sorunlar Medya Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı “Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak” raporunda anlatıldı.

Filiz Gazi,Gazete Duvar,29/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/yerelde-calisan-kadin-gazeteciler-ilk-soru-evli-misiniz-haber-1508584

8.23-Sevilay Çelenk ile Yeri Gelmişken : Sanatçının ifşasından sonra eserleriyle ilişkimiz

Sevilay Çelenk, Yeri Gelmişken’de edebiyat-sanat alanında yakın zamanda yaşanan ve Türkiye’nin #Metoo hareketi olarak değerlendirilen ifşa olayları etrafındaki dayanışmayı ve farklı tartışmaları ele almaya devam ediyor. Bu bölümde tartışılan konu sanatçılardan, yazarlardan ya da yaratıcılardan haklı nedenlerle duygusal olarak koptuğumuzda veya onları terk ettiğimizde onların ürettikleriyle ilişkimizin nasıl olacağı konusunu tartışıyor.

Medyascope,29/12/2020 https://medyascope.tv/2020/12/29/sevilay-celenk-ile-yeri-gelmisken-56-sanatcinin-ifsasindan-sonra-eserleriyle-iliskimiz/

8.24-Kadın cinayetleri niye bitmiyor?

Türkiye’de bir günde dört kadın cinayeti işlendi. Cinayetlerin takipçisi olup, katiller için ağır cezalar isteyen hükümete tepkiler yağıyor. Uzmanlar "İstanbul Sözleşmesi uygulansın" diyor.

Hilal Köylü, DW Türkçe,30/12/2020 https://www.dw.com/tr/kad%C4%B1n-cinayetleri-niye-bitmiyor/a-56099506

8.25-2020: Patriyarkaya da pandemiye de feminist mücadele

Kadınlar, 2020'ye erkek şiddeti ile başladı, İstanbul Sözleşmesi’ni savundu, çocukların istismarcılar ile evlendirilmemesi için mücadele etti. Yılı, pandemi koşullarında belirginleşen eşitsizliklere karşı protestolarla bitiren kadınlardan, 2021'e mesaj net: "Uykularınız kaçsın"

Bianet, 31/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236406-2020-patriyarkaya-da-pandemiye-de-feminist-mucadele

9-GAZETECİLİK/ GAZETECİLER

9.1-Medya Ombudsmanı Bildirici: Haberlerde Türkiye, 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nın şampiyonu gibi sunuluyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, haberlerde Türkiye'nin 36. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası’nın şampiyonu gibi gösterildi, Türkiye takımının, sadece altı ülke takımının katıldığı kategoride 3 çember + 2 çift labut dalında birinci olduğunun altını çizdi.

T24, 02/12/2020  https://t24.com.tr/haber/medya-ombudsmani-bildirici-haberlerde-turkiye-36-avrupa-ritmik-jimnastik-sampiyonasi-nin-sampiyonu-gibi-sunuluyor,918179

9.2-Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) : Türkiye'de gazeteciler baskı kıskacında

Uluslararası basın örgütlerinin hazırladığı raporda "170 gazetecinin cezaevinde bulunduğu 2017'de, en yüksek seviyesine ulaşan tutuklu gazeteci sayısında ciddi bir azalma oldu. Bugün parmaklıklar ardında 77 gazeteci var. Bu gelişmeye rağmen Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden biri" denildi.

Bianet, 02/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/medya/235354-ipi-turkiye-de-gazeteciler-baski-kiskacinda

9.3-Ragıp Duran / 'Görsel düşünce şeklimizi devrimcileştirelim'

İtalyalı aktivist-sanatçı Gianluca Costantini, karikatür ve çizimleriyle dünyanın dört bir köşesinde İnsan Hakları meselesini gündeme getiriyor, gözümüzün içine sokuyor. Türkiye dahil…

Artı Gerçek, 03/12/ 2020  https://artigercek.com/yazarlar/ragipduran/gorsel-dusunce-seklimizi-devrimcilestirelim

9.4-Meslek örgütleri RTÜK'ün Habertürk'e verdiği cezayı kınadı

TGC ve Basın Konseyi RTÜK'ün Habertürk'e verdiği cezayı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.

Bianet, 03/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/medya/235446-meslek-orgutleri-rtuk-un-haberturk-e-verdigi-cezayi-kinadi

9.5-Dayanışma Meclisi'nden 'İletişim ve Medya' raporu

Dayanışma Meclisi'nin ülke gündemini değerlendirdiği raporlarına bir yenisi eklendi. İletişim ve Medya Raporu bugün yayınlandı.

soLGazete, 04/12/2020 https://sol.org.tr/haber/dayanisma-meclisinden-iletisim-ve-medya-raporu-20782

9.6-Ragıp Duran / Yarının özgür medyası

Devletin iflas ettiği, Saray rejiminin çöküş sürecinde, bugünden yarını, geleceğin medyasını tasarlamak için olumlu bir adım atılıyor. Hayırlı olsun!

Artı Gerçek, 07/12/ 2020 https://artigercek.com/yazarlar/ragipduran/yarinin-ozgur-medyasi

9.7-Ayşegül Doğan: Haksızlığa uğratılan tek gazeteci değilim

'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan gazeteci Ayşegül Doğan "Bir insanın kendi masumiyetini ya da suçsuzluğunu ispat etme durumunda bırakılması hukuki anlamda sorunluyken bir de gazeteciliğimi kanıtlamaya çalıştım" diyor.

Hikmet Adal , Bianet, 11/12/2020  https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/235862-aysegul-dogan-haksizliga-ugratilan-tek-gazeteci-degilim

9.8-ATÖLYE BİA / TEMEL GAZETECİLİK ATÖLYESİ - ARALIK 2020 -ODTÜ Medya Topluluğu'yla gazetecilik ve hak odaklı habercilik konuşuldu

Atölye BİA’nın ODTÜ Medya Topluluğu ile birlikte düzenlediği “Temel Gazetecilik Atölyesi”nin ilk iki günü 12-13 Aralık’ta 50 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Bianet, 14/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/bia-egitimleri/235966-odtu-medya-toplulugu-yla-gazetecilik-ve-hak-odakli-habercilik-konusuldu

9.9-Medya Ombudsmanı Bildirici: İktidar medyasının görmemesi kurtarmadı, eleştirel medya EPDK’ya geri adım attırdı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde eleştirel medya sayesinde geri adım atıldığını belirtti.

