Doğal Sit Alanları “Doğal Kalsın”

Doğal Sit Alanları “Doğal Kalsın” Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları

Türkiye’nin toplam 22 sit bölgesinin en az 21'inde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenletilen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarını MUÇEP – Muğla Çevre Platformu’nun önceki dönem eş sözcüsü Avukat Güngör Erçil ile (4.Aralık.2020'de) konuştuk. Güngör Erçil, MUÇEP'in 5. kuruluş yıldönümünü (6. Aralık.2020) 2 gün sonra kutlayacaklarını söyleyerek başladı konuşmasına...
MUÇEP’in kuruluşuna da vesile olan bu raporların hangi saikle düzenlendiğini, bilimsel olduğu söylenen raporların hiç de bilimsel kriterlere sahip olmadığını, raporların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zaten uzunca bir süre kamuyla da paylaşılmasından kaçınıldığını da anlatan Erçil; Datça’nın Alavara Bölgesinde doğal sit derecesinin ÇŞB tarafından düşürülmesine karşı açılan davaya müdahil olmaları sayesinde Muğla Bölgesine ait 31 rapora ulaştıkları bilgisini verdi ve ilk iş olarak kamudan saklanan bu raporları web sitelerinde kamuya açtıklarını ( bkz: https://mucep.org/bakanligin-kendine-sakladigi-bilimsel-sirlar/ ) ve raporlar üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını söyledi (bkz: https://mucep.org/bilimsel-raporlara-iliskin-degerlendirmeler/ )
Sayıştay Denetim Raporlarını da incelediğini söyleyen Erçil, raporlarda birçok usülsüzlüğün de tespit edildiğini anlattı, bilgiler verdi.
Erçil, bu raporlara ayrı ayrı itirazlar yerine, tüm Türkiye çapında bir itirazın müştereken yapılması gerektiğinin altını çizdi...

Söyleşi Güngör Erçil
Video Aydın Bodur
Yayına hazırlayan Aydın Bodur