T24, 16/ 12/ 2020 https://t24.com.tr/haber/medya-ombudsmani-bildirici-iktidar-medyasinin-gormemesi-kurtarmadi-elestirel-medya-epdk-ya-geri-adim-attirdi,920928

9.10-Ragıp Duran / Zalimle mazlumun kavgasında gazeteci

Her doğru bilgi/olgu, haber değeri taşımaz. Haberin içeriği kadar zamanlaması, konumlanması, büyük resim içindeki işlevi önemli. Gazetecilik, ince ve meşakkatli bir uğraş vesselam.

Artı Gerçek, 17/ 12/ 2020  https://artigercek.com/yazarlar/ragipduran/zalimle-mazlumun-kavgasinda-gazeteci

9.11-Ragıp Duran /  KÜRESEL MEDYA GEZİNTİSİ - Pandemide mandepsi

Pandemi doludizgin, medyaya yansıması karmaşık. Charlie Hebdo katliamının sanıkları hüküm giydi, derginin suçsuzluğu tescil edildi. James Baldwin yine güncel, 2020’nin ve son yirmi yılın “En İyiler” listeleri revaçta. Buyurun haftalık küresel medya gezintisine... 

Bir+Bir, 20 /12/ 2020  https://www.birartibir.org/a-dan-x-e/969-pandemide-mandepsi

9.12-Gazeteciler İçin Etik Sözlüğü: ‘Topluma karşı sorumluluğunuzu aklınızdan çıkarırsanız sözcükleri silaha dönüştürebilirsiniz’

Gazeteciler İçin Etik Sözlüğü’nü, gazetecilikte etiği ve medya dili-iktidar ilişkisini sözlüğü hazırlayanlar arasında bulunan Doç. Dr. Tezcan Durna ve Dr. Vahdet Mesut Ayan İleri’ye yorumladı.

İleri Haber, 22/12/ 2020  https://ilerihaber.org/icerik/gazeteciler-icin-etik-sozlugu-topluma-karsi-sorumlulugunuzu-aklinizdan-cikarirsaniz-sozcukleri-silaha-donusturebilirsiniz-120967.html

9.13-Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

MİT TIR'ları davasında yargılanan gazeteci Can Dündar'a, 'casusluk' ve 'örgüte yardım' iddiasıyla 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Artı Gerçek, 23/12/ 2020  https://artigercek.com/haberler/can-dundar-a-27-yil-6-ay-hapis-cezasi

9.12-Cengiz Çandar / Altan Abi

Altan Abi, kendimi gazetecilik mesleğinde hep senin çömezin saydım. Adı konmamış, kayıtları açılmamış Altan Öymen Gazetecilik Okulu'nun bir öğrencisi olmaktan hep onur duydum. Sanırım beni mezun etmişsindir. Sağ ol. Meslekte 70 yaşını devirdin. Çok yaşa. Var ol!

T24, 24/12/2020   https://t24.com.tr/yazarlar/cengiz-candar/altan-abi,29185

9.13-26 gün sonra kapanan Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Sarılar: Cavit Çağlar ağır baskı altında olduğunu söyledi

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, 30 Kasım'da yayın hayatına başlayan Olay TV'nin kapandığını açıkladı. Sadece 26 gün yayın yapabilen kanal, Sarılar'ın açıklamasının ardından karardı.

T24,25/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/olay-tv-kapandi,922869

9.14-İMZA KAMPANYASI “Can Dündar casus değil, gazetecidir”

Gazeteci Can Dündar için başlatılan imza kampanyasında “Dündar'ın, demokratik bir ülkede kendisine başarı ve meslek ödülü kazandıracak bir haber nedeniyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılması utanç vericidir” denildi.

Bianet, 25/12 / 2020 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236633-can-dundar-casus-degil-gazetecidir

9.15-Ragıp Duran / KÜRESEL MEDYA GEZİNTİSİ- Beş kuyruklu yıldız

1976’da ABD’yi sarsan kadın cinselliği raporunun yazarı Shere Hite, 1963’te intihar eden şair Sylvia Plath, Napoli’nin yere göğe koyamadığı “Aziz Diego”, 2020’nin son günlerinde yeni albüm çıkaran Paul McCartney ve vefatının 40. yılında John Lennon... Buyurun haftalık küresel medya gezintisine..

Bir+Bir, 27/12/2020   https://www.birartibir.org/a-dan-x-e/980-bes-kuyruklu-yildiz

9.16-Can Dündar: Gazetecinin görevi devletin kirli sırlarını saklamak değil, onları afişe etmektir

Gazeteci Can Dündar, Artı TV'de yayınlanan 'Ustura' programında Ahmet Nesin'in sorularını yanıtladı.

Artı Gerçek, 28/12/ 2020  https://artigercek.com/haberler/dundar-gazetecinin-gorevi-devletin-kirli-sirlarini-saklamak-degil-onlari-afise-etmektir

9.17-Ragıp Duran / 'Merkez sağda siyaset yaptım, TV açtım, kapattım'

Olay TV 26 günlük yayından sonra iktidarın baskıları yüzünden patronu tarafından kapatıldı. Televizüel burjuvazinin hazin mağlubiyeti. Oysa ki…

Artı Gerçek, 28/12/2020  https://artigercek.com/yazarlar/ragipduran/merkez-sagda-siyaset-yaptim-tv-actim-kapattim

10-KENTSELYAŞAM

10.1-İki farklı izolasyon hikayesi: Köprünün altı ve üstü (Özel Haber)

Mart ayında başlayan ve hâlâ devam eden korona virüsü salgını en çok kafe, bar ve restoranları olumsuz etkiledi. Birçoğu iflas etti, kalanlar da can çekişiyor. Uygulanan sosyal izolasyona ilişkin en net fotoğrafı ise Galata Köprüsü veriyor: Köprünün altındaki restoranlar kapandığı için işsiz kalanlar evine ekmek götüremezken, köprünün üstündekiler sosyal mesafe gözetmeksizin balık avlıyor.

Ferhat Yaşar, Gazete Duvar, 09/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/iki-farkli-izolasyon-hikayesi-koprunun-alti-ve-ustu-haber-1506772

10.2-Asburçaklar Sitesi sakinleri: Müteahhit insafına kaldık, sonumuz Fikirtepe gibi olmasın

Bağcılar’daki 284 daireli Asburçaklar Sitesi sakinlerinden kiminin elektriği kesik, kiminin ise doğalgazı. Nedeni “riskli” sitede başlanması planlanan kentsel dönüşüm. Hak sahiplerine “Evlerinizden çıkın” dayatmasında bulunuluyor, yurttaşlar kara kara salgın günlerinde nereye gideceklerini düşünüyor.

Uğur Şahin, BirGün, 09/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/asburcaklar-sitesi-sakinleri-muteahhit-insafina-kaldik-sonumuz-fikirtepe-gibi-olmasin-325926

10.3-Tolga Şirin / İçki yasakları ve iktidar sarhoşluğu

Her gecenin de bir sabahı vardır. Bu bildiğimiz sarhoşluk kadar iktidar sarhoşluğu için de aynen geçerlidir

T24, 08/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/icki-yasaklari-ve-iktidar-sarhoslugu,28977

10.4-Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol satışı yasağı: Yaşam tarzına açık bir müdahale (Özel Haber)

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yasaklandı. Kararın hukuk dışı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin Günday, “Bu kararda genel sağlığı koruma yok. Karar insanların yaşam tarzına açık bir müdahaledir” derken CHP milletvekili Murat Emir, “4. Murat bile bu kadarını yapamazdı” diye konuştu. Tekel Büfeleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise "İşletmelerimiz, gelen bir emir olduğunu ifade edilerek keyfi olarak kapatıldı" dedi.

Müzeyyen Yüce, Gazete Duvar, 09/12/ 2020   https://www.gazeteduvar.com.tr/sokak-kisitlamasinda-alkol-satisi-yasagi-yasam-tarzina-acik-bir-mudahale-haber-1506781

10.5-Öğreniyoruz, deniyoruz: Kentsel tarım

Mersin Mezitli'de yeni kurduğumuz Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi'nde bir araya gelen 14 kadın kentsel tarım yapmaya başladık. Büyük bir heyecanla ektik, ürettik. Şimdi hasadımızı yaptık, ürünlerimiz satışta.

Ayşe Gül Yılgör, Bianet, 11/12/2020  https://bianet.org/bianet/tarim/235836-ogreniyoruz-deniyoruz-kentsel-tarim

10.6-Bizden korkmayın, mutlaka size söyleyecek güzel sözümüz vardır

 Halk geçinemiyor! Hatta o kadar ki, pandemi günlerinde, bir tas sıcak çorba içebilmek için fiziksel mesafesiz kuyruğa girenler mevcut. İşte o kuyrukta olanların çoğunluğu herkes “karantinada” evindeyken sayısız dramın olduğu sokaklara başını koyan evsizler!

Peki kimdir bu evsizler? Sayıları kaçtır? Sokakta nasıl yaşıyorlar?

Uğur Şahin/ Kentin Soluğu, BirGün Pazar, 13/12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/bizden-korkmayin-mutlaka-size-soyleyecek-guzel-sozumuz-vardir-326413

10.7-Kentsel Adalet ve Eşitlik Müdürü Yelda Şimşir: Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzlaşma kültürü ve refahın adil dağıtılması için geçtiğimiz ağustos ayında Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü kuruldu. Kentsel Adalet ve Eşitlik Müdürü olarak çalışmalar yürüten Yelda Şimşir, İzmir'de yaşayan tüm insanların ve farklı kırılganlıklara sahip grupların kamusal hizmete eşit erişimini ve fırsat eşitliğini arttıran çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Nuray Pehlivan/Söyleşi, Gazete Duvar,14/12/2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/yelda-simsir-onumuzde-uzun-ve-zorlu-bir-yol-var-haber-1507104

10.8-Emre Gürcanlı / Motosikletli modern köleler

Sokağa çıkma yasakları ve kafe, bar ve restoranların kapanmasıyla birlikte sokaklarda sürekli onları görüyoruz. Özellikle yiyecek içecek taşıyorlar gün boyunca. Günde 12-14 saat çalışıyorlar.

İleri Haber, 21/12 / 2020  https://ilerihaber.org/yazar/motosikletli-modern-koleler-120905.html

10.9-Şükrü Aslan / Şehirlerde güven(siz)liğin sosyolojisi: Tesadüfen yaşamak

Tüm ülkede olduğu gibi şehirlerde de toplumsal güvenliğin sağlanması temelde bir kamusal yükümlülüktür. Diğer toplumsal meselelerde olduğu gibi güvenlik meselesinin de kamusal yarar, kamusal politika ve pratiklerle ele alınması gerekir

BirGün, 23/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/sehirlerde-guven-siz-ligin-sosyolojisi-tesadufen-yasamak-327643

10.10-Yoksulluğun sorun olmaktan çıktığını iddia eden Bakan duysun: Kimsemiz yok, bir avuç şeker bir parça ekmeğe hasretiz…

Yoksulluk ve yoksunluğun derinden hissedildiği bugünlerde milyonlar çaresiz halde. Pandemiyle birlikte yoksulluk kaynaklı intiharların arttığı ülkede yurttaşın imdat çığlığını duyan yok. Faturasını ödeyemeyenlerden Neslihan Okur, “Bazen insan istediğini yiyemiyor. Faturalarımı ödemem çok zor. Evde sadece fareler oynuyor” diyor.

Uğur Şahin/Kentin Soluğu, BirGün Pazar,27/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/yoksullugun-sorun-olmaktan-ciktigini-iddia-eden-bakan-duysun-kimsemiz-yok-bir-avuc-seker-bir-parca-ekmege-hasretiz-328116

            10.11-İstanbul'da koca bir mahalle kış ortasında sokağa atılıyor!

İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi’nde yer alan bazı alanların riskli bölge ilan edilmesinin ardından burada yaşayan yurttaşların 30 gün içerisinde evlerini terk etmesini istedi.

Orhun Alp Kuyucu- Ruken Turgut,soLGazete,29/12/ 2020  https://sol.org.tr/haber/istanbulda-koca-bir-mahalle-kis-ortasinda-sokaga-atiliyor-22622

10.12-TAKSİM KENTSEL TASARIM YARIŞMASI’NIN ARDINDAN- Göstermelik yarışma, heba edilen fırsat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim, Bakırköy, Kadıköy meydanları için açtığı tasarım yarışması ve halk oylaması sona erdi. Ancak, en çok tartışma yaratan Taksim başta olmak üzere bu meydanların geleceği, birinci olarak seçilen tasarımların ne ölçüde uygulanacağı belirsiz. Özellikle Taksim’le ilgili endişeler de dinmiş değil: Cumhuriyetin ilk meydanı meydan olma özelliğini ne ölçüde koruyacak? Şık bir tasarım bu meydanın tarihsel hafızasının katmanlarını korumaya ve yaşatmaya yetecek mi? Taksim toplumsal çeşitliliğine yeniden kavuşabilecek mi? İBB bu oylamayı aceleye getirerek demokrasiyi tabana yayma fırsatını heba mı etti? Toplumsal hafızadan kadın özgürlüğüne, mimarlıktan sendikacılığa, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Taksim Meydanı’na oylama sonrasında yeniden yakın plan yapıyoruz… 

Elvan Kıvılcım,Bir+Bir, 28/12/ 2020 https://www.birartibir.org/kent-hakki/983-gostermelik-yarisma-heba-edilen-firsat

11-DEPREM RİSKİ

11.1-Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda, “Daha önce İstanbul’daki verileri ‘kaos olmasın diye’ paylaşmadık” itirafı

İzmir depreminin ardından ülke genelindeki deprem riskinin saptanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda, Deprem Vakfı’ndan Prof. Dr. Alper İlki, daha önce İstanbul’daki verileri “kaos olmaması” gerekçesiyle paylaşmayarak gizlediklerini itiraf etti.

T24, 24/12/ 2020 https://t24.com.tr/haber/meclis-deprem-arastirma-komisyonu-nda-daha-once-istanbul-daki-verileri-kaos-olmasin-diye-paylasmadik-itirafi,922522

11.2-Haluk Eyidoğan / 2021'de ne kadar deprem olabilir?

Bugüne kadar yaşadıklarımız ve 120 yıllık deprem istatistiği ülkemiz coğrafyasının depremselliğinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir

T24,24/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/haluk-eyidogan/2021-de-ne-kadar-deprem-olabilir,29184

11.3-Prof. Dr. Sözbilir: Türkiye ölçeğinde 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'de yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Bunlara sismik boşluk diyoruz. Yeterli derecede gerilim birikmiş, artık her an kırılabilecek fay parçaları. İstanbul Marmara Denizi'ndeki fay, o sınıfta değerlendiriliyor" dedi.

T24, 24/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/prof-dr-sozbilir-turkiye-olceginde-20-yerde-deprem-uretme-olasiligi-olan-fay-var,922546

11.4-Prof. Dr. Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'da her 30 yılda bir yaklaşık 6.2 büyüklüğünde deprem olduğunu belirterek, "Yine Marmara'da her 104 yılda bir 6.3 ile 6.7 arasında bir deprem olur" dedi.

BirGün, 26/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/prof-dr-ercan-istanbul-depreminin-buyuklugu-6-4-olacak-328059

12- TARIM /GIDA

12.1-Bülent Şık /  Zehirsiz sofralar mümkün

Giderek derinleşecek gıda güvencesi ve güvenliği sorunlarına müdahil olmamızı sağlayacak Zehirsiz Sofralar Platformu gibi oluşumları yerelde çoğaltmaya büyük bir ihtiyaç var.

Bianet, 15/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/toplum/235977-zehirsiz-sofralar-mumkun

12.2-Trans yağ tartışmasına uzmanlar ne diyor?

Gıda etiketlerinde 'trans yağ içermez' ifadesiyle birlikte her türlü bilgilendirici ifadenin kaldırılmak istenmesine karşı gıda mühendisleri 'Tüketicinin ne yediğini bilmesi en temel hakkıdır' dedi

soLGazete, 16/ 12/ 2020  https://sol.org.tr/haber/trans-yag-tartismasina-uzmanlar-ne-diyor-21677

12.3-Tarım Bakanlığı geri adım attı; "Trans yağ etiketten kaldırılmayacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinin etiketinde "trans yağ" ibaresini kaldırmak için hazırladığı yönetmelik taslağında geri adım atacağı sinyalini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, gelen görüşler doğrultusunda trans yağ ibaresinin etiketlerde kalabileceğini söyledi. Seçkin, "Etiketlerden kaldırılmayacak değil mi?" sorusuna, "Evet" dedi.

T24, 17/12/ 2020  https://t24.com.tr/haber/tarim-bakanligi-geri-adim-atti-trans-yag-etiketten-kaldirilmayacak,921179

12.4-Giresun’da örnek bir yaşam çiftliği

Aralık 2020'de hayata geçen Ortakbahçe Yaşam Çiftliği, kendi yemeğini pişiren, bunu doğal ve temiz gıda ile yapmaya özen gösteren bir kolektif yapı oluşturuyor.

Saliha Yayla, Bianet,29/1272020  https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236767-giresun-da-ornek-bir-yasam-ciftligi

13-FUTBOLDA ‘IRKÇILIK’

13.1-PSG-Medipol Başakşehir maçı "ırkçılık" nedeniyle yarım kaldı

Dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle duran Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, bu akşam kaldığı yerden 20.55'te devam edecek.

Bianet, 09/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/spor/235699-psg-medipol-basaksehir-maci-irkcilik-nedeniyle-yarim-kaldi

13.2-İsmail Sarp Akyurt / Futbolda ırkçılık tartışması: Sorunu üretenler, onu çözemezler

Dün akşam başlayan PSG-Başakşehir maçında ‘skandal’ denecek bir olay yaşanmadı. Kapitalizmin bu kadar içerisine girdiği futbolda ırkçılık da olacak, envai çeşit milliyetçilik de…

soLGazete, 09/ 12/ 2020  https://sol.org.tr/haber/futbolda-irkcilik-tartismasi-sorunu-uretenler-onu-cozemezler-21126

13.3-Mehmet Özyazanlar / Bak sen şu ırkçılık karşıtı cengaverlere!

Özellikle tribünlerin ırkçı söylemlere, ırkçı gösterilere elverişli bir ortam haline getirilmesine en ufak tepki bile göstermeyenlerin şimdi ırkçılık karşıtı birer cengavere dönüşmesi ve bir hakemin ırkçı söylemi üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışmasına ikiyüzlülükten başka ne denir ki?

Evrensel, 09/12/ 2020 https://www.evrensel.net/yazi/87710/bak-sen-su-irkcilik-karsiti-cengaverlere

13.4-Türkiye'de futbolun ırkçılık karnesi

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehirli Webo’ya yapılan ırkçılığa tepkisini gösteren Türkiye futbol kamuoyu Türkiye'de yaşanan olaylar karşısında ise suskun.

Volkan Ağır, DW Türkçe, 09/12/ 2020   https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-futbolun-%C4%B1rk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k-karnesi/a-55885881   

13.5-L. Doğan Tılıç / Başakşehir ve “Negru”

Başakşehir geçen gece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e karşı oynarken bir tavır aldı. Maçın başında sahayı terk etti ve bir daha dönmedi. Alkışlanası bir tavır!

Aslında alkışı hak eden sadece Başakşehir değil. Paris Saint-Germain aynı zamanda, hatta daha fazla. Onlar da son derece kararlı bir şekilde “NO TO RACISM / IRKÇILIĞA HAYIR” diyerek sahayı terk ettiler.

BirGün, 10/12/ 2020   https://www.birgun.net/haber/basaksehir-ve-negru-326024

13.6-Ragıp Duran / Türk Resmi Irkçılığı popüler ve ikiyüzlüdür!

Türk devletinde ve toplumun önemli bir kesiminde ayna yok. Kendine hiç bakmıyor. Ama bir başkası, hele yabancı biri ırkçılık yapsa, kendi ırkçılığını da gizlemek için hemen bas bas bağırır.

Artı Gerçek, 10/12/ 2020 https://artigercek.com/yazarlar/ragipduran/turk-resmi-irkciligi-populer-ve-ikiyuzludur

14-BİLİM VE TEKNOLOJİ

14.1-Emek Erez / İnternet bağımlılığı nasıl ortaya çıkıyor?

İnternetsiz bir dünya artık mümkün değil bunun farkındayız ama her konuda olduğu gibi bu konuda da nasıl ilişki kurduğumuz, yaşamımızın ne kadarını sanal gerçekliğe teslim ettiğimiz önem kazanıyor. Bu açılardan düşününce, Daria J. Kuss ve Mark D. Griffiths’in, 'Psikoterapide İnternet Bağımlılığı' adlı kitabı en azından konunun ciddi olduğunu hatırlatması bakımından üzerinde durmaya değer bir metin.

Gazete Duvar, 03/12 / 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/internet-bagimliligi-nasil-ortaya-cikiyor-makale-1506090

14.2-Güneç Kıyak / Solucan delikleri: Uzayda ve zamanda yolculuk

Evet, bazıları öngörür ve bazıları da deli saçması bulur. Sonra, bu deli saçması bulduğumuz şeyler gelir yaşamımıza yön verir. Bir de şöyle soralım: Son 20 yılda yaşadıklarımıza, 100 yıl önce inanan birisini bulabilir miydik?

T24 Haftalık , 06/12/ 2020  https://t24.com.tr/yazarlar/gunec-kiyak/solucan-delikleri-uzayda-ve-zamanda-yolculuk,28934

14.3-Şeyda İpek / Galaksi merkezinden gelen garip fotonlar

Geniş Alan Teleskobu (Fermi-LAT) parçacık fizikçilerin yüreğini hoplatan bir gözlem yaptı: Galaktik merkezden gelen kaynağı bilinmeyen gama ışınları!

BirGün, 13/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/galaksi-merkezinden-gelen-garip-fotonlar-326427

14.4-Özlem Yüzak / Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahipleri: Bu iki harika bilim kadınını iyi tanıyın

İki harika bilim kadını... Biri 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan göç konusunda dünya çapında ses getiren araştırmaları gerçekleştiren ABD Cornell Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Garip. Diğeri ise fotonik ve nanoteknolojiyi kullanarak hastalıkları erken teşhis edebilen biyosensör geliştiren İsviçre’de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Biyomühendislik Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hatice Altuğ. İkisi de bu yıl online törenle açıklanan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahipleri. Prof. Filiz Garip pandemi yüzünden gerçekleştirilemeyen 2019 yılı ödülünü aldı. Prof. Hatice Altuğ ise 2020 ödülünü...

Cumhuriyet, 19/12/ 2020 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/koc-universitesi-rahmi-m-koc-bilim-madalyasinin-sahipleri-bu-iki-harika-bilim-kadinini-iyi-taniyin-1799812

14.5-Doç.Dr. Çağhan Kızıl / Bilim tarihini değiştiren tütün işçisi: Henrietta Lacks

Ölümünün üzerinden geçen 69 yılda Henrietta, dünya bilim literatürüne 600 binden fazla bilimsel yayın, 11 binden fazla patent, onlarca ilaç ve çocuk felci aşısını kazandırdı ve pandemide de bize yardım ediyor.

BirGün,20/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/bilim-tarihini-degistiren-tutun-iscisi-henrietta-lacks-327314

14.6-Dr. Mustafa Gündoğan / Kuantum bilgisayarlar ve kuantum üstünlük deneyleri

Bilim insanları küçük ölçekli kuantum işlemcilerle neler yapılabileceği konusuna kafa yormakta. Yolun sonunda, hayal edilen milyon kübitlik zirveye ulaşamayacak olsak bile matematik, fizik, bilgisayar bilimleri ve malzeme mühendisliği alanlarına büyük katkılar yapılacağı muhakkak gibi

BirGün, 20/12/2020  https://www.birgun.net/haber/kuantum-bilgisayarlar-ve-kuantum-ustunluk-deneyleri-327315

14.7-Nida Yaren Yılmaz / Biyolojinin 50 yıllık problemlerinden biri çözüldü

Protein yapı tahmini yarışmasında bir yapay zeka ağı olan DeepMind, amino asit dizilimine bakarak protein 3 boyutlu şekillerinin belirlenmesini yüksek verimle başardı

soLGazete, 21/12/ 2020  https://sol.org.tr/haber/biyolojinin-50-yillik-problemlerinden-biri-cozuldu-22014

14.8-2021 yılında insanlığı hangi bilimsel gelişmeler bekliyor?

2020'nin getirdiği salgın karmaşası 2021 yılında devam edecek dahi olsa bilimsel çalışmalar hem Covid üzerine hem daha pek çok alanda devam edecek. Aşı çalışmaları, tıbbi gelişmeler, iklim, uzay çalışmaları ve daha pek çok alanda bilimi yoğun bir ajanda bekliyor.

T24, 24/12/ 2020   https://t24.com.tr/haber/2021-yilinda-insanligi-hangi-bilimsel-gelismeler-bekliyor,922483

14.9-Dr.Çağrı Mert Bakırcı /  Sürü bağışıklığı... Nihayet!

Yeni bir bilimsel teknolojinin ortaya çıkmasıyla açılan kapıların bizi götürebileceği yerler sınırsız. Nereye gittiğini bilmediğimiz bu karanlık odalarda önümüzü aydınlatacak tek ışık ise bilim.

BirGün , 27/ 12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/suru-bagisikligi-nihayet-328154

14.10-Hayri CemDerin öğrenme nedir?

Matematiksel olarak durumu analiz etmeden yazılımı geliştirmek mümkün değildir ve matematik, önem olarak, yazılımın önüne geçmiştir

T24 Haftalık, 27/12/2020  https://t24.com.tr/yazarlar/hayri-cem-haftalik/derin-ogrenme-nedir,29220

15-ÇEVRE

15.1-Bahadır Özgür/ Seferihisar’ın boğazına çökenler kim?

Nasıl ki HES’ler Karadeniz’i katlettiyse, jeotermal enerji santralleri (JES) de Ege’yi katlediyor şimdi. Adı “temiz enerji” olan kirli işin yol açacağı yıkım kamu kaynaklarının şirketlere aktarılması, tarım arazilerinin tahribatıyla sınırlı değil sadece; bizatihi bu projelere kredi veren EBRD’nin raporunda dediği gibi depremi de tetikleyecek bir felaketin kapısı aralanıyor.

Gazete Duvar, 02/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/seferihisarin-bogazina-cokenler-kim-makale-1506097

15.2-MİMARLARDAN AVANOS AÇIKLAMASI "Kanadalı şirketler ormanlarımızı yağmalıyor"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Nevşehir Avanos'ta altın arama çalışmalarına başlanmasına "Kaz dağlarını yok eden Kanadalı şirketler, şimdi de Nevşehir'e gözünü dikti. Maden şirketi Centerra Gold'u ve işbirlikçilerini takibe alıyoruz" dedi.

Bianet, 02/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/cevre/235360-kanadali-sirketler-ormanlarimizi-yagmaliyor

15.3-Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile söyleşi: “Bugün kuraklık konuşuyoruz ancak yakın zamanda selleri ve aşırı yağışları konuşacağız” (Video)

Sınırsız‘ın bu bölümünde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim krizinin de etkisi ile artan kuraklığı, insan eliyle ormansızlaştırmanın iklim krizi ve kuraklığa etkisini değerlendirdi.

Tamer Durak, Medyascope, 03/12/ 2020  https://medyascope.tv/2020/12/03/sinirsiz-68-prof-dr-doganay-tolunay-ile-soylesi-bugun-kuraklik-konusuyoruz-ancak-yakin-zamanda-sellerin-ve-asiri-yagislari-konusacagiz/

15.4-MUÇEP: Gökova 'mutlak korunacak hassas alan' olmalı

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi bileşenleri, Gökova Sulak Alanı'nın “mutlak korunacak hassas alan” olarak değiştirilerek bölge için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep eden dilekçeyi ilgili bakanlıklara gönderdi. Gökova Meclisi'nden Serdar Denktaş, bölgenin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların yaşam alanı olduğunu belirterek, "Kıyılar, orman ekosistemleri koruma statüleri düşürülerek yatırımcılara rant alanı oluyor. Buna karşı mücadeleyi de birlikte vermemiz gerekiyor" dedi.

Gazete Duvar, 04/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/mucep-gokova-mutlak-korunacak-hassas-alan-olmali-haber-1506352

15.5-Murgul'da yeniden siyanür tehdidi: Bir kez kazandık, yine kazanacağız

Artvin’in Murgul ilçesinde Cengiz Holding’in siyanür havuzu kurmak istemesini altı yıl önce engelleyen Murgullular, bu tehditle yine karşı karşıyalar. Murgul Siyanüre Hayır Platformu Sözcüsü Alper Şeyhoğlu, “Bizim madenciliğe karşı olma gibi bir durumumuz yok. Biz madenci çocuklarıyız; dedelerimiz, amcalarımız, abilerimiz hep madende çalışmış, elleri orada nasır tutmuş. Biz siyanüre karşıyız” diyor.

Serpil Kurtay/ Söyleşi , Gazete Duvar,07/12//2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/murgulda-yeniden-siyanur-tehdidi-bir-kez-kazandik-yine-kazanacagiz-haber-1506598

15.6-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ÇAĞRI "Türkiye Paris İklim Anlaşmasını artık onaylamalı"

Paris iklim Anlaşmasının 5. yıl dönümünde sivil toplum örgütleri Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını ve ulusal katkı hedeflerini iyileştirmesini talep ediyor.

Bianet, 11/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/235876-turkiye-paris-iklim-anlasmasini-artik-onaylamali

15.7-MUĞLA'DA NELER OLUYOR? – 1  "Devlet sırrı" diye gizlenen bir raporun hikayesi

Muğla’nın SİT alanlarını tahrip edecek süreç ‘devlet sırrı’ diye gizlenen bir raporla ortaya çıktı. Raporun adı, “Muğla Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor". Hem bu raporun ortaya çıkması hem de ona karşı başlayan mücadelenin hikayesini okuyacaksınız.

Oya Özgüven,Bianet,16/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/ekoloji/236039-devlet-sirri-diye-gizlenen-bir-raporun-hikayesi

15.8-MUĞLA'DA NELER OLUYOR? – 2 "Gayrimenkul şirketine SİT raporu hazırlattılar"

Muğla’nın SİT alanları büyük bir tehditle yüz yüze. 7 Aralık’ta bir kampanya başlatan çevre platformu MUÇEP’in sözcüleri, “Bilimsel kılıf altında hazırlanan raporlarla SİT statüleri değiştiriliyor. Raporları hazırlayanların arasında gayrimenkul şirketleri, hatta temizlik şirketi bile var” diyor.

NeşeTuncer , Bianet, 17/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/ekoloji/236045-gayrimenkul-sirketine-sit-raporu-hazirlattilar

15.9-MUĞLA'DA NELER OLUYOR? – 3  Gökova’nın kalbine beton dökülecek

Dünyanın en önemli doğal sulak alanlarından Gökova ve onun kalbi sayılan Akyaka, yeni bir imar cinayeti planıyla karşı karşıya. Yeni plan, el değmemiş alanları turizm şirketlerine açmayı hedefliyor.

İstem Akkoyunlu, Bianet, 17/ 12/ 2020  https://bianet.org/bianet/ekoloji/236150-gokova-nin-kalbine-beton-dokulecek

15.10-Gökpınar Gölü bakanlığın koruma kararına rağmen imara açıldı

Sivas Gürün'de doğal akvaryum olarak bilinen Gökpınar Gölü’nün etrafına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Doğal Sit alanı” koruması alınmasına rağmen, Sivas Valiliği gölün etrafını yapılaşmaya açtı. Konuyu mahkemeye taşıyan ve bir imza kampanyası başlatan Gökpınar Gölü Korunmalıdır İnisiyatifi’nden Ayhan Çelik, gölün etrafının yapılaşmaya açılmasının hem gölü hem de etrafındaki endemik bitki ve canlıları etkileyeceğini belirterek, herkesi kampanyalarına desteğe çağırdı.

Burcu Özkaya Günaydın, Gazete Duvar,23/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/gokpinar-golu-bakanligin-koruma-kararina-ragmen-imara-acildi-haber-1507986

15.11- Prof.Dr. Murat Türkeş /  ‘Su zenginiyiz’ söylemi bir hayal, acilen harekete geçmeliyiz

Çeşitli iklim senaryolarına göre çalıştırılan iklim modellerine göre, gelecek on yıllarda Türkiye’nin de içinde yer aldığı coğrafi bölgenin daha az yağışlı ve daha sıcak bir iklim etkisi altına girme olasılığı oldukça yüksektir. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Dünya’daki ve Türkiye’deki içilebilir-kullanılabilir suyun kesin sınırları vardır.

BirGün, 24/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/su-zenginiyiz-soylemi-bir-hayal-acilen-harekete-gecmeliyiz-327800

15.12-Tüm itirazlara rağmen: Türkiye Çevre Ajansı Meclis'ten geçti

Ekim ayında gelen eleştirilere rağmen Çevre Komisyonu'ndan geçen Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

soLGazete, 24/12/ 2020 https://sol.org.tr/haber/tum-itirazlara-ragmen-turkiye-cevre-ajansi-meclisten-gecti-22260

15.13-İzmir’de köylüler asırlık zeytin ağaçları için dava açtı

İzmir’in oksijen kaynağı olan Ege ormanlarını ve şehrin suyunu tehlikeye atan jeotermal santral projesine karşı çıkan Seferihisar’ın Orhanlı köylüleri, jeotermal sondajların durdurulması için dava açtı.

Bianet, 25/12/ 2020 https://bianet.org/bianet/ekoloji/236607-izmir-de-koyluler-asirlik-zeytin-agaclari-icin-dava-acti

15.14-Prof.Dr. Levent Şaylan /  Etkileri araştırıp harekete geçmeliyiz

Tarımsal kuraklık, bitkinin su ihtiyacı olduğu zamanlarda yeterli suyun toprakta bulunmamasıdır ve gelecekte ülkemizin bazı bölgelerinde ortaya çıkabilecek en önemli tarımsal risklerden birisidir.

BirGün, 26/12/2020 https://www.birgun.net/haber/etkileri-arastirip-harekete-gecmeliyiz-328049

15.15-Zorê Vadisi’nde HES tepkisi: İzin vermeyeceğiz

Zorê Vadisi’nde 452 parsel, 67 bin 450 metrekare alanı kapsayan hidroelektrik santrali projesine bölgede yaşayanlar tepkili: "Bir şirketin menfaati için bu doğa harikası cehenneme çevrilmek isteniyor."

Gazete Duvar, 29/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/zore-vadisinde-hes-tepkisi-izin-vermeyecegiz-haber-1508648

16-FELSEFE / KÜLTÜR / /SANAT

16.1-HASANKEYF'İN ARDINDAN "Topraklarımız olmadan nasıl yaşayacağız?"

. Binlerce yıllık tarihi; taşlara, insanların hafızalarına nesiller boyunca ilmek ilmek işleyen Hasankeyf mücadeleye rağmen yok edildi. Bölge sakinleriyle Hasankeyf’in yeni yüzünü ve kaybolanları konuştuk

Murat Mutlu, Bianet, 30/11/2020  https://bianet.org/bianet/tarih/235252-topraklarimiz-olmadan-nasil-yasayacagiz

16.2-Nurettin Abacıoğlu / Dilin kemiği yok…

Dil üstüne söylenmiş ne çok tümce vardır! En bilinenlerden birisi “dilin kemiği yoktur” anlatısıdır.Evet, bir tat ve konuşma organı olarak, dil kemiksiz organlarımızdan birisidir. Ağzımızın ortasında durur ve dünya lezzetlerinin ne olduğuyla, dünyayı anlamanın bir yolu olan dil ilişkilerinin tümü, bu organla sağlanır.

İleri Haber, 03/12/2020 https://ilerihaber.org/yazar/dilin-kemigi-yok-120189.html

16.3-Emek Erez / Ensemizde ölümün nefesini duyarken

Yaşam aynı olmayacak şekilde değişiyor, insanlar ölüyor, hikâyelerini bilmememiz, yaşamadıkları, dostları, yakınları olmadığı anlamına gelmiyor, vardılar yoklar. Her şeyin aynı olmayacağının en önemli göstergesi bu. Kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz, onların yokluğuna eklenmeyeceğimizin bile garantisi yok.

Gazete Duvar, 05/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/ensemizde-olumun-nefesini-duyarken-makale-1506418

16.4-Selçuk Candansayar / Bir Başkadır; “Ölen Bir Kültür Üzerine İnceleme*”

Bir Başkadır yayınlanır yayınlanmaz kıran kırana bir tartışmaya yol açtı. Beğenip, göklere çıkaranla, yerin dibine sokanlar olarak “bölündü” seyirciler ve eleştirmenler. Eleştirirken kişisel hesaplarını kusanlar, işi hakarete vardıranlar da oldu. Bir baş yapıt, daha önce hiç böyle bir dizi yapılmamıştı diyenlerle, olur mu ya, şu var, bu var, falan daha önce yaptı bu temayı, filan filmde çok daha estetik olarak vardı bu hikaye, diyenler arasında bile tartışma çıktı.

BirGün, 06/12/ 2020 https://www.birgun.net/haber/bir-baskadir-olen-bir-kultur-uzerine-inceleme-325591

16.5-Orhan Ertekin: Maraş katliamının üç faili; Cumhuriyetçi seçkinler, ülkücü hareket ve sıradan halkın kendisi

'Maraş katliamı-Vahşet, İşkence ve Direniş' kitabının yazarı Demokrat Yargı Eşbaşkanı, hakim Orhan Gazi Ertekin: "Maraş katliamı halkın şiddetiyle devlet şiddetinin ve belirli paramiliter güçlerin bir araya geldiği nadir eylemlerden biridir. 12 Eylül devletinin ilk ilan edildiği yerlerden biri Maraş’tır. Maraş, süren bir katliamdır. Katliam, Londra’da, Köln’de, Cenevre’de bir sürgün, göç hikayesi olarak devam ediyor."

Gazete Duvar, 08/12/ 2020  https://www.gazeteduvar.com.tr/orhan-ertekin-maras-katliaminin-uc-faili-cumhuriyetci-seckinler-ulkucu-hareket-ve-halkin-kendisi-haber-1506716

16.6-ÖLÜMÜNÜN 40. YILINDA JOHN LENNON’IN SİYASAL KİMLİĞİ -İçgüdüsel sosyalist

Dünya soluna en az dört marş armağan eden John Lennon’ın siyasal görüşleri nasıl evrildi, nasıl şekillendi? Vefatının 40. yılı münasebetiyle, Jacobin’de 8 Aralık’ta yayınlanan Jon Wiener imzalı yazıyı naklediyoruz. Anısına saygıyla...

Bir+Bir, 08/12/ 2020 https://www.birartibir.org/a-dan-x-e/959-i-cgudusel-sosyalist

16.7-Meryem Koray / Global vatandaşlık ya da yeryüzü vatandaşlığı

İnsanlığın tüm çeşitliliğine rağmen tek ve aynı olduğu, aynı gezegeni paylaştığı, ortak küresel sorunları olduğu konusunda bir farkındalık ve bilinç geliştirebilir, ortak ve bütünlükçü arayışlara yönelebilirsek küreselleşme de, insanlık da değişebilir.

Bianet, 12/12/ 2020  https://bianet.org/bianet/yasam/235899-global-vatandaslik-ya-da-yeryuzu-vatandasligi

16.8-Çiğdem Ülker / Behice Boran'dan Yaşar Seyman'a öykü kadınları

Yaşar Seyman’ın Zine’si, kadından gelen, kadına söylenen bir balad, bir şarkı, bir mektup. Kuşkusuz hüzünlü ama bir o kadar da umutlu ve sevda dolu. Coşkuyla biriktirilmiş ve saklanmış anılar, izlenimler, tanıdığı insanlar, tanığı olduğu olaylar şimdi onun belleğinin arka odalarından çıkıyor, kâğıda düşüyor.

BirGün Kitap, 18/12/ 2020  https://www.birgun.net/haber/behice-boran-dan-yasar-seyman-a-oyku-kadinlari-327105

16.9-Selay  Dalaklı / Mutluluğun giyinip kuşanmak ile bir ilgisi var (mı?)

Vaka ve ölü sayılarının arttığı, kışın gelmesiyle zamanın daha gri, daha kasvetli geçtiği bu günlerde ne yapmalı da kendimizi daha iyi hissetmeli? Evden çıkmasak bile giyim kuşamımıza dikkat etmek, hatta giyinip süslenmek bu sorunun cevabı olabilir mi?

Bianet, 19/12/2020  https://bianet.org/bianet/yasam/236212-mutlulugun-giyinip-kusanmak-ile-bir-ilgisi-var-mi

16.10-Murat Meriç / Biz Kandıralı’yı dinleyerek büyümüş bir nesiliz…

Kandıralı'nın son dönemine denk gelmiş olmak, onu doyasıya dinleyememek ya da çocuk aklımla gereken değeri verememek şanssızlığım belki ama onu tanımış olmak, plaklarını ve kasetlerini zamanında almak, bunu gölgede bırakıyor. Ölümünün ardından bazıları “artık tanınacak” mealinde yorumlar yaptı ama içinde bulunduğum nesil ve öncesi için Mustafa Kandıralı, dev isimlerden biri.

Gazete Duvar, 30/12/ 2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/biz-kandiraliyi-dinleyerek-buyumus-bir-nesiliz-makale-150869

Derleyen Sacit Yörüker
 • Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

POPÜLER İÇERİK